Jump to content
Ани

Д-р Михаил Стоицев (1870-1962 г.) Познание на Бога, Еволюция на човешката душа

Recommended Posts

Д-р Михаил Стоицев

(1870-1962 г.)

Познание на Бога,

Еволюция на човешката душа, Послание на Слънцето

и

Новият път за българите

и

славянството

Глава първа

Д-р Михаил Стоицев

(1870-1962 г.)

Глава първа

I. А. Защо и как трябва да познаваме Бога (1932 г.)
Б. Цитати от Словото на Учителя Петър Дънов
В. На тия, които убиват птиците небесни
II. Религия, християнство, творчески духовен живот и еволюция на човешката душа (1933 г.)
III. За брака (1936 г.)
IV. Проблемата на храненето (1938 г.)
Отдел VII: Някои психични причини, които влияят лошо
V. Ново послание на Слънцето (1940 г.)
VI. Власт и наредби... (1941 г.)
VII. Новият път (1947 г.)
1. Предисловие от д-р Методи Константинов
2. Въведение
3. За възпитанието
4. За дишането
5. За слънчевата енергия, топлината и въздуха
6. Основи на морала
7. За честността
8. За милосърдието
9. Някои характерни черти на българския народ и славянството...
10. Основната идея на новия път
11. Обяснителна бележка
12. «Физкултурен марш» от Пеню Ганев, издаден от д-р Михаил Стоицев...
VIII. Хълмовете на Пловдив (1956 г.)
1. Добри съграждани
2. Скромен дар
3. Добри съграждани и случайни гости
IX. А. Десет зрънца
Б. «Пробудените за Словото на Учителя»
X. Три песни от д-р Михаил Стоицев: «Песен за Седемте рилски езера», «Морето, небето, сърцето» и «Блага дума»
XI. Публикации на Михаил Стоицев във в. «Братство»
1. «Лев Толстой и войната» (бр. 144, 22.XII.1935 г.)
2. «Един плодовит курс по есперанто» (бр. 272,15.II.1941 г.)
3. «Химн на пролетта» - песен с текст от Михаил Стоицев (бр. 189, 23.V.1937 г.)
4. «За прераждането на човешката душа и за възмездието» (бр. 157, 19.IV.1936 г.)
XII. Биографични бележки за Михаил Стоицев от Стефан Кадиев
XIII. Михаил Стоицев - Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×