Jump to content
Rozalina

КАКВИ ЧУВСТВА ДА ПОДДЪРЖАМЕ

Recommended Posts

КАКВИ ЧУВСТВА ДА ПОДДЪРЖАМЕ

Да чувстваш, значи да преживяваш. (ООК – ІІ г. - 11 лек. - 19).

Едно чувство е полезно за тебе дотолкова, доколкото се отразява приятно върху сърцето ти. (Заветът на любовта - ІІ т. - 54).

БЛАГОРОДНИ ЧУВСТВА

Дайте ход, дайте възможност на всяко благородно чувство в човешката душа да се развива. (Изгревите на слънцето – 12).

Ако сърцето на някой човек от Земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел, и ангелът ще бъде при него. (Благословена между жените - 62).

Благородството в чувствата на човека подразбира присъствие на органическо злато в кръвта, (Закони на доброто - 33).

Докато Любовта присъства в човека, той се радва на благородни чувства. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 170).

Докато умът работи, чувствата на човека постепенно се облагородяват. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 205).

БОЖЕСТВЕНИ ЧУВСТВА

Всяко чувство, което дава топлина, е Божествено. (Трите посоки – 43).

Всяко чувство, което не се изменя при най-големите пертурбации, то е Божествено. (НАШЕТО МЯСТО - 55).

Божествените чувства нашепват на човека кое е право и кое не. Те го ориентирват в областта на възвишения морал, който го прави здрав и силен, да устоява на всички бури и изпитания. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 266).

Ако чувството ви е Божествено, то привлича всички добри чувства на хората и ги обединява. (Божественият и човешкият СВЯТ - 202).

Всяко Божествено чувство е общо благо за всички хора. (Божественият и човешкият свят - 202).

Работете върху себе си, за да развивате Божествените чувства. (Възможности ЗА ЩАСТИЕ -312).

ДОБРИ ЧУВСТВА

Всички функции на движението зависят от направлението на ума. Добрите чувства поддържат туй направление как трябва да става. Оттам се дава енергия. (Минало, настояще, бъдеще – 343).

Добрите чувства са условие за развиване и поддържане на топлината в човека. (Посока на растене - 107).

Добрите чувства стоплят човека, освобождават го от всичко отрицателно, което внася в него студ. (Малки и ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 391).

ДУХОВНИ ЧУВСТВА

Който иска да расте и да се развива правилно, трябва да даде предимство на духовните чувства в себе си. (Трите жиВОТА - 345).

МОРАЛНИ ЧУВСТВА

Кои чувства развиват мекота? Моралните и обществените. Човек, в когото тези чувства са силно развити, съзнава, че всички хора имат право да живеят, имат право да участвуват в общите блага на живота. (Влияние на светЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 176).

ПРАВИ ЧУВСТВА

Твоето чувство трябва да бъде право. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 43).

Правите чувства са в зависимост от правилното кръвообращение. (Път към ЖИВОТА - 293).

Правото чувство произвежда топлина, разширяване. То внася живот в човека. Кривото чувство произвежда студ. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 186).

Като чувстваш право ще бъдеш между херувимите и серафимите... Правите и добрите чувства ще ви свържат с херувимите и серафимите, които поддържат свещения огън на живота, (Устойчиви ВЕЛИЧИНИ - 239).

РЕЛИГИОЗНИ ЧУВСТВА

То е най-възвишеното и благородно чувство, което човек носи в себе си. (ДЕЛАТА БОЖИИ - 300).

ХАРМОНИЧНИ ЧУВСТВА

Чувствата ти трябва да бъдат хармонични. (ООК – ІІІ г. – 25 беседа - 16).

ХУБАВИ ЧУВСТВА

Като се смущава за маловажни работи, човек губи най-хубавите си чувства. (Божественият и човешкият свят – 137).

ЧИСТИ ЧУВСТВА

Човек, на когото чувството е чисто, не прави погрешки. (Заветът на любовта – І т. - 175).

Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 33).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×