Jump to content
Светулка

Из Словото на Учителя - Краят-ликвидацията на века.

Recommended Posts

1. Краят-ликвидацията на века.

„Днес светът страда от толкова много бедствия, хората са обхванати от дух на безпокойство, страх от живота, разкъсани от вражди и ако нямат търпение са загубени. Хората да изпитват до дъно, всички свои теории, всички свои вярвания, системи, методи, примамливи пътеки. Търпение е потребно за да се заловят сред тази привидна разпокъсаност на нещата и явленията, онази вътрешна целокупност, в която са свързани всички прояви на живота. Думите Любов, Мъдрост и Истина, са в състояние да изразят тази съвкупност." (70, с.ЗЗ)

„Сега е краят на века, свършили се този век, хората ще вдигнат бели знамена, ще дойдат до границата на Царството Божие и ще кажат: Да живее любовта! Да живее Мъдростта! Да живее Истината! Всички хора ще си подадат ръка и ще заживеят в мир и любов, в братство и свобода." (55, с. 205)

„Докато има учители, които работят за пари, докато има проповедници, които проповядват за пари, докато има съдии, които служат за пари, докато всичко става с пари, ние ще имаме свят като сегашния."

„Тъй щото, ако хората питат как ще се оправи светът, казвам: Светът ще се оправи когато всички хора - учители, свещеници, проповедници, майки и бащи започнат да работят без пари . Всеки трябва да работи даром, от любов." (22, с 67)

„Не мислете, че вие ще се избавите от това, което аз ви уча, или пък ще ви оставя да изопачавате моите думи. Ще ви накарам и търпението да научите, и милосърдието, и добрите обноски и надеждата да влезе у вас и прощаването и волята и всичко ще дойде. Този, който е взел нещо от мене, току така той няма да мине."

„Аз изпълних пространството със своите думи и нито вие, нито светът може да се отърве от тях." (71, с. 40; с. 54)

„Имайте предвид, че вие нямате много време да си играете, вие вече сте на края на тази епоха. Каквото направите сега, направено ще бъде. Всички да имате вяра, да знаете, че във вашия живот Бог действа." (32, с. 19 - беседа 34)

Още през 1912 г. Учителят предупреждава човечеството за идването на религията на труда: „Дошло е време, когато християнските народи трябва да се побратимят и да се приготвят за бъдещата религия, която иде. След 1945 г. тя ще дойде, ще се наложи на човечеството и ще го преобрази. Тя е религия на труда. След нея ще дойде новото учение - учението на живота. Докато живеят в религията на труда, хората все още ще се карат, ще се бият, но влязат ли в учението на живота, всичко това ще изчезне. - Защо? Защото любовта ражда живота. Следователно всеки трябва да си даде отчет в която религия живее: в религията на труда или в религията на Любовта. Обаче живейте, трудете се и очаквайте новата религия, т. е. новото учение на живота, на работата и Любовта." (24, с. 88)

„Съвременните хора се стремят към нещо ново, без да подозират, че за да придобият новото, те трябва да минат през християнството. То е предговор към новата култура, която иде сега в света. Новата култура изисква хора, които живеят в пълно единство помежду си. „ (21, с. 66)

„Една и съща кръв тече в жилите на всички хора. Схванем ли ние този факт. това е новото учение, така трябва да се реформира религията. Ако бъдещата религия не схване този велик закон, тя е осъдена в 100 години отгоре да и пишат Бог да я прости!" (48, с. 43)

„Целият свят е във военно положение. След това казват: Така е писано, така казал Господ. Това било християнското учение! Това били християни! Не, това са утайките от старата култура, която е пред своя край. Това, което преживяваме днес и усещаме, че тежи над главите ни, е кармата на цялото човечество. Това е дълг, който трябва да изплатим. Всички ще бъдем засегнати от общата карма на човечеството. Всеки ще понесе нещо от нея." (27, с. 255)

„Днес кармата на цялото човечество е назряла и водата прелива бент. Днес кармата се проявява чрез болести, страдания, нещастия. Болестите са признак на назрялата карма на цялото човечество." (26, с. 186)

