Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ

Recommended Posts

БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ

Искаш да направиш бележка някому.
Направи, но да я направиш от любов, както ще постъпиш спрямо себе си.
Когато правиш бележка на себе си, как постъпваш?
Осъждаш ли се строго?
(ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - III г. - 24 беседа - 11).
Когато искаш да направиш една бележка на някого под влиянието на Божественото, казваш:
„Братко, не вървиш в правия път. Спри, върни се малко назад и ще намериш пътя на своята душа.”
Започнеш ли да го ругаеш, да го наричаш лицемер, лош човек, ти се поддаваш на чужди, отрицателни влияния
и по този начин спъваш и себе си, и ближния си.
(ТРИТЕ ЖИВОТА - 9).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×