Jump to content
Hristo Vatev

Съдържание

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

А. СВЕТЪЛ ЛЪЧ КЪМ ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ / Светозар Няголов

Предговор

I. Духовни условия в България преди идването на Учителя

II. Жизнен път и работа на Учителя до създаването на Веригата през 1900 г. : Проникновение

III. Духовна дейност на Учителя с Веригата от 1900 г.до създаването на Школата през 1922 г.

IV.Създаване и развитие на Школата на бялото Братство в България от 1922 г. до 1944 г.

1. Трудности в Школата

2. Салоните, в които Учителят изнасяше своите беседи

3. Заселване на Изгрева

4. Връзката с Невидимия свят на ангелите

5. Вътрешния живот на Учителя

6. Младежки събори

7. Посещаване на Витоша с Учителя

8. Рилските ексурзии с Учителя

9. Отношението на властта към Учителя и неговото преследване

10. Развитие на теософското движение в света

11. Побоят нанесен на Учителя

12. Свещените думи на Учителя

13. Възприемане и създаване на Паневритмията

14. 1939 г. - най-благоприятните услови за българите

15. Мърчаевският период от живота на Учителя

16. Завръщане на Учителя в София

V. Случки и събития в България, свързани с дейността на Учителя

1. Политически събития

2. Еврейският въпрос

3. Случки на Учителя с отделни личности

3.1. По разкази от членове на Веригата

3.2. По разкази от ученици от Школата

4. Лекуване на хора

VI. Ученици, участвали в Школата и техните прояви в живота

1. Георги Миркович (1825-1905)

2. Мария Казакова (1852-1908)

3. Пеню Киров (1868-1918)

4. Тодор Стоименов (1872-1952)

5. Георги Куртев (1870-1961)

6. Боян Димитров Боев (1883- ?)

7. Борис Николов Дойнов (1900-1991)

8. Георги Радев (1900-1940)

9. Симеон Марков

10. Никола Ватев (1873-1967)

11. Нешка Анева )

12. Дядо Благо / Стоян Русев

13. Никола Гръблев (1893-1968)

14. Любомир Лулчев (1896-1944)

15. Васил Бандерски

16. Методи Константинов (1902- ? )

17. Д-р Иван Жеков Стойчев (1875-1970)

18. Йордана Жекова ( ? -1978)

19. Стойна Кодарева Христова (? -1967)

20. Стоянка Георгиева Христова (1926- ? )

21. Христо Митев Белчев

22. Пано Славово (1892- ?)

23. Паню Балдъров

24. Ради Танчев

25. Стамат Тодоров Михайлов (1896-1964)

26. Иван Иванов Котаров (? -1985)

27. Диньо Господинов - железарят ( ? -1991)

28. Олга Славчева ( ? -1967)

29. Лиляна Шьфьндуь (? -1995)

30. Мария Христова - Захарната

31. Кина Тахчиева

32. Мария Милева

33. Милка Переклиева (1908-1976)

34. Димитър христов Грива (1914-1994)

35. Катя Христова Грива (1902-1974)

36. Теофана Савова (1894-1990)

37. Донка Кънева Георгиева (?-1993)

38. Донка Димитрова

39. Катя Кисельова

40. Геоги Петров Сотиров (04.11.1902-07.01.1992)

41. Гавраил Велев Величков - Галилей (21.11.1909-93.12.1985)

42. Мария Станчева Зларева (02.04.1905-04.02.1996?)

43. Мария Михайлова Тодорова (20.02.1898-1976)

44. Пенка Дякова Георгиева (27.10.1942 - ? )

45. Крум Иванов Няголов (24.08.1903-22.01.1976)

46. Атанас Колев Минчев ( ? -29.05.1993)

47. Савка Керемедчиева (27.05.1901-03.05.1945)

48. Неделчо Попов (22.12.1927-22.04.1952)

49. Борис Дряновски

50. Ангел Керемедчиев (30.04.1916- ?)

51. Владимир Балючев (1912-14.04.1996)

52. Райна Райкова Калпакчиева (26.06.1907-19.06.1990)

53. Асен Арнаудов

54. Весела Тодорова Несторова ( ? -06.03.2002)

55. Петър Филипов Николов (25.06.1913-20.04.1984)

56. Димитрина Антонова (25.10.1898-24.09.1970)

57. Руси Събев (? -06.09.1940)

58. Илия Узунов (18.11.1905-10.07.1969)

59. Петър камбуров (01.12.1898-20.07.1969)

60. Панталей Карапетров (23.03.1902-19.03.1990)

61. Гради Колев Минчев (22.06.1912-12.08.1992)

62. Цеко Матов Етугов (05.06.1912- ?)