„Израждането на петата, на бялата раса, е признак, за идване на друга раса, която ще използва условията, които Петата раса не може да използва. Тя ще спаси Петата раса, но ще вземе всичко в ръцете си. Тогава Бялата раса ще се намери в особено положение. В какво ще се заключава това особено положение?- Всички членове на Бялата раса ще станат слуги." (18, с. 32)

„Казвам, страшно нещо идва сега за света, не само за България, но и за целия свят. То ще дойде до главите и на праведните и религиозните и на светските хора. Затова нещо може да се каже, че човек нито е сънувал, нито на ум му е дохождало това, което ще се случи. Всички хора ще познаят, че има правда в света. Никому не се позволява да лъже, нито да заблуждава в Името Божие. Това нещо ще се провери най-много в продължение на 10 години от днес. Съдбата ще бъде безпощадна." (8, с. 22-6. 11)

Учителят казва, че числото 10 е Божествено, а 1000 човешко, и затова Той замества човешкото число 1000 с Божественото 10, което внася хармония в живота. Когато Учителя говори в беседите си, че дадено събитие ще стане след 10 години, ние трябва да разбираме, че то ще се реализира след 1000 години.

„Съвременните хора се намират в края на една епоха и трябва да държат изпит за завършено образование. Дните на този изпит за изброени. Още малко време остава, докато дойде изпитната комисия." (41, с. 317)

Днес провидението поставя цялото човечество, цялата съвременна култура на изпити. Ние сме в последната фаза на тази култура. Всички народи, всички хора, у които съзнанието е пробудено, са поставени на един вътрешен духовен изпит. И всеки, който има любов в душата си, ще има мир в себе си, няма да се смущава от условията, но ще се намира под великия Божий Промисъл." (15, с. 20-6.1)

 

„Това, което добрите хора вършат в света, то е за благото на цялото човечество. Този е начинът, по който човечеството може да се избави от голямата катастрофа, която виси над главата му, както и над цялата Земя." (18, с. 117)

„Живейте по новия начин, за да имате нови резултати. Живейте добре на Земята, за да бъдете добре и на небето. Ако не живеете добре, постоянно ще питате за онзи свят, но никога няма да разберете, какво представлява той." (21, с. 352)

„Днес Бог чертае картата на Европа, на него се дава отчет за делата на човечеството. Той преглежда сметките на всички народи и въздава на всеки народ заслуженото. Ще станат големи промени в света." (23, с. 414)

„Сега цялата Земя минава през голямо преобразование, атомите се преустройват. Това ще продължи, докато силите на Земята се уравновесят. Земята ще мине през големи сътресения. Има начини за познаване в коя област на Земята ще станат най-големите сътресения. Това на вас не може да се каже, защото ще се уплашите." (26, с. 207)

„Целият свят се бълника и лъкатуши. Не се плашете. В тия трудни времена ще познаем Бога, ще разберем, че Той е велика, разумна сила, която превръща всичко на добро. Само така хората ще разберат, че съществува жив математически закон, в изчисленията, на който нищо не е пропуснато." (26, с. 207)

„Пред вас стоят велики проблеми за разрешаване. Земята ще се преустрои. Нови елементи, нови слънца, нови планети, ще се явят. Всички градове и села, всички черкви и училища ще бъдат пометени. Навсякъде ще виждате само остатъци от миналото. След вас ще дойде новата велика наука и култура, които ще превърнат всичко старо в стройно хармонично цяло." (27, с. 18)

„Идат благоприятни условия за цялото човечество. Това са големите страдания, през които ще минат всички хора, всички народи. На ония, които са трупали милиони, косите им ще настръхнат от ужас, когато банките почнат една по една да пропадат. Ония, които са градили къщи и трупали имоти, ще се видят в чудо, когато всичко изгубят и се намерят на пътя. Ония, които са имали стопанство и са отглеждали добитък, кокошки, патици, горчиво ще съжаляват, когато мор дойде върху добитъка и птиците им и останат с празни обори и кокошарници." (26, с. 199)

