Jump to content
Светулка

12. Задачи,които планината възлага

Recommended Posts

12. Задачи, които планината възлага

„Пазете следното правило: Каквото правите, правете го съзнателно и с любов. Като ви накарах да пренасяте камъни, аз имам предвид ползата от това упражнение. Ще работите половин час, но като вдигате и слагате камъните, вие възприемате електричеството и магнетизма, които те съдържат. Когато сте неразположени , хвърлете няколко камъни надолу. Като ги хвърляте, вие възприемате енергията им и сменяте състоянието си."

„За пример като сте дошли тук, мнозина мислят, че са на курорт и трябва да си починат. Всъщност , те започнаха да пренасят камъни, да правят мостове. Това е задача, която природата им възлага... Всички имат в себе си извори, поточета, които са буренясали и тинести. За да се ползвате от водата им, трябва да ги изчистите. С чистенето на изворите в природата и строенето на мостове, вие подобрявате своя вътрешен живот. Всичко, което става в природата, става и у човека. Затова именно ви дадох задачата да изчистите изворите, които срещате на планината, и да построите мостове." /"Закони на доброто", с. 356, 355/

„Като се освобождавате постепенно от накитите си /болестите/, вие ги хвърляте настрани от вас, и оставате само с Божественото , което ви следва навсякъде... Щом човек започне някаква работа /на Рила/, състоянието му се изменя. Тук имате благоприятни условия за работа, за служене, както на себе си, така и на другите. Ще разпределите времето си така, че да поработите за себе си, за ближните си и за Бога."

„Днешния ден ще наречем Ден на Божествената работа. Този ден ще посветите за работа около лагера: навсякъде, където има криви пътеки, ще се оправят, дето има пътеки обрасли с трева, клекове, ще се изчистят. Каквито промени направите отвън, каквото очистите отвън, това става и вътре във вас."

/"Любов към Бога", с. 98, 133/

„Човешката ръка не може да направи това, което природата е наредила. Ако планинският път трябва да се изглади, първо природата ще направи това. Човешките сили не са в състояние да оправят пътищата на природата. Там други сили работят." /"Доброто оръжие", с. 261/

„Днес /Рила, 1939 г./ ние се радваме на всички приятели, които са дошли от далечни страни, защото са се отзовали на поканата на Божествения свят. Ние се радваме, че и те стават проводници на новата любов, която иде вече в света (французи, англичани, латвийци, руснаци, италианци, германци, финландци, шведи, гърци, югославяни). Всички народи, на които сега не споменавам имената, ще ги споменем в бъдеще, когато имат възможност да се отзоват на великата покана на Възвишения свят." /"Езикът на любовта с. 322/

„Тази сутрин времето ви благоприятстваше да се качите на върха, да слушате Словото. Сега сте на брой около 72 души. Числото 72 представлява броя на Христовите ученици, които Го напуснаха и се пръснаха по света да си поживеят. Днес, тези ученици се обръщат отново към Христа, да свършат учението и да приложат Любовта в живота си." / Двигатели на живота", с. 5/

През 1937 г. палатката на Учителя се премести на сегашното място и братята направиха една стълба до нея със 72 стъпала - всички разпръснати по света ученици да отидат при него. Тази стълба и сега води към Христа, към Учителя на новия живот.*

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×