Jump to content
Rozalina

КАКВИ МИСЛИ ДА ИЗБЯГВАМЕ

Recommended Posts

КАКВИ МИСЛИ ДА ИЗБЯГВАМЕ

ЕДНООБРАЗНИ МИСЛИ

Еднообразните мисли и чувства в човека създават ред страдания. Добре е умът на човека да бъде насочен в една посока, но когато кръвта се съсредоточава само в един център, явява се разслабване на нервната система. Ето защо, от време на време мисълта на човека трябва да се пренася от един център към друг. С други думи казано: мисълта на човека трябва да бъде разнообразна. (Жива реч - 125).

ЗАСТОЯЛИ МИСЛИ

Местата със застояла вода се наричат блата, локви. Водата на тия блата се отличава по това, че в нея се образуват жабуняци, а от гниенето на попадналите растителни и животински части започват да се развиват отровните газове. Ако не паднат дъждове или ако не дойдат бури и ветрове, които раздвижват тази вода, тя не може да се обнови и става разсадник на най-лошите болести за човека. Подобно нещо представляват и застоялите мисли и чувства у човека. Те го правят недоволен от себе си. Как ще се помогне на човека при това негово положение? Кой ще му дойде на помощ? - Висшето съзнание, което действа във великата разумна Природа, в тези случаи, изпраща на човечеството някое голямо нещастие, за да го освободи, както от жабуняците, натрупани върху него, тъй и от отровните, миризливи газове, които се развили в него... Страданията са онези спасителни за тях ветрове и бури. (ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВО И ОБЩНОСТ – 67).

КРИВИ МИСЛИ

Ако мисълта ви е крива, ще изпитате нейните удари на гърба си. Кривата мисъл носи лоши последствия, носи злото в света. (Да мисли - извънредна беседа - 22.03.1935 - 12).

Кривата мисъл подразбира раздвояване в чувствата. Искаш ли неща, които не ти са потребни, заинтересован ли си от нещо лично, ще се родят и кривите прояви в живота. Ето защо, ти трябва да допущаш в мисълта си само такива неща, които са необходими за живота ти за даден момент. (Пътят на ученика - 146).

ЛОШИ МИСЛИ

Каже ли някой, че не е разположен, знай, че лоши мисли го безпокоят. (СЪБУЖДАНЕ - 238).

Лошите мисли и чувства на хората не са нищо друго, освен такива тръне, забодени на един милиметър дълбочина в кожата на човека. Лошите мисли и чувства са подобни на ухапването от комар или от бълха. Тук ви щипне една лоша мисъл, там ви щипне едно лошо чувство, докато излезете от релсите на своето търпение. (Добри навици - 239).

Една лоша човешка мисъл е бомба и може да експлодира. (Петте врати - 257).

Човек дава път на злото, което е вън от него. Той възприема някоя лоша мисъл в ума си или някое лошо чувство в сърцето си, храни ги известно време и след това ги изнася вън от себе си.

Човек трябва да има будно съзнание, да не допуща злото в себе си, да не дава в услуга на злото нито устата, нито ума, нито сърцето си. (Божественият и човешкият СВЯТ - 237).

Лошите мисли и желания парализират мозъчните клетки, вследствие на което енергиите в мозъка не вървят нагоре, а слизат надолу, в низходяща посока. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 70).

Ако искате... да се запазите от влиянието на лошите мисли и чувства, ог­радете се... с влиянието на добри, на положителни мисли и чувства. Няма по-здрава ограда от положителните мисли и чувства на човека. Те са щит срещу злото. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 214).

МИНАЛИ МИСЛИ

Всеки човек носи в себе си идеи, мисли, желания от своето минало, които днес го спъват в пътя му. (Добри НАВИЦИ - 298).

НЕВЕРНИ МИСЛИ

Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. (МЕТОДИ НА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 8).

НЕЕСТЕСТВЕНИ МИСЛИ

Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. Искаш да бъдеш силен, но нямаш условия за това. Откажи се от желанието си. Искаш да бъдеш богат, учен. Опитай се, имаш ли сила да станеш учен, богат. Ако не можеш, желанието ти е неестествено. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - 133).

За да се освободи от своите неестествени прояви, човек трябва да си служи с филтри, с каквито Природата си служи. За да пречисти водата от примесените към нея вещества, Природата я прекарва през пясъчни пластове. Същото трябва да прави човек със своите неестествени мисли и желания, които приема от външния свят. Не ги ли филтрира, той постепенно губи силата и здравето си. (Да ви даде - 102).

НЕНУЖНИ МИСЛИ

Някога става натрупване и в чувствата на човека, а също и в мисълта. Човек страда от ненужни мисли и чувства. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 230).

Ние, съвременните хора сме пълни с много мисли, които нямат нищо общо с нас. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 297).

НЕПОТРЕБНИ МИСЛИ

Всяка мисъл, всяко чувство, които произвеждат известни пертурбации в организма, са непотребни, (Методи за самовъзпитание - 266).

Всяка мисъл има тежест. Колкото по-ниска е, толкова е по-тежка. Значи мислите произвеждат известно налягане върху човешкия мозък. Като знае това, човек трябва да освободи мозъка си от непотребните мисли и да остави само ценните. (Бжествените условия - 10).

Непотребните мисли трябва да се изхвърлят навън, а да останат само онези, които могат да се използват като градивен материал. (Опорни точки на живота – 286).

НЕСДЪВКАНИ МИСЛИ

Не туряй в ума си несдъвкана мисъл, за да не го осакатиш. Една несдъвкана и несмляна мисъл може да произведе парализа в човека. Дойде някой в дома ви и каже, че мъжът ви лежи мъртъв на улицата. Без да проверите това, вие веднага се стреснете и се парализирате... Преди да възприемете една мисъл, проверете я. След това разсъждавайте върху нея, да видите дали е права или не. (Начало на МЪДРОСТТА- 197).