„Човечеството се намира в навечерието на една нова епоха, но докато светът не се пречисти, не мине през огън, тази епоха няма да дойде. И докато Божественият огън не дойде в човека, той не може да започне новия живот. Този закон е верен единично, индивидуално и колективно." (12, с.37)

„Земята трябва да се пречисти. Пречистването и ще стане с огън. Иде огън в света. Ако хората не приемат учението на Любовта, огънят ще дойде и ще помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура ще изчезне, помен няма да остане от нея. Греховете, престъпленията на хората ще изгорят." (34, с. 61)

„Казано е, че Земята ще бъде наследена от праведните. Това не подразбира грешната Земя. Земята, на която сега живеем, ще мине през огън - да се пречисти. Като се пречисти, тя ще се прости с хората и ще им каже: „Вие сгрешихте и аз сгреших. Вместо мене ще дойде нова Земя, която ще се насели с праведни хора." (17, с. 61)

„Иде огънят ! Който няма любов, нищо няма да остане от него. Нищо няма да остане от европейските държави. Няма да мине дълго време, ще проверите това, което ви казвам. Само любовта ще ви спаси... Нищо няма да остане от сегашните религии и църкви. Камък на камък няма да остане! Любовта ще разруши всичко старо. След това ще започнем да градим." (27, с. 103)

„Иде нашата партия отгоре! Всичко ще превърнем на вода. Като дойдат комунистите, ще вземат къщите, имотите ви, всичко, което имате. Като дойдем ние, ще превърнем света във вода. Ще изчистим и попове, и владици и комунисти, ще турим всичко под общ знаменател. След това ще създадем нови риби, птици, млекопитаещи. Най- после ще създадем новия човек и ще го поставим отново в рая. Велика програма имаме ние! Сегашните бради, мустаци, кости, мускули, стомах, дробове, всичко ще се превърне на вода. Ние сме опасни хора. Най-опасните хора на света сме ние. Получихме вече последната телеграма от Слънцето. Там са насочили своята артилерия към Земята. Това коренно ще преобрази умовете на хората. Няма да остане глава на Земята, която да не узрее." (27, с. 98)

„Казано е в Писанието, че когато Бог проговори на хората, цялата Земя ще изгори, а те ще се превърнат на прах и дим. Това значи: всичко непостоянно, всичко променливо ще изгори, а мислите и чувствата на човека ще се видоизменят. Под свършване или изгаряне на света се разбира ликвидиране на всички криви мисли, с всички измами и заблуждения. Ще изгори всичко нереално, а ще остане само истинското, реалното. Тогава всички ще разберат, че са братя, а Бог - техен баща. Тогава всички ще разберат, че Земята е създадена за благото на живите същества, а Вселената - за научни изследвания." (16, с. 141)

„Всичките култури на миналото, както и сегашната, са приготовление за бъдещето, Няма да мине много време и от сегашната култура, няма да остане помен. От сегашната култура и наука няма да остане нито една прашинка." (17, с. 37)

„Всички грешки, всички недостатъци на миналото трябва да изгорят като сухи дървета. За в бъдеще на Земята няма да има паразити, няма да има тунеядци, нито грешници. Те прекарват последните дни на своя живот. Те са в положението на стария човек, който е в последните дни на живота си и затова казва: Дайте ми да си хапна от това, от онова, дайте ми да пийна, че да си замина със затворени очи от този свят. Той ще си отиде, ще си замине и няма повече да дохожда на Земята. Това е решението на невидимия свят." (12, с. 69)

„Като влезете в астралния свят, ще се намерите в положението на блудния син: ще ходите окъсани и боси, гладни и жадни и ще търсите път отново да се върнете на Земята. Не е добро положението на грешника на Земята. Не е добро положението на грешника на Земята, но още по-лошо е в астралния свят. Докато е бил на Земята, той си е хапвал повечко, но в астралния свят е осъден на вечен глад. Пред него стоят трапези с богати ястия. Щом се приближи до тях, те веднага се дигат от местата си. Той ги гони, тича след тях, но не може да ги достигне. Гладът му се усилва, но не може да го задоволи," (23, с, 114)

„Новото подразбира разумния съзнателен живот, който носи радост и веселие за човека. Новото изключва смъртта от себе си. Смъртта е случайно явление в живота. Така трябва да разбирате новия и стария живот."

