Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - С БЛАГОПРИЛИЧИЕ

Recommended Posts

С БЛАГОПРИЛИЧИЕ

Какво разбирате под думата „благоприличие”? Благоприличието е външно качество на човека. То подразбира добра външна обхода. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 125).

Една от спънките на съвременния човек е тази, че той обръща внимание на външните неща в живота.

На ония хора, които външно са по-угледни, по-красиви, по-високи по положение, той повече спира погледа си. На тях той отдава по-голямо внимание, отколкото на по-нискостоящите и грозните. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 126).

Докато е сиромах, човек се отнася внимателно към всички хора. Обаче, щом забогатее, той се възгордява и се отнася с пренебрежение към всички ония, които стоят по-ниско от него. Той казва: „Не ме интересуват хората.” Защо не се интересува от хората? Защото е изгубил своето благоприличие. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА – 127).

То е едно от ценните качества на ученика.Ученикът трябва да се държи благоприлично. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА- 126).

Като ученици от вас се изисква да прилагате своето благоприличие. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 128).

Законът за благоприличието има отношение към всички живи същества. Който няма благоприличие, той се отнася към всички с пренебрежение. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 131).

Кой може да приложи благоприличието си? - Който има съзнание за своята личност, който има достойнство, който съзнава отношенията си към всички живи същества. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 128).

Страхливият, болният, слабият са лишени от благоприличие.Рядко ще срещнете болен, който да има благоприличие. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 132).

Щом се разболее човек изгубва опората на своя живот. Този човек няма никакво благоприличие в себе си. Ама не се търпят болките. Благоприличието трябва да противодейства на болестта. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 132).

Законът на благоприличието представя външна дреха на самообладанието. Когато започне да се повдига в обществото, човек придобива много неприятели. Изкуство е при тия случаи да знае как да се справя. Прояви ли отвън благоприличие, а отвътре самообладание, той е разрешил въпроса. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 132).

Любовта изисква от човека външна обхода, благоприличие. Влюбеният винаги спазва известно благоприличие. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 134).

Човек трябва да бъде чист, с детска вяра към окръжаващите, да запази своето външно благоприличие и вътрешен мир. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 135).

Който люби Бога, той има благоприличие. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 134).

Благоприличието бива два вида: благоприличие на ума и благоприличие на сърцето. Първото благоприличие диктува на човека да поставя хората на онова ниво, на което той сам стои: ни по-високо, ни по-ниско от себе си. Благоприличието на сърцето диктува на човека да обича ближния си като себе си. Срещнете ли един човек, отдайте му нужното място и съответната цена. Изкуство е човек да цени нещата. Той трябва да работи в това направление. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 135).

Защо се препоръчва благоприличието? Защото дава стабилност на човешкия характер. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 136).

Благоприличието е закон за здравето. Благоприличието е хигиена на живота. С благоприличието, като качество на човека, всичко може да се преодолее: болести, мъчнотии и страдания. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 137).

Онези от вас, които не са развили благоприличие, трябва да работят, да го придобият. Които го имат, а не са го проявили още, да го проявят. Това не се постига лесно. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 137).

Законът на благоприличието не е закон за Земята само но и за небето. Не се ли спазва този закон, и хората, и възвишените същества от небето се огорчават. Благоприличието е една от основните черти на възвишените същества. Светии, ангели спазват благоприличие във всички свои прояви. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 126).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×