Jump to content
Hristo Vatev

ТВОЯТА СЪДБА по Флорънс Камбъл

Recommended Posts

ТВОЯТА СЪДБА

по Флорънс Камбъл

ПЪТЯТ НА ЖИВОТА

какво трябва да научиш през този живот

пътят на живота

число _______________________________________

1, или 2, или 3 или 4, или ...

Събери

рождения ден, месец и година

полученото число редуцирай до едноцифрено,

с изключение на 11 и 22

1. Индивидуализация.

Трябва да се научиш на независимост и да можеш да вършиш всичко сам.

Увеличи силата си. Употребявай умът си за творчество и измисляй нови и оригинални методи. Отхвърляй ограниченията, сътрудничи, без да губиш индивидуалността си. Води, контролирай, напътствай. Трябва да развиеш тялото и духа си до най-висша степен.

Ще имаш добри възможности, когато станеш независим там, където се намираш и ще спечелиш бързо издигане до водачество.

Апелът на единицата е повече към индивида, отколкото към тълпите.

Елементът му е огън - Той вдъхновява.

Най-добре се чувства на север.

2. Сдружаване.

Трябва да се научиш да забравяш себе си и да следваш водачеството на други.

Трябва да си миротворец и дипломат. Трябва да работиш внимателно и търпеливо до най-дребните подробности, воден от идеята за служене и сътрудничество. Не трябва да търсиш лични похвали или признателност. Считай за важни благостта, красотата и чувствата на другите. Трябва да имаш приятели и да си им верен. Трябва да бъдеш постоянен и търпелив, да служиш и почиташ. Научи добре закона за даване и взимане.

Ще намериш шанса си в дипломацията и между многото приятели, които ще изнесат борбата вместо тебе.

Апелът на двойката е към група или общество.

Елементът е вода - приспособяване.

3. Себеизразяване.

Трябва да се научиш да даваш свободно и радостно от себе си. Трябва да култивираш обществени връзки и да бъдеш винаги полезен и приятен, във всяко събрание, където влезеш. Трябва да станеш безценен чрез способностите си, да пръскаш светлина в тъмнината. Научи се да изразяваш себе си чрез изкуство и красота, приятност и радост.

Ще намериш шанса си в по-леката страна на живота. Свързвай се с обществото и върши приятни неща. Търси работа, която ти дава възможност да се изразиш артистично. Използвай всеки случай да говориш, пееш, играеш или пишеш.

Апела на тройката е към индивида и към другите.

Елемента му е огън - вдъхновение.

4. Организация.

Трябва да се научиш да обръщаш сериозно внимание на дълга си. Този живот рядко включва пътешествия или разширение. Научи се да служиш и произвеждаш. Трябва да се издигнеш над всяко привидно ограничение, да усъвършенстваш това, което вършиш.

Ще намериш шанса си задълбочаването, а не в разнообразието.

Ще имаш възможност да стоиш за дълго и да поучаваш онези, които са по-малко напреднали от теб. Този път дава условия за големи постижения.

Търпение, стабилност ще дадат награда за усилията.

Апелът на четворката е към обществата.

Елементът му е земя.

Работи, където те пратят и стой на едно и също място дълго време.

5. Свобода.

Трябва да очакваш чести промени, разнообразие, пътуване, изненади. Трябва да се научиш правилно да употребяваш свободата си. Учи езици и разбирай всички прослойки и всички положения на хората. Трябва да си буден и да схващаш новото и прогресивното. Трябва да се приспособяваш към необикновени условия, да упражняваш изобретателност и да следваш от разни ъгли развитието си. Постоянно търси нОВОТО и неопитаното, като се ползваш от всеки опит.

Ще намериш шанса си далеч от отъпкания път, ако се научиш да се освобождаваш от излишните неща и да не оставаш на едно място. Ще растеш, като се приспособяваш към промяната и несигурността.

Апелът на пет е към тълпите и към аудиторията.

Елементът му е въздух.

6. Нагласа.