63. Цочо Диков Ракитин (1883-1968)

64. Веса Козарева (?-06.08.1968)

65. Лидия Аладжем (22.03.1911-22.09.1998)

66. Красимира Аркадиева Николова (08.12.1930-14.09.1990)

67. Ганка Бончева (1924- ? ), Ружа Чернева ( ? -08.02.1988),Лалка Кръстева (? -12.02.1998), Стоянка Драгнева ( ? -25.11.1999)

68. Васил Раджев Гарджев ( ? -11.11.1995)

69. Естирка Iванова (27.03.1932- ? )

70. Николай Николов Дойнов (18.12.1904- ?)

71. Темелко Стефанов Гьорев (? -01.04.1991)

72. Велин Темелков

73. Петър Киров Николов ( ? -27.10.1986)

74. Петър Костадинов Христов (19.06.1930- ?)

75. Сава Симеонов Костов (30.11.1922- ?)

76. Иван Антонов (01.09.1899-29.10.1964)

77. Влад Пашов (11.09.1902-04.02.1974)

VII. Учението на Учителя - предвестник на новия живот и идването на Шестата светеща раса : Из Словото

1. Краят - ликвидацията на века

2. Методи за оправяне на човечеството

3. Новата епоха и идването на Шестата раса

Б. УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА РИЛА И ЕКСКУРЗИИТЕ ПО ПЛАНИНАТА / Светозар Няголов

I. Планината - извор на сила

II. Мусала

1. Законите на планината

2. Екскурзии в планината - новия начин на работа

3. Задачи и правила в планината

4. Условията в планината и отношенията между хората

5. Моите спомени за Учителя и Мусала

III. Скакавците и Рупите

IV. Седемте езера

1. Началото

2. Рилската школа на Бялото братство

3. Учителят за езерата и Рила

4. Построяване на лагера и пребиваване на Второто езеро

4.1. Мостът на будалите

4.2. Чешмата “Ръцете, които дават”

4.3. Кухнята

4.4. Спиралата

4.5. Времето и послушанието на учениците

4.6. Гости в лагера

4.7. Организирано качване до лагера

4.8. Пътеката за Езерото на Чистотата

4.9. Децата на Рила

5. Любовта на Учителя към учениците му

6. Моите спомени за Учителя и Рила

V. Витоша

1. Ел Шадай (Вратата на Рая)

2. Присоите

3. Учителят на Витоша

4. Моите спомени за Учителя и Витоша

5. Последните стъпки на Учителя из планината

Б. УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА РИЛА И ЕКСКУРЗИИТЕ ПО ПЛАНИНАТА / Светозар Няголов

I. Планината - извор на сила

II. Мусала

1. Законите на планината

2. Екскурзии в планината - новия начин на работа

3. Задачи и правила в планината

4. Условията в планината и отношенията между хората

5. Моите спомени за Учителя и Мусала

III. Скакавците и Рупите

IV. Седемте езера

1. Началото

2. Рилската школа на Бялото братство

3. Учителят за езерата и Рила

4. Построяване на лагера и пребиваване на Второто езеро

4.1. Мостът на будалите

4.2. Чешмата “Ръцете, които дават”

4.3. Кухнята

4.4. Спиралата

4.5. Времето и послушанието на учениците

4.6. Гости в лагера

4.7. Организирано качване до лагера

4.8. Пътеката за Езерото на Чистотата

4.9. Децата на Рила

5. Любовта на Учителя към учениците му

6. Моите спомени за Учителя и Рила

V. Витоша

1. Ел Шадай (Вратата на Рая)

2. Присоите

3. Учителят на Витоша

4. Моите спомени за Учителя и Витоша

5. Последните стъпки на Учителя из планината

В. ПАНЕВРИТМИЯ ОТ БЕИНСА ДУНО И 6-ТЯХ УПРАЖНЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ / Светозар Няголов