„Старият живот се отличава по това, че човек търси своето право... Новият живот, обаче, се отличава по това, че и при законно право да иска парите си, човек казва: „От мене да мине. Не искам и не търся правото си."

„Ще дойде ден, когато Слънчевата система ще се намира на друга система, която коренно ще измени живота на Земята - в положителен смисъл. При новите условия на живота злото съвършено ще изчезне."

„Между старото и новото няма никакви противоречия. Старото е изиграло ролята си. То се оттегля от сцената, да дойде новото и да заеме неговото място... Новото, което сега иде, представлява златото - носител на живота. Който се откаже от новото, той ще фалира." (35, с. 78;с.109;с. 166; с. 191)

„Голяма война се води за превземането на Слънчевата система. Някога, в далечното минало, Земята е била пак обсаждана, следствие на което е изкривила оста си на 23 градуса. Днес става бавно изправяне на земната ос. Това изправяне е почти незабелязано, благодарение на което се избягват, катастрофи, които бихаунищожили целия свят. Вие не можете да си представите какво би станало с Европа, ако ледовете на Северния полюс биха се стопили изведнъж. Цялата европейска култура би била пометена." (34. с. 52)

През 1918 г. Учителят казва, че Първата световна война свършва, а след нея ще дойде още по-опустошителна война, след която, ако не се вразуми човечеството, ще има трета опустошителна война, която ще разреди значително населението на Земята. През 1933 г. Учителят казва: „Христос дойде, но какво уреди? Тъй, както хората разбират уреждането на нещата, той нищо не уреди. Той дойде и Римската империя го разпна. После Христос дойде в 1914 г., но шест хиляди души измряха. Той им каза: „Не се бийте", а те не го послушаха. Той ще дойде и в следващата война. Хората сега се приготовляват и ако се отвори една война, ще измрат около 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще се отвори нова война, още по- ожесточена, в която ще умрат 550 милиона души. Това не го искам аз, но казвам, че човешките мисли, чувства и постъпки определят тази война, в която ще измрат по-малко от 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще дойде по-страшна война. След нея вече няма да воюват, защото ще стане такова чудо, каквото хората никога не са очаквали. Тогава ще се прекъснат всички съобщения, железниците, телеграфите, телефоните и ще минат най-малко сто години, за да могат да се възстановят отношенията на един народ с друг. До това време те ще бъдат съвършено изолирани." (77, с. 142)

През 1943 г. Учителят казва: „Тази война ще се прекрати, но след тази ще дойде друга война, по-голяма в далечното бъдеще. Ако сега вие не се научите да носите с радост страданията, в тази война ще бъдете на фронта и никой няма да може да ви избави." (73, с. 206) Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства ще стане тази Трета расова война, която ще продължи повече от 20 години. Ще се води главно по въздух и вода, както и с малки атомни бомби. Ще пострадат Ню Йорк и Вашингтон от самолети, а по-късно Ню Йорк от ракети с атомен заряд, а Вашингтон от съчмени бомби. Ще им помогнат французите, които ще ударят с ракети стартовите площадки на арабите. Когато последните тръгнат да завладяват Швейцария, ще бъдат залети от повдигащите се води, и арабинът 666, който сега живее в Сирия, ще загине с армията си и войната ще свърши. След нея ще настане епоха на мирно развитие на останалите живи хора.

Хората ще започнат да разумно да използват природните и слънчеви енергии. Една от тези животворни, кондензирани, потенциални слънчеви сили е атомната енергия, която човечеството започва да използва напоследък. Учителят обяснява, че не е атомната енергия, която ще се използва сега, в тази епоха, но електричеството. Хората са още малки деца и не могат да се справят правилно с нея. За атомната енергия ще дойде друга епоха на Земята. Ако хората използват в ограничени количества атомната енергия за военни цели - до пет обикновени атомни бомби, ще се наруши енергийния баланс на Земята и около нея ще се образува дебел слой от облаци, които няма да пропускат слънчевата светлина и топлина. Това ще доведе до постоянна зима на Земята. Хората ще започнат да умират от студ и глад, понеже няма да има и селскостопанско производство на храни.

