Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - БЕЗ КАРАНЕ

Recommended Posts

БЕЗ КАРАНЕ

Съвременните хора говорят за Любовта, обичат се, но въпреки това, постоянно се карат. Защо? Защото те не обичат Бога в човека, а себе си.
(ОПОРНИ
ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 205).
 
Като се съберат двама сприхави, ще се скарат. На две сухи дървета им трябва само една клечка кибрит... Ако има друг сприхав човек, ти ще туриш 4 ÷ 5 души между тебе и него, че да сте по-далеч
. (ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ - I том – 44).
 
Скарал си се с някого. Значи, свързал си се. Какво трябва да направиш? Срещни този човек, прегърни го, целуни го, раздрусай го, кажи му: „Не ми се сърди!” В това седи силата на човека. Тъй, щото, разсърдиш ли се с някого, не ходи да му искаш извинение, но хвани го, прегърни го, целуни го от едната, от другата страна. Речете ли да се извинявате, това са официалности, това с фарисейщини. (
ПРАВО СИ ОТСЪДИЛ - 55).
 
Щом се карат хората, една кана вода им трябва. Може мислено да хвърлите водата.
(ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ
- I том - 160).
 
Скарването между двама души не е нищо друга, освен бодване с шило. Всички хора имат такива шила в себе си, с които едни други се бодат. - Силно ме бодна този човек. - Седял си при него много време. Колко време трябва да седите при човек, когото обичате? Определено е колко време трябва да седите при човек, когото обичате. Който много обича, той трябва да седи една минута; който по-малко обича - две минути; който малко обича - три минути. Който седи повече от три минути, той ще опита шилото.
(ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА
- 66).
 
Все за материални работи хората се карат. Казвам: напуснете материалния свят, не се занимавайте с него, ако искате да прогресирате.
(ФАКТИ, ЗАКОНИ,
ПРИНЦИПИ - I том - 213).
 
Представете си, че някой път се скарате с някого. Стане пререкание... След като си нарязал някого, след като си му казал много думи, че той е невъзпитан, че не е културен, да можеш всичко това да го оставиш и да си кажеш: Я да видя този човек какви добри черти има? В дадения случай да се спреш и да намериш хубавите черти и като ги намериш, да ги държиш в ума си.
(ФАКТИ,
ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ - I том - 50).
 
Срещнете, че двама хора спорят за нещо. Ти казваш: „Колко са глупави!” Вие не разрешавате правилно въпроса. Ако се карат двама души, това не е глупаво, а е умно. Това е въпрос за живот между тях. И същевременно, това е предметно учение заради тебе. Ако вие не разрешите това предметно учение, вие ще се намерите в тяхното положение. Провидението ви представя това, като предметно учение.
(ВЕЧНИЯТ ПОРЯДЪК
- 211).
 
Дом, в който хората не се карат, е дом на Любовта. (
ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА – 148).
 
Преди да заминете за другия свят, извикайте роднините си, дайте, каквото сте имали и кажете им да не се карат по между си. Не оставяйте наследници след заминаването си.
(НОВО НАЧАЛО - 94).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×