Jump to content
Rozalina

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Recommended Posts

КОНЦЕНТРАЦИЯ

(СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ)

Ще спазвате следния закон: Каквато работа и да започвате в даден момент, умът ви трябва да присъства изцяло. (MOK – IV г. - 7 лекция - 133).

За да може да се справя с всички свои енергии в себе си, били те положителни или отрицателни, човек трябва да изучава закона на концентрирането. (ЖИВА РЕЧ - 45).

Първото важно нещо за вас е да се учите на концентриране... За всеки даден случай ще бъдете заети само с една идея... Концентрираш ли в даден случай ума си в една посока, ти ще можеш да разрешиш задачата си по-лесно. Лесното и правилното решение на всяка задача зависи от концентрирането на ума. Ако можеш да концентрираш своите мисли и чувства всецяло в една посока, ти ще разрешиш скоро своята задача. Ако не можеш да се концентрираш, в тебе ще има борба, колебание и ще мине дълго време, без да разрешиш нещо... Вие, като ученици трябва да имате способността да се концентрирате. Ще започнете с малките неща, ще правите микроскопически опити... Ученикът без концентриране на ума, не е ученик... Концентрирането е необходимо за всинца ви. (MOK – IV г. - 7 лекция - 142).

За да не попадате под влиянието на тъмните сили в Природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. (Божествената мисъл - 302).

Колкото по-дълго време се държи една мисъл в ума, толкова тя е по-полезна... Не трябва само да се държи дълго време... но трябва да се обработва. (Великото и красивото - 126).

Учените хора постигат голяма концентрация на мисълта си чрез задачите и проблемите, които решават. Обикновените хора, които не се интересуват от науката и не напрягат много мисълта си, дохождат до концентрация чрез болестите. Болестите, които нападат човека, са добро средство за съсредоточаване на мисълта. Ако болките му са силни, той не мисли за нищо друго, освен за тях. Обаче, има опасност, като мисли много за болката си, да я усили, или да дойде до убеждението, че болестта му е неизлечима. Да мисли човек, че болестта му е неизлечима, това значи, да изгуби вяра в разумността на Природата. (Светото място - 90).

Всеки човек трябва да работи върху концентриране на мисълта си. Не работи ли доброволно, насила ще го заставят. (СВЕТОТО МЯСТО - 158).

Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от една минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Когато правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на мисълта, нито на съзнанието. (ЖИВА РЕЧ - 45).

Най-първо трябва да се научите на закона да се освобождавате от влиянието на земята. Мисълта ви да бъде толкова силна, че като мислите за Не­бето, за духовния свят, както седиш в стаята си, поне на четири пръста да се повдигнеш от земята, че краката ти да не се опират на пода. Докато ти поне с един пръст не се вдигнеш, то концентрацията ти е обикновена. И даже, ако се вдигнеш на един милиметър, то е вече концентриране. (Петте врати - 265).

Да бъде търпелив и да знае да се концентрира, човек е придобил едно отлично изкуство, (оок – ІІ г. – 12 беседа - 9).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×