Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - БЕЗ ОБИДИ

Recommended Posts

БЕЗ ОБИДИ

К
а
кво представят обидните думи? Те са сили, които падат върху човека, за да го изкарат от противоречието и заблуждението, в което се намира.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 315).
Срещате един човек, който ви обижда, каже ви някаква обидна дума. Ако се поддадете на влиянието на тази дума, тя ще влезе в подсъзнанието ви и там ще почне да се организира, докато един ден даде своите лоши резултати. Ако искате да се освободите от обидата, не бързайте да се поддавате на нейното влияние, но спрете се за малко и потърсете някоя Божествена мисъл или Божествено чувство, с които да й се противопоставите.
(НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА -145).
Когато хората се обиждат, трябва да си зададат въпроса, справедлива ли е обидата или не. Ако е справедлива, трябва ли да се обиждат?... Човек не трябва да се обижда, но да си даде отчет за погрешките, които е направил, и да се стреми да ги изправи.
(ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 227).
Какво изисква законът при обидата? Духовният закон изисква ти, който си обиден, да претърпиш.
(ИЗПИТЪТ НА ЛЮБОВТА - 14).
Защо човек трябва да прощава? Защото всяка обида, която някой ви е нанесъл, съзнателно или несъзнателно, има за цел да ви предпази от някакво зло, което предстои да минете.
(ДОБРИ НАВИЦИ - 88).
Има смисъл да те обиди някой само ако можеш да извлечеш поука от обидата. Не можеш ли да постигнеш това, ти всякога ще бъдеш обиждан, изиграван и лъган.
(ТРИТЕ ПОСОКИ - 144).
Този, който те е обидил, той ти е предал известна енергия, а ти ще впрегнеш тази енергия, ще си свариш на нея житцето. Имайте предвид, че всяка обида, която ви се нанася, внася нещо ново във вас. Обидите в сегашния живот, внасят нещо много по-благородно в човешкото сърце, отколкото похвалите
. (ООК - III г. - 34 лекция - 16).
Да не се обиждате, но като сте се обидили, после да станете приятели.
(АКО ГОВОРЯ - II том - 50).
Покани този, който те обидил у дома си и го нагости добре. Този е правилният метод за прощаване. В него няма обратни действия... Кажеш ли, че прощаваш, а вътрешно се бунтуваш и желаеш злото, ти не си простил.
(ТРИТЕ
ПОСОКИ - 144).
Ако ти си живял според законите на Любовта, никой не би могъл да те обиди.
(ТРИТЕ ПОСОКИ – 168).
Обиди ли ви някой, започнете да мислите, за да намерите начин, да въздействате на онзи, който ви е обидил... Човек не може да въздейства на своя ближен, ако първо не е сменил своите енергии. Не може ли да въздейства на себе си, той ще възприеме състоянието на другия.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 317).
Обидили сте някой човек. Какво трябва да правите? Ще потърсите случай да му помогнете. Когато го намерите в някакво затруднение, веднага да му се притечете на помощ.
(СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II том - 100).
Представете си, че някога сте казали една обидна дума на някого. След време друг някой или същият казва и на вас една обидна дума. Вие сте забравили своята погрешка, че сте казали на някого обидна дума и се чувствате крайно засегнат от смелостта на този, който ви обижда. Седите и мислите как да му отговорите. Да му кажете обидна дума, не искате; да го ударите, не искате. Благороден човек сте, не искате да му отговорите по същия начин, но и обидната дума не можете да забравите. Цял ден ходите натук-натам, вършите работата си, но обидната дума се върти в главата ви, не ви напуща. Най-после се върнете у дома си, пиете чаша вода и с нея заедно глътнете обидата. Ако още ви безпокои, като се храните, отправяте и обидата в стомаха, да се смели. И този начин е добър, но за предпочитане е да бъдете глух за обидата. Идете при човека, който ви е обидил, хванете го за ръка и го прегърнете. Целунете го няколко пъти и му кажете: „Хубаво говориш. Повтори още един път, да чуя, какво трябва да изправям в себе си. Ела сега да хапнем братски, да забравим всичко лошо.”
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 313).
Защо човек лесно се обижда и разгневява?... В човека има две съзнания: низше - в задната част на главата, и висше - в предната част. Когато впечатленията и чувствата минават през задната част на главата и там се задържат, човек дава ход на низшите енергии в себе си и е готов да се гневи, да бие, да се кара. Ако тези енергии се отправят към предната част на главата, в човека се явява борба. Той се бори, докато едни от енергиите надвият. Щом надвият висшите енергии, човек става снизходителен и прощава. Висшето съзнание е проводник на светлината. Като разглежда нещата при тази светлина, човек не може да не прости. Ето защо, когато енергиите минават през задната част на мозъка и натежават, обърни се към Бога, Който работи в тебе, да отправи тези енергии в предната част на мозъка, дето има условия да се асимилират. Който може да преработва обидите, той всеки момент се повдига.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ
УСЛОВИЯ - 314).
Как постъпват сегашните хора помежду си? Някой обидил някого, и веднага иска извинение. Обиденият го прости, но после разправя на всички как го е обидил. Това е човешко отношение, но не и отношение към души. Обиди ли те някой и му простиш, забрави всичко. Създай нови, чисти отношения с него.
(ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕ1ЦАТА - 28).
Представете си, че някой ви обиди. Ако обидата засегне вашите лични чувства, вие веднага ще се настроите срещу този човек и ще кажете: „Всичко мога да направя, но никога няма да му простя за обидата, която ми нанесе.” Ако не простите, какво ще спечелите?
(ДОБРИ НАВИЦИ - 88).
„Никога няма да простя на този човек за обидата, която ми нанесе.” Прав си, обидил те този човек, но какво печелиш, ако не му простиш? Не само, че нищо не печелиш, но пакостиш на себе си.
(БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 82).
Ако един ученик обиди друг, последният не трябва да постъпва като светските хора, да се прави, че не е обиден, а същевременно, дето отиде, когото срещне, все да се оплаква, че еди-кой си го обидил. Не, обиди ли се един ученик, той трябва да каже на онзи, който го е обидил: „Братко, ти ме обиди. В името на Бога, вземи думите си назад, ако искаш да възстановим хармонията помежду си.”
(ЧЕТИРИТЕ КРЪГА - 44).
Как може човек, който те обича, да те обижда?
(ТРИТЕ ПОСОКИ- 168).
Ако има нещо, което ми прави най-голямо отвращение, то е човек, който обижда. Такъв човек аз поставям на последно място в живота. Най-неприятно на духа е, когато хората се обиждат.
(КРОТОСТТА И СМИРЕНИЕТО - 22.01.1920 г. - 22).
Има случаи в живота, когато човек може да понесе спокойно и най-големия бой, обаче, кажат ли му една обидна дума, не може да се побере в кожата си. - Защо? - Хората са така възпитани, че искат да се отнасят с тях добре, да ги почитат и уважават. Следователно, ако някой ги обиди, те мъчно понасят обидата. Друг е въпросът, ако обидата иде от любим човек. Там по-лесно прощават. Обидата не е нищо друго, освен мечката, която си срещнал в гарата. Тя произтича от грубото естество на човека. Ако човекът, който те обидил е груб, това показва, че си срещнал неговата мечка; ако те ухапе с езика си, срещнал си неговата змия; ако те уплаши, срещнал си неговия заек. Това не е човекът, това са неговите слуги.
(АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА - 162).
Някога се обиждаш само от една дума и веднага взимаш отбранително положение.
(НОВО РАЗБИРАНЕ - 112).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×