Jump to content
Преслава

Течения в живота

Recommended Posts

Всяко противоречие се предизвикват от същества с ниска култура, било от физическия, астралния или умствения свят. Тия светове имат своя физическа страна, която се отразява върху живота на човека. Освен тия светове съществуват и други светове, с висша култура, които ние приемаме като течения в Природата. (ДОБРИ НАВИЦИ - 228).

В Природата съществуват известни течения, които силно влияят върху човека. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 28).

Кой човек не е губил равновесието си? Някой излезе от дома си добре разположен, и докато измине два-три километра път, състоянието му се изменя. Защо? Една вълна го срещнала и го е блъснала в някоя канара. Човек всеки ден е изложен на ударите на тия вълни. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА - 43).

Хубавите и песимистичните чувства се предават. Пространството е пълно с мисли, които се предават по известни течения. (ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ – I том - 125).

Ако човек се отзове близо до някой голям водопад, той непременно ще изпита страх. Има мисли, чувства и желания у човека, които по сила са подобни на водата на водопадите. Щом попадне човек пред такива мисли, чувства и желания, нека стои далеч от тях, по никой начин да не влиза в техните течения. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 8).

Съществуват три течения в живота: течение на мисли и чувства, които излизат от индивида; течение на мисли и чувства, които идат от окръжаващите - майка, баща, братя и сестри; течения на мисли и чувства, които идат от възвишения свят, от Бога. Аз говоря за Божията Любов, като за течение, което минава през човека. Човек не се развива правилно, ако през него не минават тези течения. Бъдете будни, да различавате теченията. Човешките може да ограничавате, а на Божествените ще давате път, да се проявят. (СЪБУЖДАНЕ – 254).

В човека, при сегашното му състояние, има три течения: животинско, човешко и ангелско течение, а Божественото течение идва сега. Всеки момент трябва да знаете кои влияния преобладават във вашето съзнание. Не може да избегнете влиянието на животните. Като дойде влиянието на хората, ще почнете да мислите. Като дойде ангелското влияние, вие ще знаете да изправите поведението си и ще си кажете: Не е този пътя! Като дойде Божественото, тогава се чувстваме силни, мощни. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 194).

Виждаш днес някой млад, здрав човек, но утре чуваш, че умрял внезапно. Окултната наука обяснява тази момент на смърт с това, че този човек е попаднал под влиянието на известни природни течения. Човек трябва да бъде внимателен, когато попадне в тия течения. Той трябва да употреби разумната си воля, за да може да им противодейства. В Природата съществуват не само тия течения, които отнемат живота на човека, но и такива, които завличат хората и ги отнасят нейде далеч из пространството. (МОК – ІV г. – 18 лекция - 11).

Когато човек иска да стане с него някакъв обрат в добър смисъл, той трябва да се скачи с теченията на Природата, които идат от по-високите светове. (ДОБРИ НАВИЦИ - 228).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×