Jump to content
Ани

17. Мелодии от Невидимия свят

Recommended Posts

17. Мелодии от Невидимия свят

И в дни на мъка, мелодия зазвучава в душата ми и аз почвам да се моля, пеейки. Мелодиите само звучат в мене и думите ги ниже сърцето ми. Отначало не помнех нито думите, нито мелодиите, но постепенно, постепенно думите и мелодиите оставаха в паметта ми и аз можах да ги изпея на сестри, които да ги запишат, защото аз нито бях певица, нито разбирам от ноти. Но всичко е така хубаво, толкова много слънце има в душата ми и аз през мизерията и несгодите виждам красотата и Божественото във всичко, което ме заобикаля. И в душата ми неволно зазвучава песента:
10121.jpg
Господи, с Тебе леко се живей,
Като волна птичка,
Тук кацне тя, там кацне тя.
Господи, с Тебе леко се живей.
Има много мелодии, които аз не мога да запомня, но те са моите молитви, отправени към Бога като песни.
И когато намерих Учителя, мен се стори, че вече Слънцето изгря в душата ми и не само в душата ми, но в целия свят, навред е светлина. Като че ли тъмнината, страданията и всичко черно и тъмно отстъпи на светлината, на Слънцето, което изгря.
И тогава нова мелодия зазвуча в душата ми:
10122.jpg
Мога да кажа,
че Слънцето изгря,
мога да кажа:
навред е светлина.
И в сърцето ми,
в душата ми -
навред е светлина.
Мога да кажа,
че Слънцето изгря.
Мога да кажа,
че Бог е наш Баща,
и в сърцето ми,
и в душата ми,
че Бог е наш Баща.
Мога да кажа,
че Слънцето изгря.
Мога да кажа,
че Бог е светлина,
и в сърцето ми,
и в душата ми,
че Бог е светлина.
И когато животът ми тръгна по нов път, когато, макар и бавно, той тръгна нагоре към Божественото, съпроводен с много духовни радости, които запазвам за душата си, защото отвориха ми се очите и отвориха ми се ушите за нови светове, в които Божественото се проявява, и аз ден и нощ благодаря на Бога за всичко, което ми е дал. И страданията си ги виждах като дълга стълба, по която съм се качвала полека-полека, за да се приближавам ден по ден към Бога.
 
И в душата си можех само да благодаря с всичкото си същество на Учителя, Който именно ми посочи тоя път, който води към нозете на Бога. И в тази дълбока благодарност пак запя душата ми:
10123.jpg
На теб пея, Учителю мой.
Ти си моята Любов,
Ти си моята радост,
Ти си мойта опора.
От Теб извира любов,
от Теб излъчва светлина.
Ти си нашата радост,
даваш ни духовна храна.
Наша си пътеводна звезда,
осветяваш наший път,
учиш ни на любов,
на Истина и Мъдрост.
И понякога ми се струва, че ден и нощ да благодаря с думи и песни, няма да мога да се отблагодаря за всичката оная милост, която получих. Не само ония хубави духовни опитности, които закрепват все повече и повече устрема към Божественото, но и самите факти в живота ми ми говорят за реалната проява на това Божествено във всичко. Как да не благодаря, когато сега мъжът ми, когато се завърне пиян, по-скоро, тихичко, безшумно си легне в леглото, и - ни дума, ни вик - напротив - чувствува се виновен. А и напива се по-рядко.
Отначало той беше много против ходенето ми горе, на Изгрева, но полека- лека, той сам има опитности и видя, че не там разделят мъж от жена, майка от деца, напротив - семейството ни се запази само благодарение на отиването ми там. И сега той сам идва Горе. Той не може да се начуди, пък и не само той, ами и аз - на моето неизвестно излекуване на слуха ми. Аз много тежко чувах, и ето - откак отидох при Учителя, почнах да чувам ясно и хубаво.
И понякога си мисля, о, дано, кога закрепнем, да можем наистина да се отблагодарим за всичко добро, като ревностно работим и извършим Волята на Бога, на което именно ни учи Учителят.
Как бих искала с всичкото си сърце и душа да слушам и да се уча, и да вървя във верния път към Бога, който ни посочва Учителят. И това ще ми бъде най-върховната радост, най-голямата красота в живота, която пожелавам на всички, които я търсят от сърце.

Да учи човек - в това седи смисълът на живота

Учителят

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×