Jump to content
Светулка

2. Екскурзиите в планината - новият начин на работа

Recommended Posts

2. Екскурзии в планината - новият начин на работа

При екскурзиите в планината има известни правила, които, ако се спазват, човек преминава през всички изпитания, на които го подлага природата, и всички изчиствания, които прави на неговия ум, сърце и тяло. Екскурзията в планината е една от най-хубавите традиции на Бялото братство. Тя спомага за усилване на волята на човека и вярата му във Великия, който винаги помага.

„Често при екскурзии много екскурзианти загубват пътя и се забъркват по тази причина, че не се допитват до Божественото в себе си... Това става, когато човек не се вслушва в своя вътрешен глас. Обаче, провидението действа така, че всяка неприятност превръща в приятност, всяко зло - в добро."

/"По Бога направени", с. 38/

„Докато не изучите силите, които действат в природата, вие винаги ще се намирате в противоречие от вятъра, движението на мъглите, дъжда... Всеки човек може да развие в себе си това чувство /интуиция/, посредством което да влиза във връзка със силите на природата и да ги разбира. Имате ли това чувство, то няма нужда от никакви външни инструменти. Една от задачите на всички хора е да образуват връзка с разумността на природата."

/"Благословена между жените", с. 10/

При общите екскурзии става правилна вътрешна обмяна между душите, хората взаимно си помагат и помиряват. Разликата между половете се загубва, отношенията се олекотяват и ние се побратимяваме - ставаме братя и сестри. Предизвиканите от природата мъчнотии, които изникват по пътя - сплотяват нашите души. В нас се пробуждат скрити непознати възможности на тялото ни и постигаме целта си - изкачването на върха.

Обикновено когато отиваме в планината на Мусала, тя ни пречиства с дъжда, с вятър, със сняг и след това ни се усмихва и ни приема благосклонно в своите красиви местности. Ние винаги трябва да бъдем нащрек, защото всеки момент времето може да се промени. Достатъчно е само един човек с лоши мисли или чувства да развали времето, а друг човек с молитва и хубави мисли и чувства, които носи - да оправи времето и то да стане слънчево.

„Понеже всички центрове в природата се менят всеки час, човек трябва да бъде винаги буден, готов на поста си, като капитан на своя параход, всеки ден да прави нови изчисления, всеки ден да се приготовлява за нови условия."

/"По Бога направени", с. 34/

„Сутрин, когато наблюдавате изгрева на слънцето, а вечер звездите, пак трябва да бъдем внимателни /стават много промени в природата/. Такива промени стават не само на Земята, но и в атмосферата - във въздуха."

/"По Бога направени", с. 33/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×