Jump to content
Светулка

Из Словото на Учителя - Новата епоха и идването на Шестата раса

Recommended Posts

3. Новата епоха и идването на Шестата раса .

Денят господен е на нашият праг. Братя, първият звънец е ударил и остават още два! И като ударят последните 2 звънеца, всичките царства на Земята ще бъдат царства на Бялото Братство. И ще има само едно царство на Земята, царство, а не република. Царство ще има! Всички хора тогава ще бъдат царе и свещеници на Бога. Тия са великите мисли, великите идеи, които бъдещето носи в себе си." (31, с. 43-6.30)

„Отде ще дойде новото? Новото ще дойде от Бога. Казано е в Писанието:„Ние живеем и се движим в Бога." Следователно, щом живеем и се движим в Бога, ние можем всичко да придобием направо от Него." (54, с. 81)

„Новото небе и новата земя, са нашите души, в които ще се възстанови Царството Божие." (8, с. 22-6.1)

„Пръв Бог е слязъл на Земята, когато е създал човека по образ и подобие свое. Втори път предстои да слезе сега, когато хората са създали много грехове и престъпления на Земята. Понеже няма кой да ги избави, Той се наел с тази грижа. А това е период от 365 милиона години. Щом слезе на Земята, Бог тъй ще огрее света, че всички грехове ще се стопят и ще изчезнат. Всички хора ще се стопят и моментално ще се създаде нов обществен строй, какъвто никога не е съществувал. Тогава между хората ще се създаде такава любов, такава наука и хармония, каквито никога не са съществували. Когато Божественото работи в света, всичко става моментално, а не както при закона на еволюцията. Обаче, всичко, което става днес в света е приготовляване за идването на Бога на Земята." (14, с. 213)

„Царството Божие е идвало на Земята много пъти, но само за ония, които са били готови. И днес Царството Божие иде Земята, но пак за ония, които са готови, които могат да използват неговите блага. За ония, които не са готови, Царството Божие ще мине и замине, без да им остави нещо." (20, с. 80)

„Ще дойде ден, когато човек ще стане господар на Земята и ще каже „Дошло е вече Царството Божие." Тогава хората ще бъдат истински братя помежду си. Ще живеят в пълно разбирателство и любов. Всичко старо, всичко отрицателно ще изчезне и ще се замести с новото и положителното." (21, с. 155)

„Първата и най-важна задача на съвременния човек не седи в придобиване на богатство и щастие. Тази задача е последна. Той ще е постигне само след като завърши своето развитие на Земята. Завърши ли човек развитието си на Земята,живата природа, която владее всички слънца и системи, ще го вдигне на крилата си и ще го занесе в друга система, на друго някое Слънце, дето ще може да постигне всички блага и богатства, каквито душата му желае. Той ще се храни там само с плодове. Осмели ли се да убие най-малката мушица , отново ще се намери на Земята." (8, с. 8-6. 7)

„От две хиляди години насам Христо с царува и на небето, и на Земята. Това, че много народи очакват Христа втори път да дойде на Земята, показва, че старият ред и порядък в света ще се замести с нов. Светът ще се преустрои по разумен начин. Всички напреднали хора от Бялата раса ще станат носители на новата култура, ще вземат участие в създаването й. Пръв Христос ще вземе участие във въвеждане на нов ред и порядък в света. Тия, които работят за идване на новата култура, ще имат големи постижения. Те ще посещават различните планети, както богатите хора на Земята имат възможност да пътуват от една държава в друга. Бедните, обикновените хора не могат да пътуват по света и затова живеят с надеждата, че като умрат, тогава ще имат възможност да посетят рая, място на блаженство и покой. Те и тук се заблуждават. Раят е място за ония, които са завършили своето развитие на Земята." (20, с. 170)

„Време е вече всички хора да започнат съзнателна работа върху себе си, да влязат в новата култура, в новия живот. Съзнателно ли ще работят, или несъзнателно, новата култура ще се наложи. Старото ще се заличи, помен няма да остане от него." (38, с. 90)

„Мнозина питат: „Как ще дойде новият живо т на Земята?" - Ще дойде пролетта на човешкият живот, ще дойде и лятото на човешкия живот, но усилена работа се изисква от всинца ни. Като очакваме добрите условия на живота, не трябва да бездействаме и да казваме: „Добър е Господ, той всичко ще ни даде." Така правят мързеливите хора, а ние трябва да работим. Дойде ли пролетта, всички трябва да работим, да придобием необходимите блага за вечния живот , който изключва страданията, а включва щастието на цялото човечество и на всички души."

