Jump to content
mkitanov

АНГЕЛИТЕ

Recommended Posts

АНГЕЛИТЕ

Някой път думата „ангел” се употребява в смисъл на „светло същество”, колкото да означи естеството на тия същества. В този случай под понятието „ангел” влизат всички светли същества. (МОК - IIІ г. - 13 лек. - 50)

Ангелите и хората са две еволюции, определени от Бога да вървят успоредно във великия живот на Битието. (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 111)

Ангелите са хора, които някога са живели на Земята и са минали през особена област на мъчнотии и страдания, за да стигнат до пътя на съвършенство. Значи, те са минали от човешката раса в расата на съвършените хора или в положението на Ангели. Те служат за образец на човечеството. (БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 93)

Те са същества абсолютно чисти, чисти! Те са образец на чистота и Любов. (ООК - II г. - 9 лек. - 22)

На първо място трябва да разберем човека... Второто важно нещо, което трябва да разберем, това са Ангелите, които преведени на обикновен език, представят човешкия ум, човешките мисли. Като се каже „Ангел” разбираме светло същество, а ние ще преведем Ангела със „светла мисъл”. (ЛЮБОВ КЪМ БОГА – 53)

Думата „Ангел” подразбира Божи. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 56)

Какво е Ангелът? Слуга, който изпълнява Божията воля. (ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ – 14)

Под думата синове Христос подразбира Ангелите. Синовете са, които ръководят света. (A3 ВИ ИЗБРАХ - изд. 1995 c София - 155)

Бог включва в себе си всички съзнания, всички силови центрове - Ангелите... (БОЖИЯТ ГЛАС - 109)

Само един Ангел ли видя? - Много Ангели видях. - Всъщност Ангел сам никога не ходи. Те ходят по много заедно, групово, но един от тях се явява като представител. Нам се вижда като че само един Ангел е слязъл при нас, защото, те ходят много бързо. Ако ви кажа, че Ангелите са между нас, вие ще питате де са те, ще искате да ги видите. Понеже Ангелите са същества на светлината, тази светлина, която имаме днес, това са Ангелите. Чрез своята светлина, външно, те искат да въздействат върху нашето съзнание. Ако Ангелите се оттеглят, веднага около вас и във вас ще настане голям мрак. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - 38)

От човека ще съдите и за Ангела. Ангелът е светещо същество. Значи същество на интелигентността, на разумността... Ангелът е огън и светлина, т. е. любов и разумност. Неподкупна е любовта на Ангелите. (РАБОТА НА ПРИРОДАТА - 244)

По какво ще познаете един Ангел? И той е белязан от Бога. Ангелът се отличава с голяма разумност и светлина, с голяма пластичност и подвижност; той може да бъде видим и невидим. Всички негови удове са напълно под контрола на волята му. Той влиза и излиза във вашата стая при затворена врата. Уплашите ли се от него, втори път не идва при вас. Страхът показва, че съзнанието ви не е готово. Влезе ли някой Ангел в стаята ви, зарадвайте се, той е изпратен от Бога. Съзнанието на всички хора трябва да бъде готово, защото все ще дойде ден, когато някой Ангел ще ви посети. (ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВО И ОБЩНОСТ - 65)

Грамадна разлика съществува между ума на един човек и ума на един Ангел. Разликата е почти такава грамадна, каквато между ума на един човек и на една жаба. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - ІV г. – 14 лекция - 13)

Знаете ли какво представлява мозъка на един Ангел? Мозъкът на един Ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество. Знаете ли какво нещо е написано в мозъка на един Ангел? Ако се намериш пред един Ангел, как ще се почувстваш? (МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС - III г. - 3 лекция - 25)

Въпросите, с които се занимават големите математици на Земята, са играчка за Ангелите. Когато един Ангел прави изчисления, той взима във внимание и най-малките неща, каквито математиците на Земята не могат да предвидят. Ония Ангели, които са създали Слънчевата система, са предвидили всички възможности при движението на планетите, всички изключения, всички вариации на движението и така са завършили своята работа. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 143)

Един Ангел изчислява траекторията на Земята - от де ще мине тя след милиони години, колко хора ще живеят на нея и пр. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - II том - 74)

Ангелите са същества на мисълта. Те не могат да се спират при вас с часове и да ви занимават. Те минават и заминават край вас както светлината. Те се движат с бързината на светлината, никой не може да ги стигне, нито те могат да се спират на обикновени разговори. Който има светли и възвишени мисли, може да следва Ангелите със своята мисъл. Има ли някой от вас опитността, да е изпратил една светла мисъл в Ангелския свят, която да се е върнала след известно време? (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 184)

