Jump to content
Ани

Посвещение

Recommended Posts

Посвещение

Какъв трябва да бъде Ученикът на Новото учение

 1. Ученикът на Новото учение трябва да има сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като цялата вселена и дух мощен като Бога и едно с Бога.
 2. Като дойде някоя мъчнотия в сърцето ти, извади правилото за сърцето си и кажи: «Като ученик аз трябва да имам сърце чисто като кристал - без никаква нечистотия.»
 3. Като дойде мъчнотия в ума ти, кажи: «Аз трябва да имам ум светъл като слънцето, без никаква тъмнина.»
 4. Като дойде мъчнотия в душата ти, кажи: «Аз трябва да имам душа благородна, обширна, като цялата вселена - без никакви дребна­вости.»
 5. И най-после, дойде ли някоя мъчнотия в духа ти, кажи: «Аз трябва да имам дух мощен като Бога и едно с Бога.»
 6. Чисто сърце, светъл ум, обширна необятна душа и мощен дух - това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни.
 7. Не търсете Христа тук или там. Той е вътре във вашата душа. Щом сме носители на Божественото, ние ще имаме сърце чисто, ум светъл, душа обширна и дух мощен. Само Бог в нас може да направи това.
 8. Нашият идеал е към Божественото, към възвишеното, към великото, към реалното, което създава сенките без то само да е сянка. Дойде ли Божественият живот във вас, всичко ще придобиете.
 9. Божественият живот носи свобода за вашите души. Само възкръс­налият придобива реалния, вечния, съществения живот - живота на безсмъртието. Човешката душа е безсмъртна.
 10. Божественото учение седи в следното: да оставим Бога да работи в нашето съзнание и Бог да ни остави да работим в Бога. «Бог да работи в мене и аз да работя в Него» - това е новото учение.
 11. В Божественото учение опитът е непреривен, без прекъсване. От вас се иска приложение. От вас се иска вътрешна, дълбока силна мисъл. Имате ли тази мисъл в един ден, в една минута, можете да завършите развитието си. Работа се иска от всинца ви на този или на онзи свят.
 12. В света ще живеете. Всеки ще разреши задачите си с методите на Божественото учение. Ние можем и да разберем и приложим Божественото учение. Всички на работа! Днешният ден е ден на Божествена работа.

Из Словото на Учителя Дънов

Представил: Вергилий Кръстев

23 юли 2006 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×