Jump to content
krasi23

СИЛЕН ЧОВЕК

Recommended Posts

СИЛЕН ЧОВЕК

За да простиш, изисква се силен човек. Да прости, това може да направи само силният човек, човекът с воля, а да не прости, това и бабите могат. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 362).

Силен човек е онзи, който прави, каквото каже. Ако каже, че може да носи земята на гърба си, трябва да докаже това. Силният прави всичко сам. Той не очаква на чужда помощ. Мнозина могат да му се притекат на помощ, но той не очаква на никого. И като сгреши, той сам поправя грешката си, без да се самоосъжда. Слабият, като направи някаква грешка, не се опитва даже да я изправи, но започва да се самоосъжда. Той казва: „Не мога да си простя за направената грешка”.

Няма защо да не си прощаваш. Щом си счупил стомната, ще купиш нова. Ще глобиш малко кесията си, но ще изправиш грешката си. Мъчно прощава човек на себе си, но оттам ще започне. Щом прощава на себе си, той може да прощава и на своите ближни. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - ).

Казвате: „Силни да заповядваме ли?” - Не да заповядвате на хората, но да вършите волята Божия. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 302).

Сега няма да се спирате пред себе си, да се питате: „Защо трябва да му прощавам греховете?” Не, ще се запитате: „Какво трябва да направя?” Ще си отговорите: „Аз трябва да изхвърля от душата си всичките нечистотии”. Иван, Драган, Петко, това са една мъртва кост, изхвърли парцалите им навън, [ ]! (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – изд. „Фотинов” София - 257).

Ще се изчистиш от всички нечистотии. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 271).

Нека силният да си е силен, но неговата сила да е подквасена с Любов, тази сила да бъде в защита на слабите. И всички ние трябва да подкрепяме слабите и немощните. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – изд. „Фотинов” София - 204).

Ето една формула, която вие може да приложите, без да станете мекушави. Ако вие мислите да прощавате на хората, непременно ще станете меки. Но ако вие мислите, че Бог ще трябва да живее в душата ви, затова трябва да се чистите, прощаването в този случай има смисъл. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – изд. „Фотинов” София - 265).

Съвременните окултисти казват, че който има Виделина, той има магнетизъм - такъв човек е мек, отстъпчив, у нега има Любов и той скоро прощава. (СИЛА И ЖИВОТ - изд. 2006 г. Бяло Братство София - 136).

Тук се излага един закон. „И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.” Защо трябва да простим? Вънка от това, че трябва да бъдем милостиви, прощаването си има причини. Човек, за да бъде милостив, трябва да прости. Тъй е казал Господ. Някой път човек не само на хората трябва да прости, но и на себе си. А знаете ли колко е мъчно? (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 254).

Аз турям своята най-малка максима: Прав човек е този, който знае да прощава - нищо повече! Това е първата формула на новото учение. Кой е правоверен? - Онзи, който може да прощава от всичкото си сърце, от всичкия си ум, от всичката си душа, от всичката си сила и който може да изпълнява волята Божия. Който може да прощава, това е велико нещо! (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 391).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×