Jump to content
Ани

3.6.2. Удостоверение за наследниците на имот на Димо Дончев Тевекелев

Recommended Posts

3.6.2. Удостоверение за наследниците на имот на Димо Дончев Тевекелев

НРБ

(Три гербови марки на Народна република България по 10 лв.)

Селски
Общински народен съвет (Кръгъл печат: Народен селски съвет -
с. Килифарево - В.-Търновско, Обща служба) № 2236

(Две гербови марки на Министерството насоциалната политика,

Обществено подпомагане, на обща стойност 10 лв.)

16.VI.1949 г.
с. Килифарево, В.-Търновско

Удостоверение

Килифаревски общински народен селски съвет удостоверява, че Димо Дончев Тевекелев, бивш жител на с. Килифарево, В.-Търновска околия, е починал на 19 юли 1947 г., като след смъртта си за свои единствени прями и законни наследници е оставил:
 
I. Синове:
Иван Димов Тевекелев, на 55 години,
Дончо Димов Тевекелев, на 50 години,
Райчо Димов Тевекелев, починал 27 май 1945 г., преди наследодателя, и е бил неженен.
Петър Димов Тевекелев, на 44 г.
Дъщери: Йорданка Димова Тевекелева, а по мъж Йорданка д-р Жекова, на 52 години.
 
II. След смъртта си Димо Дончев Тевекелев е оставил и следния недвижим имот, деклариран на негово име за периода 1935/49 г., том I, стр. 204, а именно:
 
1. Къща с двор и шатра със застроени 92 кв. м и незастроени 908 кв. м, при граници: от две страни - път и геран и Иван Д. Тевекелев.
 
2. Нива на м. Джурово от 3 декара, при граници: Дончо Калчев, Яна Рашкова Проданова и Дончо П. Стайков.
 
3. Нива на м. Джурово от 1,9 декара, при граници: Дончо п. Стайков, Ангел П. Тевекелев и път.
 
4. Нива на м. Елишин от 6,1 декара, при граници: Дончо Калчев Андреев, река и Ангел П. Тевекелев.
 
5. Нива на м. Джурово от 2,8 декара при граници: Ангел П. Тевекелев, Пенчо Д. Чолаков и Досю Ат. Агорялков и ТКЗС [трудово кооперативно земеделско стопанство].
 
6. Нива на м. Ливадито от2,3 декара, при граници: път, Ангел П. Тевекелев, и Ангел Танков Пашов.
 
7. Нива на м. Руневец от 1 декар, при граници: Ангел П. Тевекелев, път, дере и Маню П. Кондуков.
 
8. Нива на м. Руневец от 2,6 декара, при граници: Ангел П. Пенчев Тевекелев и Маню П. Кондуков и път.
 
9. Нива на м. Сърня от 3,8 декара, при граници: Ангел П. Тевекелев, дере, Стефан Стоянов Додуняков.
 
10. Нива на м. Цигански лък от 3,9 декара при граници: граници не се съобщиха, понеже продадена на Б. Недялков.
 
11. Нива на м. Ганчева лъка от 4,4 декара, при граници: Петко Т. Шомов, Ангел П. Тевекелев, баир.
 
12. Нива на м. Долни хармани от'4,3 декара, при граници: Ангел П. Тевекелев, Ангел П. Токмакчиев и Георги Генов Ковачев.
 
13. Нива на м. Долни хармани от 2,4 декара при граници: Никола Тр. Цанев, Бр. Танкови и Александър Ахчиев.
 
14. Нива на м. Парича от 2,7 декара, при граници: път, Ангел П. Тевекелев и
 
15. Нива на м. Цигански лък от 5,2 декара, при граници: такива не се показаха - поради това, че била продадена.
 
18. Лозе на м. Руневец от 1 декар, при граници: дере, Иван Карагеоргиев
 
и...
 
19. Път на м. Ганчева лъка от 0,2 декара, при граници: дере, Ангел Пенчев Тевекелев и Димитър Кънев.
 
20. Нива на м. Джурово от 1 декар, при граници: Дончо Калчев, Яна Р. Проданова и Дончо п. Стайков.
Горният имот се намира в с. Килифарево и землището му и че границите на тоя имот са посочени от наследниците на Димо Д. Тевекелев.
Настоящото се издава на наследниците на Димо Д. Тевекелев - Йорданка Д. Тевекелева, за да й послужи гдето й стане нужда.
За Председателя: (подпис не се чете) Секретар: (подпис не се чете)
(Кръгъл печат: Народен селски съвет с. Килифарево - В.-Търновско, Обща служба)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×