Jump to content
krasi23

ПОЖЕЛАНИЕ

Recommended Posts

ПОЖЕЛАНИЕ

Не е важно само какво е казал Христос, но в казаното от Христа има толкова методи за приложение! Тези методи вие учили ли сте ги? Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – изд. „Фотинов” София - 367).

В съвременното общество съществуват много заблуждения, които спъват хората в тяхното развитие. За пример, казват: „Времето ще поправи нещата”. Това е първото заблуждение. Второто заблуждение: „Бог ще оправи нещата и света”. Третото заблуждение: „За в бъдеще, когато ние се развием, когато станем силни и богати, тогава ще оправим света”. Това са все заблуждения! Значи Бог досега не си е оправил работите, че за в бъдеще ще ги оправя. Божиите работи абсолютно са оправени. Бог няма какво сега да ги оправя. Времето пък, то има съвсем друго предназначение. Времето не е създадено да оправя живота. Времето само хроникира нещата, то е една справочна книга. Като отидеш при времето, то ще ти каже: „Господине, преди толкова и толкова хиляди години ти направи тази погрешка”. То е справочна книга. Ние казваме: „Времето ще изправи живота, Господ ще изправи живота”. Не, нито Господ ще изправи живота, нито времето ще изправи живота, а ти ще си кажеш: „Аз ще изправя живота си съобразно Божиите закони! Аз зная какво иска Господ от мене”. Всеки ден трябва да туряте в ума си тази мисъл. Щом някой сгреши, Господ му казва: „Покажи любовта си!” Е, в какво ще покажем ние своята любов? Има два начина. Аз съм правил много опити и съм дошъл до следующето заключение. Всяко насилие, всеки лош поглед, всяко лошо чувство, всяко желание да убиеш, всички тези неща са негативни и не носят нищо добро в света. Даже и един светия, даже и един благороден човек, ако употребят едно насилническо средство, то е в техен ущърб. Онзи, който е поставен на това насилие, той може да се ползва, но онзи, който прилага насилието, нищо не се ползва. Затуй много по-добре е да бъдем индиферентни, но с търпение да издържаме погрешките на един свой брат. Не трябва да се наказва, но трябва да му се каже нещо. Ще го повикам, ще му разправя приятелски, разумно, всички причини и последствия от тази негова погрешка. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – изд. „Фотинов” София - 368).

Желая ви сега да приложите в живота си закона на любовта, като закон за всеопрощаване. Правете опити в името на любовта да простите на всички, както Бог прощава греховете на хората, така и те трябва да прощавате и своите грехове, и греховете на ближните си. Само така може да се запази великата хармония в живота. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТЯ - изд. 1939 г. София - 30).

В името на Истината, ние сме длъжни да говорим само туй, което сме опитали. Казват, че християнството било идеално учение. Аз вярвам, че е идеално, но Христовата вяра ти приложи ли я? „Досега не съм я приложил, но за в бъдеще ще я приложа.” Колкото е била голяма вероятността в миналото да я приложим, толкова е голяма и за в бъдеще. Същият закон е. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. „Фотинов” София - 369).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×