Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - В ОБЩЕСТВОТО

Recommended Posts

В ОБЩЕСТВОТО

Влезе ли в едно общество, човек е длъжен да спазва реда и порядъка, който съществува там... Следователно, докато има отношение към индивидите, към обществата и към народите, човек трябва да се съобразява с техните нрави и обичаи. Човек трябва да има отношение към лица, общества и народи, които стоят по-високо от него. В този случай, той ще спазва техните прави и обичаи, ще се подчинява на известни условия, но същевременно се ползва от тях. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 164).

Съвършеният, като влезе, предава своето настроение. На всички същества той предава своето разположение... Той се радва на себе си и на всичките хора. Той предава на другите своето разположение... Всички имат неговото разположение... Ние, като влезем някъде, предаваме своето разположение и казваме: „Лоши са хората”. Казвам: Лоши сме ние, които сме предали своето настроение. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 11).

Щом влезете в едно общество, когато хората нямат добро разположение към тебе, веднага се дразниш. Щом имат добро разположение, добър си. (НАУКА ЗА ЖИВОТА - 12).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×