Jump to content
Преслава

Освобождаване от влияния

Recommended Posts

Лошият живот се дължи на страничните чужди мисли и желания. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 138).

Ако мислите за някой добър човек и се свържете с него, в съзнанието и в ума ви ще се яви светлина, а в сърцето - топлина. Ако мислите за някой лош човек и се свържете с него, светлината в ума и в съзнанието ви започва постепенно да се намалява; също така и в сърцето настава известно охлаждане. Следователно, без да съзнавате какви последствия ще имат връзките ви с хората, вие се свързвате с тях и като резултат на това в съзнанието ви настава или мрак, или светлина. Обаче дойдете ли до връзка с Бога, в съзнанието ви се явява непреривна светлина, а в душата ви - дълбок мир. Дойдете ли до връзка с ангелите, пак ще се изпълните със светли мисли и възвишени чувства. Ако пък се свържете с хора от различни краища на света, ще преживеете съответни на тях мисли и чувства. И най-после, ако изпаднете в света на животните, и те ще окажат известно влияние върху вас. Вие трябва да изучавате всички тия състояния и промени в съзнанието, независимо от това дали ги желаете, или не. Вие неизбежно ще минете през тези кръгове на съзнанието, които пък крият за вас известни възможности. Докато човек е на Земята, и той ще влияе на другите съзнания, но и те ще му влияят. Той ще се намира под влиянието на средата и на условията на животните, на растенията и на хората. Това, обаче, са задачи, върху които той трябва да работи. За да реши тия задачи правилно, човек трябва да се моли. В това отношение молитвата е работа на човека върху себе си. Молитвата подразбира вътрешна връзка с Божествения свят. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ – изд. 1934 г. София - 157).

Човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да вижда неща, които не съществуват. Също така могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо, задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА - 183).

Като знаете, че много от вашите движения и постъпки са придобити по влияние, по наследство или по подражание, бъдете будни, да се освободите от тях. В първо време те могат да ви забавляват, но впоследствие ще се отразят и върху характера ви. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ – 312).

Вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да се освободите от своите лични възгледи, както и от външните влияния. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 101).

Ние трябва да знаем всички причини, които ни въздействат външно, механически, за да може да се справим с по-дълбоките причини, които не зависят от нашето тяло, от физическото тяло, а от други тела, които човек има. (ООК – ІІ г. – 5 лекия - 3).

Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство, било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което Първичната Причина е вложила в него още при създаването му. (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 16).

Вие трябва да сте смели, решителни, да не се поддавате на външни влияния. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 304).

Вие трябва да учите, да различавате нещата, да знаете откъде идат. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - 101).

Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате, да не се поддавате на външни влияния, или поне да ги разбирате и да знаете как да си въздействате. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – 11).

Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се подаде чужди влияния, желания останали още преди хиляди години. Човек трябва да пречисти съзнанието си, да се освободи от своите стари разбирания. (СВЕТОТО МЯСТО – изд. 1939 г. София - 192).

Когато диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира свой живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек, никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - изд. 1992 г. – 103).

За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Чрез само наблюдение, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 228).

Работете съзнателно, да станете господари на своите органи, да не се подават на чужди влияния. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 199).

„Има нещо лошо, мътно в мене. Какво да правя, да се освободя от него?” Отправете ума си към Бога, да се свържете с Неговата мисъл, да придобиете повече светлина. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 104).

За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона за хигиената, закона за психическата охрана. Вечер, когато си ляга, човек трябва да се огради добре: къщата си, леглото си, тялото си, както и всички удове на организма си. Това са правили хората и от най-старите времена, било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата: "Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов”. Ако Любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. (ЧЕТИРИТЕ КРЪГА - 231).

Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхуват от тях. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре със сапун, всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, духнете три пъти, и лошото влияние ще изчезне... Като изтърсвате дрехата си кажете: Както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети. Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява Волята Божия. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. (МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИДОБИВКИ - 148).

Преди всичко, съществува закон на влияние, под който се намират всички живи същества. Щом Бог пребивава във всички свои части, ние не можем да не се влияем един от друг. Обаче, според Великия Божи Закон, който регулира всички неща, не е позволено на човека да изгуби своя център. Как­вито промени и да претърпява човек, под чието влияние и да се намира, той всякога трябва да пази своето място, своя център, да не излиза вън от него. Не пази ли своето място, излиза ли вън от своя център, голяма катастрофа го очаква. Той ще се разпръсне на милиарди малки частици из пространството, които ще се въртят около центъра си, но няма да имат сила да се обединят в едно цяло. (КОЗАТИВНИ СИЛИ – изд. - 1930 г. София – 219).

Колко тангенти (други съзнания) трябва да има човек? - Нито една. - Но ако има тангенти, какво трябва да прави, за да се избави от тяхното влияние? - Съзнанието трябва да се прибере в своя център и тангентата да отиде в безкрайност. - Какво трябва да се направи с кръга: да се стесни, или да се разшири? Когато кръгът се разширява, тангентите постепенно се явяват. Когато кръгът се стеснява, т. е., когато енергиите в кръга се събират към центъра, тангентите постепенно се отблъскват. От тук вадим следния закон: Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога, към себе си.. Той съсредоточава своята умствена деятелност към Бога. Това значи пробуждане на Божественото съзнание в човека. (ДОБРИ НАВИЦИ - 230).

Човек се намира под влиянието на ред тежки условия, от които трябва да се освободи. Мислите и чувствата на хората, общественият строй, моралът, както и ред още условия влияят на човека и го ограничават. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 313).

Който иска да не се намира под ничие влияние, нека се изолира, да живее отделно от хората. Тогава нито те ще му влияят, нито той ще им влияе. Иначе, докато човек живее между хората, той винаги ще се влияе от тях, пък и той сам ще им влияе. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 33).

Свърши се старата епоха, сега иде новата - симфонията на живота. (Учителят свири). Разумността, която иде, носи Красивото в света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 55).

Това, което днес свирих, ще се разнесе из целия свят и ще засегне всички. Никой не може да се освободи от влиянието на тая песен. Това са тонове, на които не можете да се противите. Те са като светлината и топлината, които ще разтопят снеговете и ледовете. Не гръмотевиците на боговете ще оправят света. Кой ще го оправи? Божествената мисъл, която минава през нашите умове, Божествената любов, която минава през нашите сърца, и Божествената сила, която минава през нашите души - те ще оправят света. Бог чрез нас ще оправи света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 67).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×