Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА -БЕЗ ЗАВИСТ

Recommended Posts

БЕЗ ЗАВИСТ

Омразата, завистта са психически болести, от които човек съзнателно трябва да се лекува.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 118).
Някой път у вас се заражда чувство на завист, не сте свободни, завиждате някому. Защо? Виждате някой по-хубаво, по-изящно облечен от вас, или пък срещнете някой духовно по-напреднал от вас. Какво трябва да направите? - Извадете огледалото си и забележете каква разлика има в изражението на очите ви, в цвета на лицето сега и по-напред... Ще видите, че лицето ви не е тъй красиво, както е било по-преди.
(СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 32).
Когато видим, че някой човек има особени таланти - завиждаме му. В нашия ум, в нашето сърце не трябва да влиза никаква мисъл на завист, а трябва да използваме талантливия и умен човек, а не да му завиждаме. И тогава този човек може много полза да принесе.
(БЕСЕДИ ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1921 г. - 293).
Какъв е произходът на завистта? Завистта се е явила с първата проява на творческия ум в човека и то главно в областта на неговото стяженолюбие, на желанието му да придобива повече богатства, повече знания. И всякога, когато поставят някакво препятствие в тази област, веднага в човека се явява завистта. Щом се противодейства на творческия ум на човека, той започва да се страхува да не би някой да го изпревари, да излезе пред него. Този страх събужда завист, а понякога и омраза. След това се явява гневът. Щом се разгневи човек, творческият ум започва да работи в него, но в разрушителните области. Тогава и въображението в човека взима участие, и той започва да търси някакъв начин за отмъщение. В това време религиозното чувство в човека, съвестта, моралните чувства като че се парализират, докато той даде ход на своето отмъщение. Като се извърши експлозията, човек утихва, прибира се в себе си и започва да мисли. Но тук действието не спира. Всеки акт, или всяка реакция има обратно действие. Няма да мине много време, този човек от друго място ще получи същия удар, какъвто сам е нанесъл на другите. Вторият пък ще получи същия удар от трето място и така ще се образува цяла верига на отмъщения. Докога ще се продължава това нещо? Докато най-после се намери един разумен човек, който ще даде друго разрешение на въпроса и ще спре тази верига на отмъщения. Хиляди хора могат да влязат в тази верига, но една разумна душа е в състояние да извади всички тия хора от кръга на престъплението, в което са попаднали.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО – 103).
И завистта е киселина за психическия живот, но тя става опасна, когато се придружава с омразата. Иначе, сама за себе си приложена, тя не е опасна... Докато работи сама, завистта не е вредна киселина, но щом дойде при нея омразата, тя става опасна. При това положение идат лошите последствия: съмнението, отмъщението и т. н. Тогава се образува сложната формула: 32У4-N
5
O
10
. Това е киселина, която е дошла до върха на своето развитие. Дето влезе, тя произвежда големи разрушения. Не мислете, че тази киселина е въображаема. Тя съществува в психическия живот на хората и създава големи нещастия. Докато елементите й са отделени един от друг, те не оказват разрушително действие върху човека. Съединят ли се в едно цяло и образуват киселина със сложен състав, разрушителното й действие е голямо. Като се изследват свойствата на отделните елементи: омраза, завист, съмнение, отмъщение и др., ще видите, че всеки елемент е съставен от специфична материя. Опитният химик лесно ги различава. Всяка материя е проводник на
съответни сили.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО - 100).
Завистта е опасно чувство, защото в него няма даже микроскопическа светлинка или радост... Завистливият няма никаква радост в себе си, благодарение на което и той страда, но иска другите повече да страдат. За да не получи съседът му по-голямо благо от неговото, той е готов да му извадят едното око, но на съседа - двете очи. Стремете се да превърнете енергията на завистта в положителна. И тогава, вместо да пожелаете на ближния си по-голямо зло, пожелайте му по-голямо добро от вашето... Ако завиждате, вие спъвате ближните си, но спъвате и себе си... Навсякъде в живота виждате блъскане, теглене, да не би някой да излезе пръв.
(БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 14).
За да не изпаднете в заблуждение, в тъмнина, пазете се от отрицателните сили като завист, омраза, съмнение, подозрение и т. н. Те са киселини, които действат разрушително върху ума, сърцето и волята.
(ВЕЛИКОТО И КРАСИВОТО – 105).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×