Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - БЕЗ КРИТИКА

Recommended Posts

НЯКОИ ПРАВИЛА

без КРИТИКА

Някои разглеждат постъпките на своите ближни и казват, че еди-кой си не е постъпил добре. Само онзи може да се произнася за постъпките на хората, който стои по-високо от тях и всеки момент е готов да направи това, което те не могат да направят. Кажеш ли на някого, че не е постъпил добре, още в момента трябва да му посочиш как да постъпи. Осъдиш ли някого, че не е готов да направи добро, ти бъди готов да направиш доброто вместо него. (БОЖИЯТ ГЛАС - 182).

 

Има човешки неща, има и Божествени неща. Човешките може да коригирате, но не и Божествените. (АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА - 26).

 

Човек има право да критикува, да разглежда нещата и да се произнася за тях, ако са човешки. Дойде ли до Божественото, той няма думата. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 6).

 

Когато хората виждат грешките на другите, когато ги съдят, това става по закона на правдата... От хиляди години насам хората живеят по закона на правдата, но светът не се е поправил. (ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТИТЕ ИСТИНИ КЪМ ЧОВЕКА - 104).

 

Онези, които правят бележки комуто и да е, трябва да знаят едно правило: никога не критикувайте една погрешка, която сами не можете да изправите! Туй, което ти сам в себе си не си могъл да изправиш, не критикувай! Туй, което ти си оправил в себе си, за същото можеш да помогнеш и на другите. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС – ІІІ г. - 31 лекции - 10).

 

Като видите, че някой направил някаква погрешка, не го критикувайте, но приложете любовта си към него - помолете се, да се справи той с положението си. (ТРИТЕ ЖИВОТА - 199).

 

Докато се качва към върха на планината, човек не трябва да се обръща назад. Щом се качи на върха, той има право вече да се обърне назад, да гледа ония, които идат след него. Той има право и да критикува. Изобщо, само онзи има право да критикува, който се е качил вече на върха и познава пътищата на възлизане. Докато не се е качил на върха, човек трябва да гледа пред себе си, за да не изразходва енергията си. Спре ли човек на пътя си и започне да критикува хората, той непременно ще се спъне. Всяко спъване е резултат на свързването на човека със слабостите и недъзите на неговите ближни. Като сте тръгнали към върха, не мислете за отрицателното в живота. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 166).

 

Често вие искате да знаете слабите черти на някого. Не търсете слабите му черти. Като срещна някой човек, аз първо гледам каква добродетел има в него. Що се отнася до слабостите му... те са негова работа. (НОВО РАЗБИРАНЕ – 158).

 

Друго положение, до което сте достигнали, е това, че у вас се заражда един критичен ум. Човек, като влезе в духовния свят и добие известна светлина, започва да обръща чрезмерно внимание на окръжаващите го хора, и по този начин започва да се спъва в погрешките на хората. Имайте пред вид следното нещо: погрешките на хората не са създадени сега. Причините на погрешките са отдавна създадени, в друго някое съществуване, а сега идат последствията от тия погрешки. От послед­ствията, които виждате, ще се изправят причините на тия погрешки... Това не значи, че трябва да бъдем индиферентни към погрешките, но да се поучаваме от тях. Погрешките на другите хора, това е тор за духовния човек. Той може много добре да се огледа в тях и да се поправи. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 41).

 

От вас се изисква... да не се бъркате в работите на своите ближни, да не се осъждате. - Еди-кой си не постъпва право. - И това не е ваша работа. Щом осъдите някого, вие веднага се свързвате с неговата отрицателна черта. Който се осмели да осъди някого в духовния свят, той веднага се нагърбва да поеме половината от неговия недостатък и да плати за него, като за свой дълг. (КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА - 159).

 

Щом съдиш някого за нещо, непременно туй ще ти дойде до главата. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1926 г. - 42).

 

Ако познава формата, съдържанието и смисъла на нещата, човек никога не би си позволил да критикува. Щом не критикува, той ще бъде свободен от всякакви противоречия. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 6).

 

Който търси Истината, той трябва да се откаже от всякаква критика, от всякакво съмнение. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 131).

 

Като разбира законите на живота, човек може да си обясни всички прояви на човека и никога да не го осъжда. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 186).

 

Който иска да прогресира, да върви напред, той трябва да бъде сляп за погрешките на когото и да е. (ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА – 60).

 

Който обича, никога не критикува. (ТРИТЕ ПОСОКИ - 125).

 

Като казваме, че човек не трябва да се занимава с недъзите на хората и да ги критикува, подразбираме, че той не трябва да нарушава чистотата на своя живот и да се излага на смърт. Да се занимавате с недъзите на хората, това е зараза, която разрушава организма. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ - 143).

 

Не се занимавайте с личния живот на хората. Видите ли, че двама души се карат, не ги съдете, не се ровете в причината на техния спор. Не се интересувайте от това, кой как живее, как се облича, как се храни и т. н. Само онзи има право да се занимава с личния живот на хората, който е изправил своя живот. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 224).

 

Някой не се произнася добре за картините на един художник. Щом намираш погрешките му, ти покажи как трябва да рисува. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 246).

 

Не съди брата си, остави го сам да се изправи. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ- 214).

 

Спре ли човек на пътя си и започне да критикува хората, той непременно ще се спъне. Всяко спъване е резултат на свързването на човека със слабостите и недъзите на неговите ближни. (УЧЕНИЕ И РАБОТА - 156).

 

Ако критикуваш, можеш да критикуваш своя вътрешен живот. (ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТA - 220).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×