Jump to content
Ани

4. За дишането

Recommended Posts

IV. За дишането

Ако здравото тяло зависи от правилното хранене, правилното храносмила­не, то здравата нервна система, здравите дробове, чистата и права мисъл, чис­тите чувства зависят от правилното дишане.
А всичко това е свързано със симпатичната нервна система.
Ето защо, ние горещо препоръчваме на читателите книжката за дишането от Учителя.[1] В тази книжка има ценен материал по този въпрос.
Тук ще споменем пак, че правилното и дълбоко ритмично вдишване, сут­рин, с едната ноздра, задържане и издишане от другата, и обратно; правенето гимнастики след тези вдишки, особено на чист въздух, пиене на малко топла вода с лъжичка, на глътки, е от голямо значение, особено за слаби и нервни хора. Ако това може да се прави и преди обяд, то е от голямо значение. Дишането, това е животът, а поглъщането на повече кислород с жизнената сила - праната от въз­духа, това е условие за продължителността на живота.
Никой да се не самоизлъгва и мисли, че ежедневната физическа работа ще замести дълбокото дишане и разумната гимнастика. Само с разумното дълбо­ко дишане и гимнастика ние даваме възможност на кислорода да проникне с жизнената сила до върховете на дробовете.
На дълбокото дишане се дължи и облекчението при умората. Като се из­качваме на високи места, при умора от ходенето, умора от работата, щом се спрем половин-една минута и направим дълбоко дишане, ние получаваме облек­чение. Защо? Защото отровите, които се движат и събират в ставите, предизвик­ват умора. Щом обаче се направи дълбоко дишане, кислородът раздвижва тези отрови и се усеща едно облекчение.
Ако чрез елементите на храната се възобновяват клетките, то чрез кисло­рода и жизнената сила те се оживотворяват. Така и животът се продължава.
Ето защо, нужно е постоянно и с мисъл да се съсредоточаваме при диша­нето и гимнастиките, за да използуваме максималната придобивка.
За радост на децата и жизнерадостните възрастни, поднасям и една песен за дишането. Тя е труд на един основен учител в Софийските села. Тази песен може да се пее от децата, след дишането и гимнастиката.
Песента е накрая на книгата.[2]
 
 
---------------------------------------------
[1] Б. Боев - «Учителят за дишането», (бел. а.)
 
[2] Става дума за песента «Физкултурен марш» от Пеню Ганев. Вж. стр. 99 и 100. (бел. М. И.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×