Jump to content
Ани

3.1. Тъжба от д-р Иван Жеков до прокурора при Софийския областен съд от 30.VI.1939 г. До г-н Прокурора при Софийския областен съд Вх. № 13991/30.VI.

Recommended Posts

3.1. Тъжба от д-р Иван Жеков до прокурора

при Софийския областен съд от 30.VI.1939 г.

До г-н Прокурора при Софийския областен съд

Вх. № 13991/30.VI.39 г.

ТЪЖБА

от

Д-р Иван Жеков, лекар, София,

квартал «Царица Йоанна» № 1245

против

Константин Николаев, София,

ул. «Раковски» № 32 - старши техник

в арх. дирекция при Столичната община

по чл. 352 и поел. Н. 3.

Господин Прокуроре,
През 1930 г. построих една къща на горния адрес, състояща се от 2 етажа, с по една стая и антре във всеки етаж. Тогава кварталът бе в землището на с. Слатина и както мойта къща, така и всички останали се строиха без план. По-късно, през 1933 г., с царски указ бе утвърдена дворната регулация на квартала и оттогава строежите се извършваха само по утвърден план.
През лятото на 1938 г. съседът ми, г-н Петко Епитропов, започна да строи къща и навлезе в моето место около 10-12 метра. По този повод се оплаках в общината - архитектурното отделение, и поисках да се направи проверка на местото му. Яви се обвиняемият Кон. Николаев и каква проверка е правил, не зная, но един ден получавам едно постановление от общината, с което ми се предписва да съборя къщата си. Изненадан от това, направих постъпки в общината за отмена на постановлението, защото сметах, че има некаква грешка по това. Там прочетох един акт, съставен ми също от обвиняемия, в който се казва, че къщата съм построил през 1934 г. без план и разрешение и след като е била утвърдена дворищната регулация, следователно извършил съм нарушение на чл. 17 и 47 от Закона за благоустройството и следвало да ми се събори къщата. От преписката, образувана по този повод, намерих между другите разни сведения на обвиняемия и следния негов официален до началника му доклад: че постройката, за която е съставен акт N° 584, е построена през 1934 г. и нарушава дворищната регулация и чл. 17 и 47 на Закона за благоустройството «Когато трасирах съседния парцел на г-н П. Епитропов, д-р Иван Жеков призна пред мен, че въпросната постройка е строил след утвърждението на плана, без разрешение и позволителен билет и др.»
Въз основа на този официален доклад на обвиняемия общината издаде постановление, с което нарежда да ми бъде съборена къщата.
С тези си действия обвиняемият Константин Николаев е извършил престъпление по чл. 352 Н.З. [от Наказателния закон], защото даденият от него доклад, който е послужил като основание да ми събори къщата, е лъжлив в съдържанието си, тъй като всички данни в него са лъжливи, неверни и измислени, защото къщата съм строил четири години преди датата, която той сочи в своя доклад, и поради тази причина със събарянето на къщата ми мен бяха причинени големи вреди и загуби.
Доказателства:
За установяване на горните обстоятелства, моля да се изиска и приложи към настоящата: целата преписка, образувана по този доклад, която се намира в Столичната община - архитектурна дирекция, а една част сега е в Министерство на благоустройството, която също да се изиска оттам.
За установяване на това, че къщата ми е строена през 1930 г., много по- рано от датата, която обвиняемият сочи в своя лъжлив официален доклад, моля да се призоват и разпитат свидетелите:
 
1. Георги Костов, бивш Софийски областен архитект, София, ул. «11 август» № 4;
 
2. Константин Иванович, подполковник от запаса, София, ул. «Оборище» № 75;
 
3. Георги Капитанов, чиновник, София, квартал «Царица Йоанна» № 1316;
 
4. Иван Лазаров, София, ул. «Стефан Караджа» №15/17;
 
5. Ангелина Лазарова, домакиня, същия адрес;
 
6. Никола Табаков, квартал «Царица Йоанна» № 1237;
 
7. Лучия Бертоли, квартал «Царица Йоанна» № 1270;
 
8. Игнат Котаров, същия квартал - №1269;
 
9. Д-р Методи Константинов, същия квартал - №1226;
 
10. Дженка Бошова, същия квартал - №1330;
 
11. Данко Хараламбов, същия квартал - №1255;
 
12. Христо Танушев, полковник от запаса, същия квартал - № 1226;
София, 30.6.1939 г.

(Подпис): Д-р Иван Жеков

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×