Jump to content
Северина

ОПИТ И МЕТОД НА ДОБРОТО

Recommended Posts

• 629 • Опит и метод на Доброто.

Като ученици правете опити, за да видите доколко Доброто

живее във вас. Когато не сте разположени, вдигнете показалеца си

нагоре и следете какво ще стане с вас. Ако състоянието ви се подо-

бри, вие сте дали път на Доброто в себе си. Ако състоянието ви не се

подобри, затворили сте вратата на сърцето си за Доброто. Търсете

Доброто в себе си, а не отвън. Ако искате да проявите Доброто,

което е вложено във вас, отворете сърцето си за Бога. Той е извор на

всички добрини. Ако сте изгубили магическата си пръчица, идете

при Онзи, който ви е създал, и помолете Го да ви я върне. Чрез нея

вие можете да придобиете всичко, каквото ви е нужно. Който носи

магическата тояжка в ръката си, знае как да постъпва с хората и

как да се справя с мъчнотиите. И тъй, да живеете с Доброто, това

е най-лесният път. Без Доброто мъчно се живее. Доброто е свет-

лина, която оправя пътищата на човека. Доброто е единица мярка

на физическия свят. На Земята без Доброто не може да направите

крачка напред. Щом носите Доброто в себе си, Разумните и Светли

същества ще бъдат на ваша страна. От тях ще придобиете Знание,

Сила, богатство. Ако влезете в Божествения свят, там Любовта е

мярка за нещата. Щом придобиете Любовта и Доброто като плод

на Любовта, вие притежавате богатството на целия свят.

Цял месец мислете върху Доброто като основа и единица мярка

на нещата, като начало на Живота. Щом помислите за Доброто,

кажете си: “Аз съм добър, защото Бог ме е направил добър”. По

естество човек е добър. На Земята Доброто господства, а злото се

подчинява на Доброто, за да живее в него. Работете съзнателно

за проявяване на оброто в себе си и след един месец ще видите

какъв е резултатът на вашата работа. Малко се иска от човека, за да

прояви Доброто. Освободете се, за да се прояви Доброто във вас.

То е вложено във вас от самото начало. Без доброто няма развитие.

Доброто осмисля нещата. Доброто е основа на Живота. Доброто

вечно съществува.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×