Jump to content
valiamaria

16. ТРИТЕ СТЕПЕНИ Утринно слово от Учителя, държано на 21.IV. 1935 г., София - Изгрев. - В: Ценната дума. София, 1941, Стр. 227 ÷ 229.

Recommended Posts

16. ТРИТЕ СТЕПЕНИ

Утринно слово от Учителя, държано на 21.IV. 1935 г., София - Изгрев. - В: Ценната дума. София, 1941, Стр. 227 ÷ 229.

Като четете единадесета глава от „Еклисиаст”, виждате, че за някои неща Соломон [е] имал правилни разбирания, което показва, че той е минал през големи изпитания. Добре е да прочетете живота на Соломона, раждането му, както и условията, при които се е развивал, и да вземете поука от него. Соломон е роден от жена, която, преди да бъде жена на баща му, е била жена на един от неговите поданици. Като изучавате произхода на Соломона, добре е да спрете вниманието си и върху своя произход. Оттам ще дойдете до произхода на своите мисли и чувства. Само така ще разберете, че всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка имат своя майка. Каквато е майката, такива ще бъдат и децата. Никой не може да се освободи от последствията на своя минал живот.

Мнозина се спират върху живота на Давида и се чудят как той, като цар, и като помазан от Бога, е могъл да постъпи така. Не е въпросът там. И Соломон постъпи като баща си. Това не е за упрек. Важно е днес всеки да се запита искрено и да си отговори, не живее ли и той като Давида и Соломона. - В какъв смисъл? - Не е важно това. Дали в тесен или в широк смисъл, в буквален или преносен, днес почти всички хора живеят още по стар начин. Новият живот е далеч още от хората, но той ще се наложи. Докато дойде това време, всички ще носят последствията на своите мисли и чувства, на своя стар живот, - Какво да правим, за да бъдем готови за новия живот? Да приемем Христа ли? - Вие отдавна сте Го приели, но трябва да приложите учението Му.

Като разглеждаме положението, в което се намират съвременните християни, виждаме трите фази, през които минава християнинът. Първата фаза е вяра в Бога, втората - любов към Бога, а третата - изпълнение волята на Бога и служене на Бога. Да служиш на Бога, това значи да гледаш на целия животтака, както Той гледа; да вършиш само това, което е угодно на Него. Каже ли някой, че обича Бога, той трябва да обича всичко, което Бог е създал. Да вярваш в Бога, това значи да вярваш във всички, в които Той живее. Бог живее в тебе, в майка ти и баща ти, в брат ти и сестра ти, в приятелите ти, а ти не вярваш в никого, даже и в себе си. Тъй щото вярата в Бога включва вярата във всички хора, които произлизат от Него. Любовта към Бога включва любовта към себе си и към ближните. Служенето на Бога подразбира служене на всички, които са готови да изпълняват Божиите закони. Следователно истински християнин е онзи, който вярва в Бога, има любовизпълнява волята Му.

изпълнява волята Му.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×