Jump to content
Светулка

10.Дисхармония в планината

Recommended Posts

10. Дисхармония в планината

„Сега, като сте дошли тук, аз ви считам за добри хора. Защо? Вие сте оставили удобствата си, нарушили сте всекидневното си спокойствие и сте дошли тук да ви вали дъжд, да ви брули вятър и т. н. Мнозина могат да мислят за вас, че сте глупави, дето се излагате на такива трудни условия. Други пък ви съжаляват. Благодарете и на едните, и на другите. Нека мислят както искат, а вие бъдете доволни и радостни, че се ползвате от благата, които планината ви предлага, със своя чист въздух, чиста вода и красиви, величествени изгледи. Помнете едно нещо: планината, високите места не търпят лоши мисли, чувства и желания. Атмосферата, както и всички условия на планината, са толкова чувствителни, че не могат да понасят никаква дисхармония. Най-малката погрешка, най-малкото престъпление се отразява върху нея...

*Вж Изгревът, т. IV, с. 418, N26

Дойдат ли лоши условия на планината - бури, гръмотевици, ще знаете, че те са резултата на лошия живот, на погрешките на хората, които се намират там. Силните гръмотевици, които стават на планината, са предметно учение. Те показват какво нещо е истината. Силно нещо е истината! С нея не може да се играе. Истината изисква от човека абсолютно чист живот."

/"Двигатели в живота", с. 135/

През 1992 г. при лагеруването на езерата с една малка група бяхме на езерото на Съзерцанието. Времето беше слънчево, топло и приятно. Към обяд на бивака взе да гърми. Аз казах на приятелите: „Пак някои са се скарали в лагера." Веднага тръгнахме и пристигнахме в лагера. Там бяха дошли един мъж Виктор и приятелката му Марика от Белгия и си построили палатка. Една сестра, като ги видяла, ги попитала кои са и откъде идват. Те и отговорили на френски, че са посетили Братството на Михаил Иванов във Франция, където научили, че всяка година на Рила има лятна школа. Като разбрала това, сестрата им казала строго веднага да напуснат лагера, понеже били михайловисти. Чужденците останали като попарени, били гладни и нямали хляб. Аз веднага отидох при тях и колкото можах, разговарях с тях на френски. Веднага им занесох хляб и ядене и им помогнах да си окопаят палатката. Те се нахраниха и се развеселиха. Облаците се разпръснаха, без да завали дъжд. Следващите години те редовно посещаваха лагера на езерата. Нямаха нищо общо с Михайловисткото братство.

„Сега, като сте дошли на планината, вие трябва да живеете добре, да не опетнявате природата, която е част от цялото Битие. От всички се искат чисти мисли и чувства, за да не нарушавате хармонията на природата. Най-малкото нарушение води след себе си голямо наказание." /"Двигатели на живота",

„Сега, като сте дошли на планината, трябва да се учите. Планината иска от вас чиста мисъл. Ако мисълта ви не е чиста, ще дойдат бури, ветрове, дъжд, гръмотевици. Планината не търпи нечисти мисли и чувства. Тя не търпи никакъв нечист живот. Лошият живот на хората, които посещават планините, разваля времето. Щом времето се развали, те напускат планината. По този начин тя се освобождава от тях. Планината е единственото място, дето хората могат да научат какво нещо е чистотата." /"Лъчи на живота", с. 257/

„Ако искате да познаете доколко даден човек е чист, ще го видите на планината. Ако пази чистота на планината, може да се каже, че е чист. Като дохождате на планината, всеки трябва да си носи лопатка, да заравя боклуците и нечистотиите си. Планината не обича нечисти хора. Ако нарушите чистотата и, тя ще ви изпъди с дъжд, сняг, гръмотевици. Навсякъде можете да се разхождате, но ще пазите реда и порядъка, който съществува в природата. Бъдете доволни и благодарни, че сте дошли на планината." /"Отворени форми", с. 176/

„Марс е свързан с този ден /вторник/, затова трябва да воювате. С какво ще воювате? С работа около палатките си, с чистене, с пране на дрехите си... Тъй щото, каквито са резултатите във физическия свят, такива ще бъдат и в духовния.., Без чистота - лична и обща, никакво развитие не може да има. Чистотата е първото и необходимо условие за правилно развитие на човека." /"Л/обов към Бога", с. 206/

„И тъй лагерът ви трябва да бъде чист. Вие трябва да бъдете чисти. Мислитe, чувствата и постъпките ви трябва да бъдат сортирани."

/"Ценното от книгата на великия живот", с. 118/

„Първото нещо, което се изисква от всички, които са дошли на екскурзия в Рила, е абсолютна чистота: чистота физическа, чистота сърдечна и чистота умствена. Второто необходимо нещо за всинца ви е да ставате рано, да не се облинявате. Щом сте дошли тук, всички ще пеете заедно, ще работите заедно, ще се молите заедно и т. н. Не мислете, че като се уедините, много работа ще свършите."

/"Любов към Бога", с. 125/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×