Jump to content
Северина

МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ВОЛЯТА

Recommended Posts

• 559 • Методи за работа с волята.

Например, като ви заболи зъб, мислено вземете едно парче чист, пчелен восък, стопете го, оставете го малко да изстине и след

това го турете на болното място като компрес. Ако при първия компрес болката не мине, след десет минути направете втори ком-

прес. Ако пак не мине, след десет минути направете още няколко компреса, докато усетите известно подобрение. Като правите опита

за лекуване чрез волята, по този начин вие я усилвате. Това е една от задачите на ученика – да усили волята си. Ученикът трябва да

има силна воля да се справя с мъчнотиите на живота.

Прилагането на волята като метод за преодоляване физическите и душевни болки, на мъчнотиите и изпитанията не е нищо друго, ос-

вен прилагане на закона на внушението. Който иска да работи чрез този закон, трябва да бъде положителен. Най-малката отрицателна

мисъл парализира действието на волята. Тази е причината, поради която хора с добри желания, с добри мисли и чувства не успяват

в живота си. Те не успяват, защото допущат в себе си съмнението, недоверието като противодействащи сили. Следователно искате ли

да се лекувате, да си въздействате за нещо добро, приложете волята си. Като държите положителни мисли в себе си, вие ще видите,

че със силата на волята вие ще имате по-добри резултати от тези, които оказват различните медицински лекарства и специалитети.

Силната воля може да замести действието на рициновото масло, на хинина, на всички медикаменти. Тъй щото, когато се натъкнете

на мъчнотии, на противоречия и на страдания, благодарете на Разумния свят, че ви дава възможност да упражнявате волята си, да

станете хора със силна воля, с установен характер.

Като ученици работете, освен с ума и сърцето си, още и с волята си. Когато волята вземе участие, вие можете сами да се

лекувате. При участието на волята, вие може да стоите с часове вън на студа, с тънки дрехи, без да се простудите. Правете опити

да се лекувате мислено с участието на волята си, за да се калите и да видите колко е силна тя.

Ако на главата, на гърба или по тялото ви някъде излезе цирей, лекувайте го мислено. Представете си, че го налагате с лук или с

друго средство и следете резултата. Ако мисълта ви е силна, в скоро време циреят ще набере и ще се пукне.

Мислено човек може да си изработи топла магнетична дреха, с която и в най-голям студ няма да трепери. Без такава дреха, без

участието на волята, колкото добре и да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.

Човек може да се лекува мислено не само физически, но и душевно. Разумният човек се ползва от всички физически и душевни

страдания и мъчнотии, за да възпитава волята си.

Човек трябва да работи съзнателно върху себе си, да възпитава волята си. Той трябва да знае, че материята на физическия свят се

подчинява на човешката воля. За тази цел трябва да знаете законите, които управляват волята. Материята се подчинява на човешката

мисъл. Следователно приложете енергията на волята и мисълта си на работа. Само по този начин ща имате резултат. Чрез усилието на

волята и на мисълта си човек може да изкара навън от организма си чуждите вещества. Докато тези вещества са в него, той се чувства

неразположен физически и духовно. Щом приложи мисълта си и започне съзнателно да работи, в скоро време той може да застави

чуждата материя в организма да излезе навън във вид на циреи. Щом нечистата материя се локализира в цирея, човек се успокоява.

Чрез мисълта и волята си човек може сам да предизвиква явяването на циреи по тялото си. Може ли да направи това, той има силна воля.

Съвременните хора проявяват волята си повече във физическия свят. Когато волята на човека е силна в Духовния свят, той може

да се справи и с физическите несгоди, и с духовните смущения. Ако волята му е силна само във физическия свят, той не може да

се справи с мъчнотиите на Духовния свят.

Като ученици съветвам ви да възпитавате волята си, да усилвате мисълта си. Самовъзпитанието е велик съзнателен процес.

Използвайте противоречията и мъчнотиите си за самовъзпитанието си. И нищо да не постигнете, не се обезсърчавайте – работете

непрестанно. Ще дойде ден, когато съзнанието ви ще се пробуди. Постигнете ли това, вие сте разрешили задачата на своя живот.

Съзнанието оказва голямо влияние върху волята. Това, което съзнанието носи в себе си, минава и във волята. Щом съзнанието не носи

нищо, волята остава слаба и бедна. Този закон е познат на хората. Ето защо, когато искате да парализирате волята на човека, ограни-

чавайте съзнанието му и обратно. Когато помрачавате съзнанието на човека, и волята му се парализира. В този смисъл съзнанието е

волев акт, който предизвиква дейността на волята. Използвайте всички случаи в живота си за усилване на волята

си. Ако пръстите на ръцете или на краката ви са изстинали, проектирайте мисълта си към тях и пожелайте за пет минути да се стоплят.

Ако не успеете изведнъж, повторете опита два-три пъти. Ако имате температура и не се чувствате добре, не бързайте да викате лекар,

но приложете мисълта и волята си в действие. Турете ръката си на главата, изпратете мисълта и желанието си за няколко минути да

спадне температурата ви. Волята се усилва чрез постоянни упражнения, затова при неуспехи повтаряйте опита.

Чрез усилване и възпитание на волята си човек може да се справи с всички лоши навици, с всички свои недъзи, които са при-

добити. Още от детска възраст човек започва да се влияе от другарчета, от учители, от външни хора. Той се поддава на подражание и

неусетно придобива навиците на онези, с които дружи. Щом може да се предаде едно отрицателно влияние, защо да не се предаде и

едно положително? Няма да допущате отрицателни мисли, а положителни. Те ще ви укрепят във всяко отношение.

Ако волята на човека е възпитана, и космите му ще бъдат възпитани. Изобщо всички удове в човешкия организъм зависят

от волята. Ако волята е възпитана, удовете извършват правилно своите функции. Работете за възпитание на волята си по различни

начини: чрез пеене, свирене, работа, мисъл и т. н.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×