I. Паневритмия от Беинса Дуно

1. Учителят за значението и изпълнението на Паневритмията

а) Правила от Учителя за Паневритмията

б) Упражнения

*упражнения - носители на енергиите от Божествения свят

II. 6-тях упражнения от Учителя Дънов

1. Паневритмия от Беинса Дуно

1.1. Учителят за значението и изпълнението на Паневритмията

1.2. Правила от Учителя за Паневритмията

1.3. Упражнения на Паневритмията

1.3.1. Упражнения – носители на енергиите от Божествения свят

1.3.2. Упражнения – носители на енергиите от Духовния свят

1.3.3. Упражнения – носители на енергиите от физическия свят

1.3.4. Слънчеви лъчи

1.3.5. Пентаграм

2. 6-те гимнастически упражнения от Учителя Дънов

3. Упражнения с гамата и при изговаряне на някои формули

4. Промени в Паневритмията и песните на Учителя. Как се свири и играе Паневритмията. Бележки 10.07.2002 г., 2004 г.

III. Промени в Паневритмията и песните на Учителя. Бележки, 10.07.2002 г.

IV. Промени в Паневритмията - как се свири и играе Паневритмията. Бележки, 2004 г.

Г. ПЕНТАГРАМЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПЕТАТА ЧОВЕШКА РАСА

Д. ХРАНЕНЕ, ПОСТ И ЖИТЕН РЕЖИМ / Светозар Няголов

Е. АСТРОКОСМИЧНА СИНТЕЗА / Светозар Няголов

1. Астрокосмична синтеза

2. Плутон – Нептун

3. Сатурн – Уран

4. Сатурн – Нептун

5. Сатурн – Уран (1941 – 1988 – 2008 г.)

6. Епохата на Водолея

Ж. ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ / Светозар Няголов

1. Епохата на Водолея

2. Хороскоп на Епохата на Водолея

З. ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ И ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА БЕИНСА ДУНО : ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ / Състав. Вергилий Кръстев.

1. България – пълен неутралитет

1.1. България – пълен неутралитет

1.2. Пробуждане, разширение на съзнанието и спасението на България

1.3. Духът навлиза през 1914 г. В девствена материя – Епохата на Водолея

2. Съборите на Бялото братство и българите

2.1. Стремежът на човешката душа и превратът на 9 юни 1923 г.

2.2. Съборите на Бялото Братство на Слънцето и на Хималаите

2.3. Забрана на събора на Бялото Братство през 1923 г.

2.4. Бялото Братство и България

3. Предсказание за идващата епоха от 1945-1989 г.

3.1. Предсказание за 1945 г.

3.2. Пророчество от 1919 г. За епохата 1945-1989 г.

3.3. Предсказание за българите и Новото учение

4. Новата култура и Епохата на Водолея

4.1. Новата култура и българите

4.2. Българинът и Новата култура, която иде

4.3. Новата култура и Епохата на Водолея

4.4 Божественият Дух и Новата епоха

4.5. Великата разумност движи цивилизацията

4.6. Отклонението на земната ос от предишната катастрофа

4.7. Денят Господен е ден на нова епоха

4.8. Епохата на Водолея

4.9. Наклонение на земната ос с 23 градуса – символ на размирие

4.10. Иде Шестата раса

5. Учителят за жените, които ще спасят света

6. Защо се дадоха страданията на българите

6.1. Министър-председателят на българите

6.2. Защо се дадоха страданията на българите

6.3. Българите и Новото учение на Учителя Дънов

6.4. Прокламация от Небесния цар до българите от Учителя Дънов

6.5. Учителят за разрушителната сила на българина

6.6. Разрушителната сила на българина и как да се справи с нея

И. КОСМОГОНИЯ НА БОЖЕСТВЕНИЯ ДУХ, НА ХРИСТОВИЯ ДУХ И НА ГОСПОДНИЯ ДУХ / Светозар Няголов

1. Вселяването на Божествения Дух в Петър Дънов

2. Вселяването на Христовия Дух в Петър Дънов

3. Вселяването на Господния Дух в Петър Дънов

К. ДОМЪТ ГОСПОДЕН И СЪДБАТА НА СВЕТА / Вергилий Кръстев

1. Домът Господен и съдбата на света

А. 40 години в пустинята с планетите Сатурн и Уран

1. Сатурн съвпад Уран

2. Сатурн тригон Уран

3. Сатурн квадрат Уран

Б. 40 години в пустинята Моисей с израилтяните

В. Учителят Дънов за Моисей, за израилтяните и за Иехова

1. Моисеевият закон е първото полукълбо на Земята, а Христовият закон е второто полукълбо.

