Jump to content
Преслава

Чрез мисълта

Recommended Posts

ЧРЕЗ МИСЪЛТА

Мисълта е най-мощният фактор във Вселената. (Мисли за всеки ден - 24.04.1991 г)

Тя представлява сбор от вибрации, от светлина и топлина, но всъщност тя представлява среда, чрез която човек влиза в общение с висшия, разумен свят. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 86)

Чувствата... събуждат мисълта на човека. (Делата Божии - 5)

Те събират енергия, която умът използва. Те дават подтик и на душата. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 311)

Когато се казва, че трябва да мислим добре, това значи да се свържем с онзи възвишен, чист свят, дето всички Същества разбират и изпълняват волята Божия. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ – 38)

Всяка мисъл е резултат на вътрешна връзка с някое Разумно същество. Мнозина може да не разбират как е станала тази връзка, но това нищо не значи - връзката съществува. (благословена МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 106)

Като мисли и чувства, човек се свързва с всички същества над и под него и възприема техните състояния... Забелязано е, че колкото по-чувстви­телен е човек, толкова по-лесно възприема трептенията на околната среда, на окръжаващите и според това може да се настрои хармонично или дисхармонично. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 216)

Ако не можете изведнъж да си отговорите на някои въпроси, не се обезсърчавайте, а постоянствайте до тогава, докато се свържете с мисълта на Напредналите същества, които ще ви помогнат безрезервно. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - ІІІ том - 434)

Като изпращаме хубави мисли към хората, ние им помагаме реално... Има Същества от невидимия свят, които ще посрещнат нашите добри мисли и ще ги използват за градеж на нещо хубаво в хората. Тези мисли, които изпращаме в света, те са за будните души. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 62)

Когато те озари една възвишена мисъл, тя е дошла от тези Разумни същества. Ние сме в постоянен контакт с Ангелите, те ни носят хубави мисли и желания, изпълват ни със светлина. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - IІ том - 75)

Някои съвременни учени работят върху даден въпрос от науката цели 20 години и най-после откриват нещо. Много естествено, че ще открие. Като мисли усилено върху даден въпрос, той нагажда мозъка си така, че го довежда до положение да възприема мисли чрез внушение от Разумни същества, които се намират във висшите светове. Този учен е трябвало да напряга мозъка си 20 години напред, докато направи връзка със същества от разумния свят. Следователно, чрез мисълта си човек се свързва с интелигентни центрове във вселената и по този начин предава тяхната мисъл. Ако цялото човечество може да направи съзнателна връзка с възвишения свят, това ще се ознаменува като нова епоха в културата. При това положение човек ще добива знанията си направо от този свят. Някои от посветените египтяни са придобивали знанията си именно по този начин. Те са били поставяни в магнетичен сън, през което време излизали от тялото си и се издигали високо в пространството, отдето наблюдавали Земята и разположението й около другите планети. Така те са проверявали такива неща, които по никакъв теоретически начин не биха могли да научат. Пред сегашните хора се открива още по-велико бъдеще. (ЖИВА РЕЧ - 33)

Достатъчно е да отправите мисълта си към този възвишен свят, към Разумните същества, за да потекат техните енергии към вас, като притоци към реки, за да се увеличи вашият живот, вашата мощ и вашата вътрешна радост. Каквото дъждът представя за реките, такова нещо представят Възвишените същества за хората на Земята. Като гледат страданията и нещастията на хората, възвишените същества имат желание да слязат близо до тях, да им помогнат. (Смени в природата - 144)

Дойде ти съмнение, че работите няма да станат както ти мислиш. Работите наистина няма да станат както ги мислите, нито както аз мисля - те ще станат тъй както Разумните същества, които са създали света, мислят. Този свят ще върви тъй, както те са определили, а не тъй, както вие мислите. Една машина върви по релсите, защото машинистът я кара, направлява я, а не защото ние мислим. Ако спазваме законите, по които инженерът я е създал, тя ще върви, ако не ги спазваме, ще се получи дисхармония между нас и онзи, който е създал тази машина. (Живият хляб - 18)

Това, което спъва хората, е съприкосновението им с нечисти, с низши, тъмни духове. Щом влезе във връзка с тях, човек престава да мисли правилно. Тези низши същества се проявяват чрез вашите приятели, чрез вашите домашни и започват да ви влияят. За да излезе от това положение, човек трябва да работи с безкористна любов. Дойде ли във връзка с тази любов, той започва да мисли правилно. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 153)

Какво придобива човек, когато се свърже с възвишения свят? Като мисли за възвишеното, човек възприема новото. Това не значи, че изведнъж ще стане нов човек и ще се отрече от старото. Новото постепенно измества старото. (МЕТОДИ ЗА САМОПЬЗПИТАНИЕ - 189)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×