Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - С УВАЖЕНИЕ

Recommended Posts

С УВАЖЕНИЕ
Кои са причините, които карат хората да бъдат недоволни едни от други и да търсят възможности да се отдалечат? - Неуважението и непочитанието. Всеки иска да бъде уважаван и да го ценят.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 341).
Да отстъпиш мястото си на някого, това значи, да имаш уважение към този човек. Това е външната страна на уважението. Да уважаваш човека, това значи, да му отдадеш правото, което му се пада... Между обичта и уважението има такава връзка, каквато между силата и страха.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 342).
Първото нещо, което се изисква от всички, е да храните помежду си взаимно доверие и уважение.
(ОТНОШЕНИЕ НА ПРИСТИТЕ ИСТИНИ - 90).
Срещнете ли един човек, който има дълбоко уважение към другите, всички ще го считат за слаб човек и ще се качат на главата му. Учтивият човек, който уважава и почита хората, преди всичко е кротък, внимателен, зачита времето на другите, не го отнима без работа, не го забавлява с празни приказки.
(МОК - IV г. - 30 лекция - 47).
Ако искаш да те уважават, трябва да уважаваш.
(БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ -66).
Който уважава хората, уважава и себе си и който уважава себе си, уважава и хората. Това правило трябва да поставите като основа в живота си.
(МОК
- IV г. - 30 лекция - 58).
Само онзи човек се уважава, от когото блика живот, енергия.
(ТРИТЕ ПОСОКИ -167).
Търсиш слава от хората. Обаче, те ще те славят и уважават дотолкова, доколкото можеш да им направиш някакво добро.
(АБСОЛЮТНА ИСТИНА - 198).
Властта е преходно нещо. Днес си на власт, утре ще я изгубиш; днес имаш пари, всички те почитат и уважават, но щом изгубиш парите си, с тях заедно губиш и уважението. Докато човек крепи щастието си върху физически неща, той всякога ще бъде нещастен. Щастието иде от вечни, от постоянни неща.
(ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ - 51).
Човек уважава този, когото обича. На него може да служи, да помага. Щом не обича някого, нито му служи, нито го уважава.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 342).
Кога учителят се ползва от уважението на своите ученици? - Когато от ума му излиза светлина, която учениците могат да възприемат. - Кога учителят обича учениците си? - Когато възприемат светлината, която той им дава.
(БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 121).
От всички хора се изисква разумно уважение. Това е една от благородните черти, която човек трябва да развива на Земята. От вас се изисква разумно уважение. (
МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 08.04.1988 г.).
Взаимно уважение - това е една от най-благородните черти, която човек трябва да развие на Земята... Върху взаимното уважение почива разумният живот.
(МОК - IV г. - 22 лекция - 88).
Почнете да се уважавате, да виждате доброто във всинца. Вие имате заложени дарби и да видите какво Бог е вложил във вас... Всеки носи нещо специфично хубаво, което друг не може да носи.
(БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС - 216).
И тъй, през тази година, всички трябва да придобиете качеството на взаимно уважение и почитание един към друг. Учтивостта, уважението е вътрешно морално качество на човека. Който уважава хората, уважава и себе си. И който уважава себе си, уважава и хората. Това правило трябва да поставите като основа в живота си.
(МОК - IV г. - 30 лекция - 56).
Както искаш да те уважават, тъй и уважавай. (
СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ – ІІ т. - 186).
Във всеки човек има нещо хубаво.
(БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС - 216).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×