Jump to content
Светулка

3.Учителя за Седемте рилски езера

Recommended Posts

3. Учителят за Седемте рилски езера

Учителят дава името Махарзи на първото езеро, което означава „Голямата почивка" . Първото езеро представлява физическият живот, стомахът, от което Учителя ни изтегли и ни качи на бивак при второто езеро. Първото езеро е разположено на 2095 метра надморска височина, то е обрасло с тревна растителност, хвойна и клек. Около него има хубави полянки, на една от които - източната, често играем Паневритмия и се снабдяваме с дърва за кухнята. Най- голямата дълбочина в него е 11 метра.**

На второто езеро Учителят дава името Елбур , което означава „Бог е силният" , или „Езерото на изпитанията" . То е свързано с низшата област на астралния свят и всички изживявания на чувствата. Представлява важният орган от тялото, свързан пряко с българите - черният дроб. Елбур е разположен на 2184 метра.

*Вж Изгревът, т. Ill, с. 161-162, N25

** Вж Изгревът, т. Ill, с. 162-163, N26

Учителят казва, че е 2230 метра/надморска височина. Има площ 35 дка, но е най-плиткото, почти кръгло езеро, с. Дълбочина 2,5 метра. Отвсякъде заобиколено с пътеки и по повърхността му цъфтят много бели лилии. Туристите го наричат Рибното езеро*.

Третото езеро се нарича Балдер Дару, което преведено, означава „Онзи, който дава благата" . Свързано е с висшата област на астралния свят и представлява старото седалище на душата „plexus solaris" - слънчевият възел. Разположено е западно от второто езеро на 2216 метра надморска височина. То има 3 разклона и се нарича от туристите Трилистника. Дълбочината му е 6,5 метра. За разлика от другите 6 езера то изтича от две места: на изток - с голям отток към второто езеро, и на северозапад - с малък към р. Джерман. На места бреговата линия се губи поради разлети поточета, които създават мочури. Много пъти с Учителя сме играли Панивритмия на южната му страна, но сега югозападната му страна представлява мочурище и там не може да се играе. За да се запазва водата при сушави години, от северната страна е изградена бетонна стена и оттичането става сам от изток.**

Четвъртото езеро го наричаме Близнаците и е свързано с умствения свят и дробовете в човешкото тяло. То е разположено югозападно от третото езеро на 2243 метра надморска височина и е съставено от две части /две езера/, съвсем различни по характер и вид, съединени с тесен процеп.

Вътрешният Близнак е едно от най-мистичните места на езерата. Той има пряка връзка с местността Рупите. Оградено е отвсякъде с тъмни, някъде почти отвесни скали, и на североизток от вр. Харамията, докато външната северна част на Близнака е с полегати брегове, обрасли с трева и хвойна. То е най-дългото езеро - 790 метра, и е с най-голяма площ - 91 дка. Във вътрешния Близнак е измерена дълбочина 27,5 метра. В него втичането на водата става от 3 езера: от 5-тото, 6-тото и 7-мото езеро. Северната половина обикновено е покрита с цъфтящи бели лютичета, докато южната част е чиста. При безводие, получено от малко сняг през пролетта в някои години, връзката между двете езера се прекъсва.***

Учителят нарече петото езеро Махабур , което означава „Големият и силният" , „Мястото на Духа" . Свързано е с причинния свят и бъбреците от човешкото тяло. То уравновесява нещата в живота, прилича на голямо бобено зърно или бъбрек. Разположено е на запад от 4-тото езеро, на 2282 метра надморска височина. To e най-голямо по обем, със средна дълбочина 14 метра, а най-голяма-

28 метра. Площта му е 85 дка. Западните му брегове са скалисти и стръмни с неголеми сипеи, а източните брегове са полегати, с голяма поляна, на която се събираме до 1000 души, за да играем Паневритмия на 19 август.

Учителят казва за тази поляна, че в бъдеще на нея ще кацнат самолети, от които ще слизат хора да лагеруват по езерата. На югоизток езерото се оттича в четвъртото езеро.****

На шестото езероУчителят даде името Сърцето. То е свързано с Нирвана, или Будическия свят, и представлява от тялото на човека - сърцето му. То има формата на човешко сърце и е разположено на юг от 5-тото езеро, на височина 2440 метра. То е най-дълбокото ледниково езеро в България. Има площ 68 дка, дълго е 380 метра и широко 240 метра. Почти през цялото лято в южния му край има голяма пряспа, от която често се откъсват парчета и плават като айсберги по повърхността му. На североизток изтичат водите на това езеро и се вливат в четвъртото.*****

*Вж Изгревът, т. Ill, с. 163-164, N27

* *Вж Изгревът, т. Ill, с. 179, N42

* **Вж Изгревът, т. Ill, с. 181, N46

****Вж Изгревът, т. Ill, с. 179-180, N43

* ****Вж Изгревът, т. Ill, с. 182-183, N48

Седмото езеро Учителят нарече Шемхаа , което означава „Място на мъдростта" . То е свързано със света на светлините, а в човешкото тяло представлява главата. То е най-малкото езеро по площ и обем, разположено на 2535 метра надморска височина, със средна дълбочина 4,5 метра и най-голяма 9 метра. Подхранва се от снеговете и дъждовете и от един малък извор, разположен на южната му страна. Изтича на север по голямата отвесна стана, висока 292 метра. във Вътрешния Близнак на четвъртото езеро. Бреговете на северозапад и запад са скалисти, а останалите са затревени *

Около тези седем очи, и специално при второто езеро се организира, разви и продължава да съществува лятната школа на Братството.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×