Според ясновидски предсказания оста на Земята ще започне да се изправя постепенно от 2002 година. По-чувствително изправяне на оста ще стане през 2029 г., в резултат на което ще се стопят белите шапки на Северния и Южния полюс и Земята в ниските си части ще бъде залята от голямо количеството вода. От Европа, Африка, Америка, Австралия и Азия ще останат като острови, най-високите и непристъпни сега планински вериги като Алпите, Кордилерите, планините в Норвегия, Швеция и други. Най-голям ще е континентът - островът в Азия, където се намира сега високото Тибетско плато. Англия ще остане като малък остров. Водата, ще залее и остави само 1/10 част от сушата на Земята. Населението на Земята от 5-6 милиарда в 2080 г. ще бъде около 120 милиона. Това са големите бедствия, които предстоят за хората от Земята.

„Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее и ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще започнете да потъвате. Казвате: „Каква съдба ни сполетя!" Никаква съдба не е това, но Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете (оста на Земята се изправя). Вие живеете върху ледено море, закъснеете ли да промените живота си, в скоро време ще се намерите върху дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване, това е естествено положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода. След 1000 години, не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвратят от месото и ще употребяват растителна и плодова храна."

„Тоя, непознатият, говори на целият свят, говори и на вас. Той ще разтопи къщите ви и основата, на която седите ще изчезне. Ще се намерите върху водна повърхност. Затова постройте си кораб, като Ноевия или поне малки и големи лодки. Като влезете в кораба или лодката, няма да имате нужда от никакви животни. За всекиго ще има по една малка лодка и малко храна, колкото за един човек." (26, с.162;с.175)

 

Понеже цялата Земя е оцапана и по нея няма и една педя, на която да не се е проляла човешка или животинска кръв, а и ние живеем върху костите и остатъците на миналите култури преди нас, за идващата Шеста - светеща - раса, се създава нов континент с абсолютно чиста земя и вода. Новият континент ще се образува между Азия и Америка и ще се издигне от водите на Великия океан. Островите, на които сега живеят японците, ще бъдат върховете на планините на новия континент, които ще достигнат повече от 9000 метра височина - толкова, колкото сега е дълбок Великият океан на това място -Марианската падина, дълбока 11 200 метра.

„Водата на Великия океан например, ще залее някой от съвременните континенти, а голяма част от сега живущите хора на Земята ще се преселят на неговата почва. Възможно ли е Господ да ни извади от Европа и да ни постави на почвата на Великия океан при съвсем нови условия за нас? В това няма нищо невъзможно. Както сте напуснали небето и сте слезли на Земята, така ще се изселите и от Европа. Това не е нищо друго освен преселване. Едно време бяхте на небето, веселяхте се със синовете Божии, но след това напуснахте небето и тръгнахте да странствате. Едно време хората живееха в Обетованата Земя, но после я напуснаха и от хиляди години насам, те непрекъснато странстват. Значи, хората са излезли от една грамадна земя в Космоса и са дошли на Земята, да работят, да учат." (13, с. 91)

„Съвременното човечество се намира в преддверието на новата епоха, понеже Слънчевата система е влязла в пътя на Божественото зазоряване. Дойде ли това време, за лошите хора няма да има условия за живот. Един след друг те ще измрат и Земята ще се освободи от тях. Новите условия, които идват, не търпят злото. Те сами ще го разрушат. Тъмнината ще дигне своите завеси и ще отиде на друго място. Злото ще вдигне своите капитали и ще отиде на друго място, дето ще основе своите банки и кантори. Достатъчно е да четете Свещените книги, за да се убедите сами, че бъдещата епоха не е далече от вас." (55, с. 393)

„Новата култура е велика, защото не търпи нищо отрицателно, никакви лоши мисли, чувства и действия. За да се приготви човек за тая култура, човек ще мине 77 пъти през огъня. Като те проверят и изпитат, ще кажат: „Тоя човек е чист, може да влезе в новата култура." Казвате: „Като поплачем пред Христа, ще ни се простят греховете. Не е нужно само плач и разкаяние, но и чистене трябва." (27, с.33)

