Jump to content

ПОСТИЖИМОТО И НЕПОСТИЖИМОТО КАТО МЕТОДИ


 Share

Recommended Posts

637 • Постижимото и непостижимото като методи.

Като ученици на Окултната школа вие трябва да се пазите от някои навици на миналото, които могат да ви спънат. За пример,

като мислите да направите нещо, вие веднага казвате: “Тази работа е невъзможна, нищо няма да излезе от нея” или казвате: “Това

нещо е непостижимо”. Този метод на работа е стар, останал от миналото. Така сами се спъвате. После казвате: “Всичко е възмож-

но, всичко е постижимо, защото само възможните, постижимите неща са реални”. И това още не е истина, и това е стар възглед.

Има постижими неща, коита са реални, но всички постижими неща не са реални, защото след като ги постигнете пак сте недоволни.

Реалните неща правят човека доволен. Обаче има случаи, когато човек мисли за непостижими неща и се чувства доволен, радостен

и въодушевен. Значи, макар непостижими, тези неща крият в себе си известна реалност. Възможните и постижимите неща са предмет

на миналото; те са реализирани вече, затова днес са реални. Невъзможните и непостижими неща са предмет на бъдещето, затова

изглеждат невъзможни. Един ден бъдещето ще стане настояще и тогава невъзможните неща ще станат възможни. Всички хора трябва

да се проникнат от желанието да изменят мисълта си, да мислят по нов начин. Като мислят по нов начин, ще турят в ума си мисълта,

че непостижимите неща са абсолютно реални, а постижимите са относително реални.

Можем да кажем и за онези науки, които днес минават за положителни (като математиката, физиката, химията, естествената

история, геометрията и астрономията), че са относително реални. Тези науки поставяме като относително реални, а метаматематика-

та, метафизиката, метаастрономията са абсолютно реални. За да се домогнете до абсолютните науки, вие трябва да бъдете в единство

с явленията на Целокупния живот. При това положение вие ще бъдете вън от мъчнотиите и страданията на Живота.

Мъчнотиите и страданията не са нищо друго, освен граници между възможното и невъзможното. Човек страда и се мъчи, защото

мисли, че нещо е възможно и може да го постигне, а всъщност не успява. Като мисли така, той страда и се мъчи, прави усилия да

го постигне. Значи страданията и мъчнотиите са предвестници за идването на непостижимото.

Всички дарби и способности се дължат на стремежа на човека към невъзможното. Човек се стреми към познаването на Бога като

Велика реалност. Значи Бог, който минава за непостижим, е Абсолютна Реалност. Откъде идват благата на Живота? – От Онзи, който

е непостижим, неизвестен, далечен. Мнозина мислят, че благата идват от постижимите неща. Всъщност благата идват от непости-

жимите неща. Всички хора страдат от постигнати желания. Значи нещастието идва от постигане на човешките желания.

Дръжте в ума си мисълта, че щастието и силата на човека се крият в невъзможното и непостижимото, а не във възможното и

постижимото. За мнозина това е парадокс, но в него се крие Истината. Човек трябва да се научи да мисли право.

Като ученици вие трябва да се освободите от стария начин на мислене, който сте наследили от миналото. Дайте нова насока на

мисълта си и вярвайте в невъзможното и недостижимото. Вярвайте в непостижимото, за да бъдете радостни и весели.

За да се освободи от мъчнотиите и страданията, човек трябва да се отрече от всичко нереално, от всичко възможно и постижимо.

Христос изказва същата идея в следната форма: “Ако не се отречеш от майка си и от баща си, от брата и сестрата си, от приятеля и

най-после от своя живот, ти не можеш да разбереш Реалността на Живота”. Съзнава или не, всеки човек търси Реалността в Живота,

търси непостижимото и невъзможното.

Задача: за десет дена мислете върху непостижимото и невъзможното в Живота като ново верую, което трябва да възприемете

и приложите. Всяка сутрин ще вземате по една бучка захар и ще си казвате: “Тази бучка е в състояние да подслади моя живот”. Вие

мислите, че това е невъзможно, глупаво, безсмислено. В невъзможното се крие възможното, в глупавото – Мъдростта, а в безсмисли-

ето – смисълът на нещата. Научете се да превеждате нещата, да ги разглеждате в обратната им страна, да видите какво се крие в тях.

Старостта например носи условия за младостта. Като решавате задачата си, няма да изяждате бучката захар, но ще я погледнете само

като носителка на всички условия за реализиране на невъзможното. Ще си кажете: “Днес не съм учен, но в бъдеще мога да бъда учен.

Днес не съм щастлив, но в бъдеще мога да бъда щастлив”. Човек носи в себе си щастието, силата, учеността, но гем и седло има

върху себе си, не е свободен. Гемът и седлото представят неговите стари възгледи, от които трябва да се освободи.

Любовта е непостижимото в света, но въпреки това вярвате в нея. Тя е Реалното в Живота, а човек не може да не вярва в Реал-

ността.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...