Здрав е онзи човек, в организма, на когото не става абсолютно никакво гниене, никакво разлагане. Здравето подразбира свят, в който живеят Ангелите. В кръвта на Ангелите няма никакви условия за развиване на бактерии. Кръвта на Ангелите е в сила да преобрази всяка микроба, която би попаднала там. (ГОЛЯМОТО БЛАГО – 92)

Кой донесе красотата на Земята? -Ангелът, който слезе от небето. Затова, именно, рисуват Ангелите красиви. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 232)

Някой казва: Видях един Ангел. -Имаше ли крила? - Да. - Колко? - Много крила имаше, може би милиони. (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ – 38)

Ще дойде някой да казва, че видял Ангел, облян в светлина, с криле на гърба си и т. н. Това е човешка представа за Ангела. Всъщност, Ангелът няма криле, както човек си представя, нито светлината му е такава, каквато хората си въобразяват. Светлината, за която хората говорят, не е външна. Външната светлина е едно нещо, а вътрешната - друго. (ЦЕННАТА ДУМА - 30)

С какъв аероплан се движат Ангелите, които се движат в безпределното пространство? Движат се със своята велика мисъл. Със светкавична бързина се движат. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 74)

Един Ангел, като слиза и се качва на слънцето, не му е мъчно. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - 364)

Всички Ангели, всички светли същества, които излизат от Слънцето, да разнасят благата по целия свят, се спират главно там, дето гори свещеният огън. Някои искат да знаят как успяват Ангелите да обиколят всички хора. Те се движат с по-голяма бързина от тази на светлина. Тъй щото, това, което те могат да направят за една секунда, на хората са нужни хиляда дни. Грамадна е разликата между възможностите на Ангела и на обикновения човек. Колко време се спира Ангелът при човека? Не повече от една секунда. От човешко гледище, една секунда е малко време, но от гледището на Ангела, който се движи с необикновена бързина, това време е около десет години. Интензивен е животът на Ангелите, затова те се движат бързо и с голяма лекота. (ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ - 153)

Ангелите никак не стъпват на Земята. Хората си представят Ангелите същества с два крака, подобни на тях. Доколкото ние знаем, Ангелите никога не стъпват на тази земя, която е направена само от умрели клетки. Когато Ангелите слизат на Земята, те кацват върху главите на хората и вървят от глава на глава. В това отношение човешките мозъци представляват стъпала, по които Ангелите ходят. При това, забелязано е, че колкото по-често Ангелите стъпват върху мозъците на хората, толкова и мозъците им са по-обработени, а следователно и Хората мислят по-добре. (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 162)

Как си представяте Ангелите? Какви дрехи носят те? Мислите ли, че дрехите им са прости, скъсани? Ангелите са облечени с бели, широки дрехи, препасани с колан. Ако обикновен човек влезе между тях, той не би могъл да ги различи един от друг; те си приличат напълно. Ако сте живели дълго време с един Ангел и после го видите между другите Ангели, по никой начин не бихте го познали. Ангелите имат едно специфично качество; те не искат да изпъкват, вследствие на което външно запазват едно подобие, а вътрешно се различават. Вътрешно те живеят разнообразен живот, по който се различават. Човек трябва да бъде гениален, за да различи един Ангел от друг. Животът на хората е точно обратен: външно има голямо разнообразие, а вътрешно има еднообразие. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 22)

Ангелите, светиите трябва да дават пример на хората по живот, по отношение и по облекло. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 521)

Как се обличат те? - Не се обличат модерно като хората, дрехите им са класически стил. Как са ушити, с думи не се предава, трябва да ги видите. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 94)

Ангелът е спретнат и облечен по вкус. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 521)

Те са облечени с красиви дрехи, каквито вие никога не сте виждали. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 49)

Трябва да живееш добре, като Ангел, за да се облечеш в Ангелска дреха. Да мислиш право, за да се наметнеш с Божествена мантия. Когато живееш в светлина и се храниш със светлина, само тогава ще облечеш Божествена мантия. Ще ти дадат скиптър в ръка и ще дирижираш, както диригентът със своята палка. Ново разбиране е нужно за това. Без новото разбиране нито скиптърът ще те ползва, нито Мантията. (КРАСОТАТА НА ДУШАТА - 94)

Животът на Ангелите е щастлив, смислен. (ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВО И ОБЩНОСТ – 21)

Ангелите живеят в така наречения „петоизмерим свят” в света на петте измерения. (СИЛА И ЖИВОТ - VII серия – 22 лекция - 8)