НЕЧИСТИ МИСЛИ

Всичките страдания са резултат на една нечистота в мисълта, в чувствата и в тялото, не само твоята нечистота, но общото течение на целия живот. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 194).

Днес се набират утайки, утре утайки... Днес туриш една нечиста мисъл, утре друга нечиста мисъл. Вие не правите разлика между мислите. Каквато мисъл да дойде, вие й давате ход, добре дошла, добре дошла, събираш, събираш на горния етаж на къщата и колкото и да е як, най-после се събаря. (Минало, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ - 29).

Никога да не допущате във вашата мисъл да влезе една нечиста мисъл. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СИЛА - 193).

Не допущайте в ума си нито една нечиста, лоша мисъл, нито в сърцето си нечисто, лошо чувство или желание. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. (Възможности за щастие - 190).

НИЗХОДЯЩИ МИСЛИ

Ако мислите на хората в няколко поколения вървят в низходяща степен, те започват да се израждат... При израждането се забелязва промяна в носа. Щом човек се отклони от правия път, носът се пречупва, той вече не е спуснат перпендикулярно надолу. Челюстите му започват да изпъкват навън, както у животните. Носът същевременно изгубва и своята дължина. (ООК iv г.-20 беседа – 5).

ОБИКНОВЕНИ МИСЛИ

Кога се доспива на човека? Когато се занимава с обикновени мисли, (Отворени ФОРМИ - 144).

ОБРЕМЕНЯВАЩИ МИСЛИ

Какъв смисъл представят мислите, които обременяват човешкия мозък? Да се занимавате с мисли, които имат динамическа сила и произвеждат удари и налягане върху мозъка, това значи, съзнателно да се излагате на мъчнотии и страдания. (Божествените условия – 11).

ОНАСЛЕДЕНИ МИСЛИ

В мислите всички процеси - на мислене, чувстване и постъпки, са унаследени. Трябва да се освободим от унаследената мисъл, трябва да се освободим от унаследеното чувстване и трябва да се освободим от унаследените постъпки... Сега работата е как да се освободим. (Минало, настояще, бъдеще - 28).

ОТРИЦАТЕЛНИ МИСЛИ

Най-малката отрицателна мисъл е в състояние да измени разположението на човека. (Влияние на светлината и на тъмнината - 115).

Всяка една погрешка носи една зараза, едно гниене у нас. Дотогава, докато държим една отрицателна мисъл в душата си, тя носи гниене. Човек никога не може да мисли, докато държи в себе си нещо друго. Защо някои хора не могат да мислят? - Една гниеща мисъл има у тях, а тя предизвиква гниене. Докато държим тия гниещи факти в себе си, не можем да мислим. (Двата природни метода – изд. „Фотинов” София - 255).

Отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физически и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях. (Силите на природата - 244).

Отрицателните мисли правят човек нервен и неразположен. (Методи за самовъзпиТАНИЕ - 8).

Всяка отрицателна мисъл, чувство и постъпка са предвестници на смъртта. (ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ - 124).

Светът е пълен с отрицателни мисли и внушения: това не може, онова не може. Тия мисли рушат. Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 155).

ПРЕУВЕЛИЧЕНИ МИСЛИ

Някой се страхува от една мисъл, влязла не навреме в главата му. Той сам я преувеличава и се страхува от нея, като от огън. (Начало на мъдростта - 194).

ПРОТИВОПОЛОЖНИ МИСЛИ

Ако в ума ти се сблъскат две противоположни мисли, те ще произведат разстройство. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 167).

ПРОТИВОРЕЧИВИ МИСЛИ

Искаш ли да се справиш с една противоречива мисъл, боядисай я червено. Червеният цвят разрешава всички мъчни въпроси в живота. (Фактори в ПРИРОДАТА - 128).

РАЗДВОЕНИ МИСЛИ

Човешката мисъл е под влиянието на Луната. Затова мисълта на човека лесно се раздвоява, (Трите посоки - 111).

Ако мисълта се раздвоява, това не е мисъл. (Новата мисъл - 6).

РАЗХВЪРЛЯНИ МИСЛИ

Мислите могат да бъдат отделни, разхвърляни, тъй както са отделни и разхвърляни нишките, преди да се е изтъкал от тях какъвто и да е плат... Питам: тия нишки ще ви ползват ли? -Не.- Ако дойде една разумна сила и така вплете тия нишки, че образува от тях един плат, този плат ще може вече да се използва... На същия закон се подчиняват и човешките мисли. Докато са разхвърляни, не ви ползват нищо; изплетат ли се така, че да образуват едно цяло, те са вече една материя, която може да се използва в живота. (ООК - ІІІ г. - 25 беседа - 3).

ТЕЖКИ МИСЛИ

Както физическите тела предизвикват налягане и тежест върху човека, така и мислите произвеждат известна тежест върху съзнанието на човека. В този смисъл, по тегло, мислите биват леки и тежки. Някои мисли са много тежки, даже непоносими за човека. Ето защо, човек трябва да се кали, да започне с леките мисли и постепенно да отива към тежките. Започне ли изведнъж с тежките мисли, той не може да понесе тежестта им, вследствие на което ще се обезличи. (БОЖИЯТ ГЛАС - 158).

ТРЕВОЖНИ МИСЛИ

Тревожни са мислите, когато, се смущаваме как ще прекараме живота си, дали ще бъдем здрави, ще имаме ли достатъчно средства и т. н. (Абсолютна ЧИСТОТА - беседа изнесена на 21.08.1829 г. - 7).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×