Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - БЕЗ НАСИЛИЕ

Recommended Posts

БЕЗ НАСИЛИЕ

Невъзможно е светията да живее заедно с една обикновена, светска мома. Първата му работа ще бъде, да я обърне към Бога. Като я види модерно облечена, с украшения, той ще я посъветва да се облече скромно, да хвърли украшенията, да се моли по няколко часа на ден и така ще я направи нещастна. Тя не може да разбере защо да свали модерните си дрехи, защо трябва да се моли на Бога по три-четири часа. Това положение е непоносимо за нея. Тя не може да издържи на него и едно от двете й предстои: или да бяга далеч някъде, или да приеме тежкото за нея бреме и да стане нещастна. Като знаете това, не изнасилвайте собствената си душа, не я товарете с неща, които тя не може да направи. Не изнасилвайте и душата на своя ближен. Човек трябва да бъде свободен, да прави това, което душата му желае. Дето съществува насилие, там животът е неразбран.
(ЦЕННАТА ДУМА - 286).
Днес навсякъде виждате насилието да управлява, но светът не може да се оправи чрез насилие.
(БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - 236).
Аз съм против всякакво насилие, било то физическо, умствено или сърдечно... Съвършеният живот абсолютно изключва насилието. Божественият закон изисква от човека да не прави насилие нито върху себе си, нито върху своите ближни.
(БАЩА И СИН - 28).
Не насилвайте човека, да прави това, което душата му не желае. Не насилвайте и своята душа.
(ВСЕ ЩО Е ПИСАНО - 56).
Никой да не изнасилва другиго.
(СИЛА И ЖИВОТ – ІІІ серия - 262).
Насилието ражда насилие. За да не се дава път на насилието в живота Христос казва: „Не си отмъщавайте. Не давайте място на гнева в себе си.” Ще кажете, че чрез отмъщението търсите своето право. Оставете на Бога, Той да отдаде правото на всекиго.
(УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ – 99).
Каквото правиш, става с разположение и любов, а не с насилие.
(НОВОТО
НАЧАЛО - 227).
Има чисто, прямо насилство, в своята груба форма, което се дължи на физическата сила, тъй както животните могат да изнасилят други животни; има правово изнасилване, изнасилване чрез закона, употребен в своята лоша форма; има и духовно изнасилване, когато казваме това, което не е, т. е. изопачаваме и лъжем хората.
(СИЛА И ЖИВОТ
– 5
серия - 374).
Някои хора минават за миролюбиви, до когато се натъкнат на злото. По отношение на злото човек може да не му се противи, но не може да бъде миролюбив. Как ще бъдеш миролюбив към него, ако то иска да ти се наложи?... Който се оставя на злото и на доброто да му се налагат, те да упражняват насилие върху него, той е отговорен и в двата случая. И злото, и доброто трябва да се проявяват по закона на Любовта.
(ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА – 291).
Ако в съвременния строй насилството би се изключило от коя и да е държава, поне най-малко 50 %, държавният строй би се подобрил и злините биха се отстранили. И ако от всички общества биха се изключили насилството и оклеветяването, същият резултат би се постигнал.
(СИЛА И ЖИВОТ – 5
серия - 374).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×