Jump to content
Светулка

II. Мусала

Recommended Posts

II. Мусалла!

Един си ти, мой Мусала, свещено място, Божий връх/'

Така започва песента, дадена от Учителя за този свят връх. Мусала е център на енергии, съсредоточие на сили и светли идеи. В беседите си Учителят уточнява: „Мусала е едно духало, хем тъй на общо основание духало. Човек, като дойде тук, трябва да се издуха хубаво." /"Тихият глас", с. 18/

Връх Мусала е отворен на север и планините около него образуват подкова, обърната към Северния полюс, откъдето изтичат всичките земни енергии и се насочват към Южния полюс. Западното рамо на подковата се образува от Маркуджиците, Незнайния връх /АБ-БА/, който според Учителят стои много по- високо в духовно отношение от Мусала, Алековият връх и Безименният връх. Източното рамо се състои от върховете Малка Мусала, Иречек, Сфинкса, Дено и Средния чукар. Мусала се намира в центъра и поради това съсредоточава всички физически и духовни енергии, които протичат по Земята от северния към Южния полюс. Върхът е силен магнит, който привлича всички божествени и духовни енергии, трансформира ги и ги разпределя по Земята в зависимост от тяхното предназначение.

„Високите планински върхове са възприематели на най-хубавата част от слънчевата енергия. Тя се складира там. Планините са складове на Божествена енергия, място на една разумна работа." /„Мисли за всеки ден 1986-1987г.", с. 108/

„На най-високите планински върхове турят хора, облечени в плът, но гениални умове, които помагат на човечеството. Те се намират там, защото по високите планини се съдържат ония сили, които поддържат благородното, възвишеното в човешките души. Равните места изопачават човека."

/"Мисли за всеки ден 1989-1990 г.", с. 65/

„Сега вие сте дошли на Мусала да прекарате няколко дни. Как ще използвате времето си? Ще кажете, че ще дишате чист планински въздух и ще правите разходки. За да се ползвате от планината, вие трябва да възприемете слънчевата светлина чрез ума си, слънчевата топлина чрез сърцето си и въздуха чрез дробовете си. И това не е достатъчно. Трябва да знаете в кой момент през деня да възприемате светлината и топлината, за да се ползвате разумно от тях. Това значи, да възприемете специфична светлина и топлина от слънцето. Който може да възприеме слънчевата светлина и топлина чрез ума и сърцето си, той се чувства радостен, свободен и разположен." /"Отворени форми", с. 150/

Връх Мусала има олтари - при езерото Окото и при Маричините езера*, които са събирателни фокуси на Божествената енергия, нейни трансформатори и станции за насочване по предназначението им. Затова още от древни времена всички будни души съзнателно са се стремели към този жив център на сила и знание. Много от древните римски и други завоеватели са посещавали Мусала, за да придобият мистични знания, например Александър Македонски, Тит и др.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×