„Казвам, няма да минат и десет години, и моите думи ще се сбъднат. И учените хора казват, че в продължение на десет години ще станат големи преобразования в света. Старото ще изчезне, ново нещо ще се яви на сцената: и в религията и в науката, и в обществения живот. Всички хора ще започнат да мислят по нов начин. Тогава между европейските държави ще създадат здрави връзки, които ще почиват на нова, модерна конфедерация; съобщенията между държавите ще бъдат свободни, без паспорти, без ограничения." (8, с. 24-6. 4;с. 28- 6. 5)

„Казвам: след десет години ще настане нов живот на Земята в който ще опитате всичко онова, което сте желали. В тези десет години във вас ще станат големи вътрешни промени, при които ще ви се придаде нещо ново към вашата разумност, към вашия живот и към любовта ви. Новите хора - хората на бъдещето, ще се освободят от всякакво недоволство, от всички противоречия на живота." (18, с. 98)

„Писано е в Свещената книга, че след 2000 години, Божиите ангели ще слизат и възлизат, ще работят върху хората. Това време е наближило вече. Вярно ли е това? Не само, че е вярно, но и факт. Какво мислят хората, това е друг въпрос." (22, с. 92)

„Сега мнозина от вас очакват да дойде нещо хубаво. И еврейските пророци са писали, че ще дойде време, когато хората ще живеят по-добре. Преди 2500 години са го предсказали. Те са живели много преди нас. Сега ние сме по-близо до това време. Според мене до тази епоха ни остават още 2100 години. Това ви предсказвам аз. До тази епоха, за която аз ви говоря, ни остават точно още 2100 години... Европа ще бъде изменена. Там - на Средиземно море, Гърция, ниските места ще бъдат под морето. Ниските места в Западна Европа ще бъдат под морето. И българинът няма да носи калпак, англичанинът няма да е англичанин. Ще има една нова расахора, не като сегашните, но като ги погледнете, светли ще бъдат." Тогава ще започне епохата на Козирога.

„ Но след 2100 години на Земята ще има ред и порядък, Земята ще се измени във всяко едно отношение - климатическо, органическо. Земята в пространството наближава вече да дойде в съприкосновение с една нова Слънчева система, която ще упражни грамадно влияние върху цялата наша Слънчева система... След 2100 години на Месечината ще има растителност."

„След 2100 години хората ще говорят другояче. След 2100 години ще има един общ език в света, с който хората ще се разбират. След 2100 години хората ще пътуват по цялата Земя, от единия край до другия, но не със сегашните средства. Земята ще бъде райска градина. Който от вас дойде след 2100 години, той ще каже:

„Око не е видяло и ухо не е чуло туй, което виждам сега." Туй ще бъде след 2100 години." (75, с, 149;с. 150;с. 157)

„Ще минат стотици хиляди години, но човечеството ще се обедини. Тогава няма да има бедни и грешни хора, няма да има наши и ваши, всички ще бъдат братя и сестри. Днес Земята е пълна с мъртъвци. Тогава няма да има гробища и паметници. Умрелите ще изпращат на Луната, а на Земята ще останат живите, които могат да изпълняват Божия закон и Неговата воля." (21, с. 412)

„Христовото учение ще се приложи в новата култура, която иде вече. Хората не са готови още за това учение. Наблюдавайте колко мъчно хората понасят обидите. Те не са в състояние да понесат и най-малката обида." (60, с 154)

„Бъдещият живот ще дойде. Сега ние сме в последната фаза на живот, който е желязната епоха. Бъдещата епоха, за която говоря, бъдещата нова раса, тя ще бъде златната епоха, за която всички трябва да се готвим. Тогава ще дойдат всички онези велики хора, онези предци, които са живели някога. Те ще дойдат със своето знание, със своята сила и ще турят ред и порядък. Тези хора са множество, те са живели някога на Земята и сега пак ще дойдат. Ще има тогава увеселения - те ще донесат правото. И тогава всички живи и мъртви ще излязат от гробовете. Всички хора ще се променят: грозните ще станат хубави и хубавите ще станат още по- хубави. Глупавите умни ще станат, а умните още по-умни ще станат, за хиляди години ще има веселие на Земята! Земята ще бъде като райска градина. Ще ядем и ще пием соковете на природата, няма да ходим да вкусваме от стария начин на познаването. Съберете си багажите от железния век, раздайте всичко и се гответе за новия век, за златния век. Това е новото, това е възвишеното, това е благородното