Трябва да научиш значението на отговорността. Трябва да научиш да изглаждаш нехармоничните условия и положения в своя живот и в живота на другите, с които си в контакт. Трябва да служиш радостно, добре и тихо, учейки се как да балансираш противоречията. Трябва да се справиш със семейните проблеми и да понесеш много от товара на плещите си, облекчавайки по-слабите си събратя. Трябва да служиш радостно и да даваш духовна и материална подкрепа, където се изисква. Трябва да поддържаш идеалите си през целия си живот, но без да ги натрапваш на другите. Трябва да си в служба на хората духовно и материално.

Апелът на шестицата е към семейството, държавата или света.

Управлява се от два елемента - земя и въздух - материално благосъстояние или преобразено в безлична любов.

7. Мъдрост. Самота.

Трябва да проучиш силата на дълбокия умствен анализ, да търсиш мъдростта и скритите неща. Трябва да се развиеш вътрешно, за да станеш добър съветник или свещеник. Научи се да бъдеш сам, без да си самотен. Работи върху теории и принципи и постепенно увеличавай багажа на полезните си знания. Не трябва да се занимаваш с трупане на материални блага. Приложи духовните закони към материалните проблеми.

Почивай, учи, размишлявай, бъди тих и опазвай себе си. Не трябва да търсиш сътрудничество и водачество. Научи се да разбираш невидимия свят. Ще намериш шанса си в това, което ти се поднася, а не в онова, което ти търсиш в тихи места, далеч от шума и смущението.

Апелът на седмицата е към индивиди, които се нуждаят от теория за живота.

Елементът е вода - тиха и дълбока.

8. Сила - материална свобода.

Трябва да бъдеш в света на търговските деятелности. Трябва да култивираш широк мироглед и отричане на всякакви ограничения. Трябва да се занимаваш с практични и материални неща и да се откажеш от мечти, блянове и непрактичност. Разбирай законите, които управляват парите - събирането им, силата им, ползата им.

Шансът ти е между богати условия и хора и от тези, които се нуждаят от спокойствие и изпълнителност.

Апелът на 8 е към големите дружества и организации.

Елементът е земя.

9. Универсалност, братство между хората.

Научи се да бъдеш истински човеколюбец и благотворителен работник. Научи се да обичаш хората и да им служиш. Напусни всички предразсъдъци на места, раси, съзнавайки основната право на всички хора. Очаквай да бъдеш полезен и да се откажеш от всеки лични амбиции и притежания, ако общото благо го изисква. Привличай всичко, не дръж; нищо. Никъде не се установявай, считай света за свое огнище. Научи закона на изпълнението, защото това е краят на една серия от посвещения. Давай любовта, съчувствието и помощта си щедро.

Шансът ти е между емоционални, артистични, вдъхновени хора, защото трябва да научиш най-висшите вибрации на артиста.

Апелът на 9 е към многото или всички.

11. Откровение.

Издигни всичко до полета на вдъхновението. Трябва да си опора развивайки таланта да покровителстваш и да търсиш разкриването на нови принципи. Трябва да изследваш мистицизма и да го доведеш до най-висша употреба. Довери се на интуицията си и вярвай в най-висшето ръководство. Бъди буден да разбираш посвещението и откровението, което трябва да дойде на света. Избягвай наклонност към пестене. Съзнавай, че 11 пръска своята светлина. Вдъхновявай чрез примера си, живей с истината, която ти се открива. Живей скромно под светлината.

Ще намериш шанса си в проповядване на словото, било то духовно, откривателско или артистично. Ще постигнеш голяма слава, ако не я търсиш от себични желания.

Апелът на 11 е път на вдъхновителите.

Елементът е въздух.

22. Материализиращият господар.

Научи се да служиш в голям строителен мащаб. Употребявай силите си от духовен и идеалистичен ъгъл. Съчетай полезното и практичното с красивото и въздигащото. Постави строителството и организацията на социална основа. Ще имаш възможност да реализираш мечтата за мир, любов, щастие, работа и напредък.

Апелът на 22 е към масите, управлението, държавата, расите, които имат нужда от повдигане и разширение.

Елементът е вода.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×