Jump to content
Ани

IX. Б. ПРОБУДЕНИТЕ ЗА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

IX. Б. ПРОБУДЕНИТЕ ЗА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Любезни сестри и братя,
В добавък на тези 10 зрънца, които ни се поднасят от съкровищницата на милия ни Учител, за нашето пълно усъвършенствуване, чрез брата Михаил Стои- цев, от който съм се ползувала от подкрепата и вдъхновението им, а също и моя стремеж за учението, приемете с радост моя скромен и начален труд от тази съкровищница. Нека всички се вдъхновим и изпълним своята задача като любя­щи ученици на нашия мил Учител.
Ето защо в тома беседи «Заветът на Любовта», в последната беседа - «Пос­ледното слово», Учителят ни изнася притчата от Евангелието за «Голямата вече­ря».
Христос казва: «Някой си човек направи вечеря голяма и покани мнозина. И в часа на вечерята проводи раба си да рече на поканените: «Елате, понеже всичко е вече готово», и почнаха всички като на един ум да се отричат. Първият му рече: «Нива купих и нужда имам да изляза да я видя. Моля ти се, имай ме отречен.» Друг рече: «Купих пет чифта волове и отхождам да ги опитам. Моля ти се, имай ме отречен.» И друг рече: «Ожених се и затова не мога да дойда.»
Ето Учителят, нашия мил и скъп Учител, в името на Христа направи вечеря голяма и покани мнозина.
Ние не сме случайно пробудени, повикани и събрани от Учителя. Пробуде­ните се считат за солта на новото учение. Нам е сложен и печатът на челата за свидетелство. Ние сме изпратени на земята и призвани. На нас е дадено да разнесем светлината на неговото Слово. За сега сме ние! Така казва милият Учител!
Да благодарим на Учителя, че ни пробуди, а чрез нас да се пробуждат и други души - и те също ще бъдат носители на светлината, ако изпълнят всичко.
И няма по-красиво нещо от това, да пробуждаме души за Господа! Затова, да не пропускаме великия момент за нашите души, а да бъдем годни за новия живот.
Времето и епохата са най-благоприятни сега за разумния живот на уче­ника.
Щастливи сме ние всички в тази най-важна епоха, защото сме пробудени и прегърнали учението на Учителя на Всемирното Бяло Братство. Каква по-голяма радост от тази, да бъдем повикани и записани във Великата Окултна Школа на Христа и във великата книга на вечния живот при Учителя, Който е великият помощник на Бога?
Каква по-голяма привилегия от тази, да чувствуваме, да знаем, че велики сили ни водят по пътя към съвършенството?
Сега Духът Христов, Който работи чрез Учителя още от 19 август 1913 година до заминаването Му, ни покани на тази Велика Вечеря и ни откри едно ново начало за живота - да придобием и проявим истинския живот с любовта, мъдростта и истината.
Но Учителят ни каза и това, че сега най-силна е борбата между злото и доброто. Обаче доброто ще победи, но с любовта, мъдростта, истината и спра­ведливостта.
Сега преживяваме най-Великата епоха в историята на човечеството. Е, добре, ние знаем, че сме повикани, че сме пробудени, познаваме Учителя, знаем нашата задача и нашата цел, знаем добре, че сме повикани от Христа, чрез Учителя, на тази «Велика Вечеря». Атака също знаем какво велико бъдеще ни чака! Остава ни малкото - приложение и работа.
Да уреждаме обществени, семейни и лични работи. Обаче необходимо е духовното да бъде преди всичко, или, по-право казано, целият ни живот - общес­твен, семеен и личен - да бъде одухотворен, проникнат от любов към всички и към всичко.
А дните, годините текат безспирно. Всичките ни копнежи, блянове, идеа­ли - всичко, всичко - не бива да остава само в проект!
Наскоро лично аз преживях момент, в който със силна острота и ясност разбрах какво ме чака в невидимия свят, ако не изпълня и най-малкото, което съм си начертала, като идеал за изпълнение. Ужас ме обзе, като си представих, че съм една треска, отхвърлена настрана от общото велико течение на новия живот!
Затова, да не изпускаме великия момент за нашите души! Да бъдем при­годни за новия живот. Да сме сплотени, единодушни, любящи.
Да не се спираме, а да вървим напред, да прилагаме Словото на Учителя без страх, без тъмнина. Да не късаме връзката с този Божествен огън.
Учителят казва: «Напред, все напред, и вие всичко ще победите.»

Сестрински и братски поздрав.

Една сестра от Пловдивското Братство.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×