- когато всяка омраза изчезне от земята и хората заживеят тъй, както Христос искаше." (77, с. 339)

„Когато Царството Божие дойде на Земята в пълнота и сила, хората ще бъдат носители на новото, на Божественото учение. Само така ще се реализират Христовите идеи. Който възприеме Христовите идеи и ги реализира, той ще бъде пълноправен гражданин на Царството Божие. Има хора в света, готови за тези идеи." (21, с. 143)

„Комунизмът е религия, защото има мъченици. Християнският комунизъм ще управлява още 5000 години." „Истинска комуна ще се осъществи на Земята, след 300 години, когато първата група от Шестата раса слезе на Земята. Не след дълго хората ще напуснат градовете и ще заживеят сред природата, на групи от по няколко семейства, в зависимост от хармонията, която имат помежду си." (64)

„Христос ще дойде на Земята само когато раните Му съвършено изчезнат. Това ще стане във времето на Шестата раса. Значи, докато хората не изправят живота си, Христос няма да слезе на Земята. Със слизането на Христа Земята ще се запали и изгори. Огън ще слезе на Земята, да изгори всички нечистотии. Всички лоши и нечисти мисли и чувства на хората ще изгорят и ще остане само идейното, красивото в тях. Те ще започнат нов живот - живот на любов и знание, на истинска свобода." (37, с. 223-6.4)

„Бог е приготвил една голяма реторта за българския народ. И вас ще туря там... Това може да бъде след 10 години, след 100, след 1000, след 2000; не, 1000 години няма да се минат, и всичко това ще се провери. Най-много 1000 години давам срок, да се проверят моите думи. От днешните саби, нищо няма да остане. Ще се превърнат на рала и с тях ще се оре Земята. В бъдеще само със земята ще се воюва. От затворите няма да остане нищо. Тук-таме ще остане някой паметник от тях и хората ще ходят да гледат, както днес обикалят музеите да гледат старините. И от съдилищата ще останат по някои такива паметници." (44, с. 30)

„Казвам сега: Шестата раса, която иде, ще отпуши този голям кран (на енергиите на Петата раса), ще даде материал напред, назад, в широчина и в дълбочина, за да може човек да се развива симетрично и правилно във всички направления. Следователно в този човек ще има стремеж към Бога, или реализиране на висшия идеал на неговия дух." (33, с. 10 - 6. 20)

„Сега иде нова епоха, която носи велика наука за човечеството, Тази наука не търпи никакво невежество , затова трябва да започнете от малките микроскопически опити, постепенно да вървите към големите, към великите опити, Този метод се спазва и в науката, и в лекуването: от малките към големите резултати. Ако не върви по този път, човек изпада в съмнения, в колебания." (12, с. 66)

„Новата култура, която иде сега, ще постави основа за изпълнение на Божията воля. Когато се приложи тази култура, тогава хората ще разберат какво е представлявала сегашната култура. Те сами ще се чудят, как са живели, как са допущали войните и самоизтреблението помежду си. Обаче при сегашното развитие на човечеството войните се явяват като неизбежен процес." (22, с. 109)

„Иде новата култура на света, която ще съедини двата принципа - на мисълта и живота. Тя е културата на милосърдието, или културата на Любовта. Първата култура е била на Мъдростта, втората - на Правдата, а третата - културата на Любовта. Тая култура ще съедини мъжа и жената в едно цяло," (26, с. 53)

„В новата раса, която ще дойде в следващата епоха ние ще минем в числото две, Досега ние слизахме отгоре надолу, а от сега нататък отиваме от ляво към дясно. С това движение ще започне новата култура - културата на сърцето. И тогава ние трябва да пожертваме всичко." (32, с. 13-6.30)

„Истинското знание едва сега се открива на човечеството. Това, което учените досега са казвали, е предисловие на онова, което в бъдеще предстои да се открие. Ще дойдат истинските учени на Земята - да донесат положителното знание за живота. Умовете и сърцата на хората се подготвят вече, за да разберат великите проблеми на живота, скрити в самото Битие. Ако умът и сърцето на човека не са подготвени за възприемане на великото знание, те ще се пръснат." (21, с. 92)

„Най-хубавите неща, които човечеството е създало от своето начало досега, се пазят в тайна. Когато дойде шестата раса на Земята, всичките тия велики неща ще се изнесат и тогава хората ще кажат: „Миналите страдания не могат да се сравнят с настоящите блага." Казвате: „Ще помним ли това?" Всичко ще си припомните. У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието и подсъзнанието, и свръхсъзнанието. Всички тия съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите Божественото начало и човешкия край както и човешкото начало и Божествения край. Тези две начала ще се съединят в едно." (9, с. 119)