Човекът е свързан с Ангелите, Като говоря за Ангелите, аз разбирам същества, които са по-организирани от вас, които имат хиляди пъти по-устойчиви тела от нашите. Техните тела са образувани от лъчиста материя. Следователно, един Ангел може да владее своето тяло така, че да бъде видим и невидим, според както пожелае. Един Ангел може да пътува с голяма свобода през пространството. (СИЛА И ЖИВОТ - VII серия - 22 лекция - 6)

Човек може да се храни само по един начин - чрез устата. Стане ли Ангел, той може да се храни пак по един начин - чрез порите на тялото си. (СВЕТОТО МЯСТО - 158)

Казано е, за пример, че растенията са деца на Ангелите. Сега се явява въпрос, защо Ангелите трябва да взимат формата на растенията?. Ангелите се свързват със съзнанието на растенията, за да им помогнат да развият добродетели. Растенията са лишени от добродетели, затова са обърнати с главата надолу. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - 240)

Невидимият свят ревниво пази Божиите тайни, Божиите съкровища. Той не дава нищо от тези богатства на души, които не са готови. Ангели с огнени мечове пазят вратите на Божиите съкровища. Опита ли се някой да влезе в един от тях, той ще срещне огнения меч на ангелите. (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 67)

Само един Ангел е в сила да се справи с една 20 хилядна армия и да не остави нищо от нея. (ПРАВЕДНИЯТ -164)

Бог е премислил и за Ангелите, като им каза: „Вие ще станете учители, възпитатели на тия деца, които оставих да живеят на Земята”... Туй, което Бог създаде, даде го на човеците, като остави Ангелите за техни възпитатели. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - 330)

Светът, в който ние живеем, е свят за забавления на Ангелите. Когато Ангелите се уморят от голямата работа, която имат, тогава те слизат на Земята да се занимават с нас. Те се занимават с нас като с малки деца. По този начин те си почиват. Като им разправяте за своите нещастия, за своите несгоди, те веднага уреждат работите ви и си заминават за другия свят. Те знаят всичко. (НАЙ-ГОЛЯМ Е ЦАРСТВОТО НЕбЕСНО - изд. 1999 г. София - 162)

Има едно предание, че когато хората паднали и дошли на Земята изпратили 1,000,000 ангели тук, да дойдат да им помагат. (ООК - ІІ г. 9 лек. 24)

По някой път аз казвам, че Ангелите са тук, на Земята. Работните Ангели са на Земята, а пък Ангелите, които празнуват, са на небето. (АКО ГОВОРЯ - ІІ том - 106)

„Ангел Господен слезе, отвали камъка и отвори гроба.” Същият Ангел слиза всяка сутрин при цветята, когато цъфтят, и отваря пъпките им. Някоя жена казва: Колко щастлива щях да бъда, ако бях във времето на Христа, да видя как слиза Ангел Господен, как отваря гроба, и Христос възкръсва! - Ех, жено, колко години наред Ангелът се спира пред цветята и отваря пъпките им! Не си ли видяла това? - Зная, какво нещо е цъфтенето! - Не знаеш. Цъфтенето е процес, който се извършва в нашия ум и в нашето сърце. То е символ, който трябва да оживее в съзнанието ви. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 232)

Животът и на най-големия грешник има по-добри условия за развиване от тоя на Ангелите... Един Ангел, за да се повдигне на по-високо стъпало, трябва да слезе на Земята, да мине през големи страдания и мъчнотии. В духовния свят Ангелът е подобен на дърво, което може да се увеличава по обем, но не и нагоре. В духовния свят той може да е стигнал върха на своето развитие, но на Земята се откриват за него условия за растене и развитие. Казвате: „Да сме Ангели!” Ангелите пък се стремят към условията на човешкия живот. Те с готовност биха сменили своя живот с вашия, за да изпитат най-големите страдания, но Божественият закон не им позволява това. Привилегия е за един Ангел да слезе на Земята в плът. Това значи, да се отвори пред него нов свят. Животът на Земята остава неразбран, ако не се мине през него. И Ангелският живот не може да се разбере, ако не се мине през него. Най-долният живот на Ангелите е по-висок от най-възвишения живот на хората. Това се дължи на интензивността, с която Ангелите живеят. По отношение на Ангелите, човешкият живот е като тоя на растенията. За да влезете във връзка с един Ангел, той трябва да слезе на Земята и дълго време да ви бута, докато ви събуди и раздвижи мозъка ви. Вие се чудите защо ви събуждат. Ангелът иска да ви каже, че при вас стои едно същество от висока култура, с което трябва да се свържете, за да научите нещо. (НОВИЯТ ЧОВЕК – 251)

Много Ангели слизат на Земята, но и те още не могат да разберат какво се върши на земята. (НЕРАЗРЕШЕНОТО - 130)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×