Jump to content
Ани

2. Въведение

Recommended Posts

II. Въведение

Някога Сократ бе казал: «Познай себе си!» Да познаем себе си, това значи да познаем доброто, възвишеното в себе си, да го развием, да го проявим, за да се усъвършенствуваме. Намирам за необходимо да се добави още, че ако бихме познали и ближния си, и всички люде, като себе си, щяхме да схванем, че ние сме едно цяло и всеки е частица от това живо тяло. Следователно човек за чове­ка е брат, а не човек за човека - вълк, както твърдят някои.
Липсата на хармония между ума, сърцето и волята и липсата на повече просвета и съзнание за един по-разумен живот, това са едни от най-важните причини за съвременния егоизъм.
Ето, по тези въпроси аз желая да разменя някои мисли с вас, с цел, ако бъда разбран, всички да станем по-разумни, по-добри. С това аз се считам щас­тлив, че ми се дава възможност в последните години на моя живот да изпълня един обществен дълг.
Ето, вие виждате, пред вас стои един по-възрастен брат, който е напуснал работа, спокойствие и, макар с напреднала възраст, 75-годишен, ходи по градо­ве и села, с желание да бъде полезен на този мил български народ. С какво? Със сказки, не само от научен характер, но и с опити от живота, с едничката цел да се хвърли малка светлина, особено за младите поколения, върху някои важни въпроси за живота, та, като вземе необходимата поука, да не се повтарят мина­лите погрешки и се излагат на същите неоправдани страдания.
Тези въпроси засягат всички човеци и са необходими за всяко време. Бъл­гарският народ, особено сега, след последните събития, и то в големия си про­цент, му се налага по необходимост:
 
1. Да му се засили вярата в доброто, като подтик за творчество. Доброто е в сърцето на всеки човек, остава само да го проявим.
 
2. Да развием безкористна любов за братолюбие.
 
3. Да се пробуди съзнанието на всички ни, да схванем гибелното влияние на алкохола и да разберем благотворното влияние на трезвеността.
 
4. Да се научим по-разумно да се храним, пием, дишаме и да използуваме разумно слънчевата енергия.
 
5. Да поставим като основа в живота си принципите на природата, с които да градим разумно новото, хубавото!
Ето защо, книжката съдържа въпроси върху възпитанието, въздържание­то, храненето, болестите и морала.
Накрая, поради времето, в което ние живеем, ще кажа и няколко думи за мисията на Славянството и частно за Българския народ, като средище на нап­редничави идейни движения.
Изложеното се придружава и с рисувани картини, за по-ясно илюстриране на говореното - главно, как се отразяват отрицателните и добрите навици върху децата, юношите, както и при зрялата възраст.
Крайната и основна цел на сказката е, да станем всички: здрави, честни, разумни, добри, справедливи. Като работим с любов и като живеем в братолю­бие, всички блага ще се разпределят справедливо между хората. Какво по-вели­ко и по-красиво от това? Обаче, за придобиване на горните качества, любовта, истината и правдата трябва да бъдат основа в нашия живот.
Вие знаете много неща, но ще чуете и някои нови, научни неща, доказани чрез ред опити. Тъй щото, това, което ви приляга на сърце, приложете го, за да се радвате на добри резултати.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×