2. Не могат да се примирят две идеи, които се сблъскват.

3. Легенда за Моисей

4. Христос и Моисей – служители Божий.

5. Моисей – духовната сила и Илия – физическата сила – трябва да преминат в Христа – силата на любовта

6. Моисей и законът

7. Моисей изгубва благоприятните условия от Иехова и останаха израилтяните 40 години в пустинята

8. Моисей за високите върхове на злото. “Не убивай, не кради, не лъжи”.Високите върхове на доброто

9. Между Моисей и Христа няма противоречие

10. Моисей, евреите и Египет

11. Допирната точка е Божественото съзнание

12. Когато Бог ни говори, човек избавител ще станр

13. Моисей е идея

14. Божественото учение е Духът на Любовта

15. Божественият огън е за олтара на въвишените същества

16. В човешката душа се намира раят

17. Между Моисея и Христа няма никакво противоречие в основния закон

18. Моисей и еврейските души в овцете му

19. Заветът на Бога с Моисей

20. Моисей и египетската мъдрост

21. Духът е проявление на Бога

22. Моисей и Бялата ложа в Египет

23. Моисей трянва да роди убитият от него египтянин

24. Моисей и бъдещият пророк

25. Съзнанието на човека определя съдбата му

26. Моисей и небесния огън

27. Моисей и огънят в къпината

2. Учителят Дънов за болшевизмът и комунизмът

2.1. За болшевизма

2.2. Учителят за болшевиките – бирници на Бога

2.3. Учителят за болшевиките – деца на монархистите

2.4. Учителят за болшевиките – незаконородените деца на аристократите

2.5. Учителят за болшевиките и за българите, които трябва да намерят своя учител

2.6. Леви и десни течения в обществото

2.7. Учителят за комунистите

2.8. Болшевизмът – камшикът на Бога в Христовата ръка

2.9. Комунизмът – учение за братство

2.10. Божествената метла

2.11. Комунистите, ако правят добро – имат Господ в душата си.

2.12. Новите идеи за братството и комунистите

2.13. Болшевизмът е идея на адептите

2.14. Анархисти и комунисти – по-идейни от съвременните християни

2.15. Социалисти и комунисти – по-големи идеалисти от духовните хора

2.16. Анархизмът и съвременната култура

2.17. Анархизмът и комунизмът

2.18. Как попаднаха народите под болшевизма

2.19. Комунизмът е една идея

2.20. Комунистическото влияние след 09.09.1944 г.

2.21. Отечественият фронт

2.22. Пред прага на Новата епоха

3. Учителят Дънов за частната собственост

3.1. Жената и частната собственост

Л. АГАРТА И АТЛАНТИДА

М. НЕБЕСНИЯТ ЗНАК Ь И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Н. ХОРОСКОПИТЕ В ПОРЕДИЦАТА”ИЗГРЕВЪТ”

O. КАКВИ ПЕСНИ СА СЕ ПЯЛИ ПО СЪБОРИТЕ НА СИНАРХИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО 1907-1915 г., 1920-1922 г. / Вергилий Кръстев

П. Песните на един ученик на бялото братство / Свтозар Няголов

БЕЛЕЖКИ ПО ХОРОСКОПИТЕ

1. Някои бележки за хороскопите на астролозите на Изгрева и на Учителя, представени в том 19 от поредицата «Изгревът» / Светозар Няголов

2. Хороскопите на Светозар Няголов : Как се доказва и защитава

един хороскоп / Вергилий Кръстев

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Полина Тодорова Петкова, от гр. Видин (с. 5 – 458, 498 – 544, 587 – 717)

Буряна Ангелова Пенкова (с. 459 – 497, 545 – 586, 723 – 781)

Ставри Петров Ангелов (с. 781 – 801) и нотиране

Яна Попянева (с. 643 – 649, 802 – 811)

ПОДРЕЖДАНЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И КОРЕКТУРА

Ефросина Ангелова-Пенкова

ПРЕДПЕЧТНА ПОДГОТОВКА И КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИ

Вихър Ангелов Пенков

София

2005

печатница: СД “Симолини-94”

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×