„Обаче, наближава времето, когато праведните хора ще дойдат на Земята. Те ще вземат властта в ръцете си и ще поставят една разумна програма в училищата, и в църквите и в обществения строй - навсякъде. Тогава всички въпроси ще се решават по един магически начин. Ние ще се намерим пред една епоха, в която затвори няма да има, болници няма да има, а от всички сегашни институти ще останат само образци, в които ще се представлява на новото поколение как са се съдели едновремешните съдии, как са проповядвали едновремешните проповедници, как са учели едновремешни учители, как са възпитавали едновремешните майки своите деца, как са търгували едновремешните търговци и т. н. Всичко това ще представлява едно голямо разнообразие от миналата култура, т. е. останки от културата на XX век. Сега, обаче, аз ви говоря, за онова, което предстои да стане след 10 000 години." (7, 36- б. 31)

„В невидимия свят учителите са крайно взискателни: 1000 години ще държат ученика в първо отделение, докато го научат както трябва. Не се влиза лесно в Царството Божие! Някой ученик работил много, приготвил се добре, и мисли, че всичко знае и не могат да го скъсат, но остава изненадан, когато попадне на изпита. В невидимия свят ученика не минава по благоволение. Там се изисква знание - нищо повече! Няма по-красиво състояние за ученика от това, да се яви на изпит в невидимия свят. Сега всички трябва да се готвят, защото за всеки едного ще дойде денят, когато трябва да се яви на изпит пред тази велика комисия. Какво ще бъде положението ви, когато застанете пред масата, около която са наредени 24 почетни старци, пълни със знание и любов? Вие цял ще потреперите пред погледа на тия светли старци, които ви чакат да отговорите на зададените от тях въпроси. Те ви поглеждат и си казват: „Да видим сега дали този млад човек е достоен за това знание." Те са строги, но не са жестоки. Когато видят, че някой иска да мине по- повърхностно, както е било на Земята, тогава те са строги. Но когато видят, че ученикът е благороден, справедлив, те се отнасят с него много внимателно. Тези почтени старци са прозорливи, виждат всички скрити неща в учениците. Нищо не може да избегне от очите им." (16, с. 110)

„Ще дойде ден когато няма да съществува нито наука, нито религия, нито законите. Те съществуват днес, понеже индивидите както и семействата, обществата и народите, имат нужда и от външни условия за развитие. Когато човек, носи в себе си религията, науката и законите, защо са му те отвън? Законите са само за онези, които имат нужда от тях, които не могат да живеят без външни ръководни начала." (21, с. 333

„Ще дойде ден, когато къщите ни ще се осветяват от светлината на нашите умове. Тогава няма да има нужда от електричество." (27, с. 22)

„Човекът на Шестата раса свети. И като дойде вечерно време при мене, ще свети и ще може да чете от моята книга. Не свети ли вечерно време, за да може да чете от моята книга, този човек не е от Шестата раса." „Та в човека от Шестата раса, в идейния човек, всички движения, мисли , желания, действия ще бъдат отмерени, а не механически. Във всичко у него трябва да има живот и красота." (33,с. 22 - б. 22; с. 28 - б. 22)

„Едно време хората се осветляваха с газени лампи, в които имаше фитил. Днес се осветляват с електрически лампи без фитил, но електричеството тече по жици. В бъдеще електричеството ще се пренася и без жици. Тогава всеки човек ще има своя собствена лампа. Коя е тая лампа? Човешкият мозък. Когато човек мисли, главата му ще свети и той ще може да чете на тази светлина. Престане ли да мисли, и лампата му ще изгасва. Има ли такава лампа човек, той ще може да ходи с нея навсякъде в тъмнината. Когато иска, той ще я запали, когато иска, ще я загаси. При това, той няма да плаща нищо за това осветление, както днес плащаме за електричество. Ще кажете: „Кога ще дойде това време?" - След хиляда години. Значи след 1000 години хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл, домовете им ще бъдат по друг, нов начин построявани, отношенията между хората ще бъдат разумни, движенията ще бъдат хармонични и т. н. Мнозина от вас след 1000 години може би ще бъдат в друга някоя земя, по-хубава от тази, на която живеят.

Нашата Земя ще претърпи голямо вътрешно преустройство. Това и в Писанието е казано: „Бог създава ново небе и нова Земя." Всичко, което сега виждаме на Земята, ще изгори, ще се претопи и от него ще се създаде нов свят." (9, с. 58)

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×