„Днес се вършат кражби, престъпления, понеже безлюбието се е разпространило много. То е обхванало големи области. То е обхванало човешкото сърце." (19, с. 172)

„Обаче, Бог е решил да подложи човечеството на голямо пречистване, да не остане в света нито един лъжец и крадец. Единственото спасение за тях е покаянието. Те трябва да се обърнат към Бога и да искат повече светлина, да видят погрешките си и да ги изправят." (23, с. 52)

„Вратата на Новата епоха се отваря вече и душите на хората трябва да се разширят. Човек ще вземе със себе си, само красивото, възвишеното, което е вложено в неговата душа. Нима мъдрецът не носи навсякъде своята мъдрост, своите добродетели? И тъй, всички трябва да знаят, че за лошите хора в света настъпва черен период, т. е. катастрофи. Времето, което сега иде ще им покаже, че те са изгубили добрите условия и няма да намерят това, което търсят. Който не разбира моите думи, той мисли, че светът ще се разруши, ще изчезне. Не, светът няма да се разруши, но човешкият живот ще се обнови изцяло." (16, с. 51)

„Някои казват: „Ще се върнем на Земята." Не, на тази Земя повече няма да се върнете. Туй ви живеене на Земята е за последен път. Тия условия, при които живеете, тази обстановка, която имате, всичко това е за последен път. Тия връзки, които имате сега са за последен път. Всички ония души, които са по-напреднали ще ги оставят да живеят в астралния свят, в по-рядка материя, по-чиста, необезпокоявани от никакви апаши, крадци, разбойници, убийци, лъжци - изобщо, ще ги поставят при по-благоприятни условия. Ония пък, които спъват човечеството, ще останат на Земята. Тъй щото, учениците на окултната школа трябва да знаят, че сега е последното им прераждане. За тях ще започне един нов етап, затова трябва да бъдете сериозни с живота си." (32, с. 29 - б. 5)

„Мислете, както искате, но няма да минат 10 години, и сами ще разберете има ли правда в света, има ли Божествени закони. В близко бъдеще няма да остане човек в света, на когото главата да не узрее. Това чета аз в Божествената книга. Така ми е казано. Няма да остане глава в света, която да не разбере, че Законът на Бога е всякога един и същ и неизменен." (26, с. 283)

„Когато новият живот проникне във вас, старият живот ще му отстъпи мястото и вие ще слезете от мистическия кръст на страданието. След това ще слезе ангел от небето, ще отвали каменната плоча от гроба ви и вие ще влезете в свободата на новия живот - във възкресението." (35, с. 46)

„Да благодарим, че сме на Земята. Пръв Бог беше на Земята. След него дойде Христос. Да благодарим, че сме дошли на Земята, защото от нея ще научим много неща." (60, с. 113)

„Нова епоха иде, нова култура, нови условия. Новата епоха се ознаменува с това, че Бог иде в света да тури ред и порядък, да отдели смъртните от безсмъртните, грешните от праведните. Всеки сам ще определи категорията, в която ще живее." (22, с. 14)

„Как ще се познае свършването на света? Бог ще слезе на Земята и ще го посрещнат тържествено със салюти. Свършването на света ще бъде велико събитие. Реките ще придойдат, и ще излязат от коритата си. Земята ще се разтърси и ще се зарадва на Господа. Вулканите ще изригнат и със силен гръм ще поздравят Господа. Интересно е да се следи колко салюта и поздрави ще се отправят към Господа. Земята като млада мома, ще заиграе пред Него."

„Всичко, което схващате като дисхармония, се дължи на голямото проветряване и пречистване, което става сега. Господ иде да оправи света. Няма да остане човек на Земята, който да не види Господа. В дъното на Земята да е, пак ще го види. Живите същества, ще излязат от дъното на морето и пак ще видят Бога. Никой не може да се скрие от Неговия поглед. Той ще ни привлече към себе си. Ще ни съди ли? Бог никого не съди. Той иде да помогне на всички болни, страдащи, немощни." (26, с. 200; с. 216)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×