Jump to content
Ани

3.2. Заявление от д-р Иван Жеков до кмета на Софийска голяма община от 1.VII.1940 г.

Recommended Posts

3.2. Заявление от д-р Иван Жеков до кмета

на Софийска голяма община от 1.VII.1940 г.

До Господина Кмета на Софийската Голяма Община.

Тук

ЗАЯВЛЕНИЕ

От д-р Иван Жеков, живее в

квартал «Царица Йоанна» №1245 - СОФИЯ

ГОСПОДИН КМЕТЕ, .
Със заявление под вх. № 3742 от 2.VIII.1939 г., т. е. преди 11 месеца, се оплаках до Вас против служебните действия на старши техник К. Николаев при кадастралното отделение на поверената Ви община, за да бъде той наказан, съгласно законите в страната, понеже с незаконните си действия стана причина да се събори къщата ми и да ме ощети.
След като чаках търпеливо 9 месеца за отговор на въпросното ми заявление, аз трябваше да потърся резултата от заявлението ми и едва след няколко дни търсение намери се в архивата, отгдето по заповед на господина архитект В. Марков се донесе заедно с преписката нему, който, като разгледа преписката, каза натъртено и видимо недоволен, че ще ми се отговори. Аз обаче заявих му недоволството си от тая бавност на преписката, а още повече, че по поставената от Вас резолюция върху заявлението ми, той, като началник на службата, длъжен беше да Ви даде свойте обяснения своевременно, а в действителност бяха се вече изминали 9 месеца от подаването на заявлението ми и той нищо не беше сторил от своя страна по въпроса. И господин архитект Марков изглеждаше видимо засегнат от моето недоволство и си позволи заканително да ми каже, че ще ми се отговори. Ето, вече се изминаха други два месеца оттогава, и аз още не получих никакъв отговор на въпросното ми заявление и напразно, може би, ще чакам такъв!!!!????
И обяснимо ми бе неговото грубо отнасяние към мен, защото, както ще видите в преписката, той се чувствува засегнат по въпроса служебно, понеже се е солидаризирал с принадписа си от 7.Х.1938 г. със съдържанието на принад- писа на старши техник К. Николаев от 30.IX.1938 г., а следователно еднакво е отговорен служебно за нанесените ми щети със събарянето на къщата ми. Ето защо аз моля нарежданието Ви, Господин Кмете, да ми се отговори на въпросното ми заявление, за да мога да подам в съда необходимата молба за иск, било против поверената Ви община, било против посочените подведомствени органи.
При това ще ми бъде, наистина, нежелано да направя печатно достояние, в случай, че не бъда удовлетворен, тоя факт на народното представителство, за да се види доколко ОБНОВАТА е на залязване, защото с нищо не може да се оправдае една подобна бавност в канцеларския ред, а още повече, когато се касае до беззаконията на един служащ или чиновник.
Като съзнателен гражданин на България, и при това ощетен беззаконно от длъжностно лице, считам се задължен достойно да си защитя правата, които законите в тая страна ми гарантират.
1.VII.1940 г.

София С отлично почитание: (Подпис: д-р Иван Жеков)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×