Jump to content
Светулка

3. Упражнения - носители на енергиите от физическия свят

Recommended Posts

3. Упражнения - носители на енергиите от физическия свят

Тези упражнения започват с упражнение № 20 „Побеждаване". На Земята в животинското и човешкото царство владее законът на силния, законът на насилието и в Пентаграма човешкият външен живот започва със сабята, със силата. Човек много пъти побеждава на Земята, но едновременно прави много грешки, които трябва да изправя. Ние искаме да побеждаваме по принципите на Бялото Братство и победата ни да се основава на нашия светъл ум, възвишени чувства и благородни постъпки. Ние сме глухи и слепи за погрешките на хората и вървим напред към нашата определена цел, без да се обръщаме надясно или наляво.

20. „ПОБЕЖДАВАНЕ "

Денят пристига след нощта и радост иде след скръбта. Вървиме ний по светлий път. Прегради няма да ни спрат. Тъй безспирно ще вървиме с вяра и любов в гърдите, към победи ще летиме, до кат гледат ни очите.

Бодро вдигаме чела, смело тръгваме напред! Дори в неволя и беда

за нас е хубав Божий свят. Милва ни тихият зефир.

Пеят ни птички с весел глас. Лей се в душата елексир

при изгрев слънце в ранен час.

Тялото на играещите е в посока на движение на Паневритмията и през цялото време винаги е обърнато напред, а се движат само ръцете. Ръцете са вдясно до тялото, не назад, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак напред, като го издигаме нагоре на височина на коляното и стъпваме, а левият се издига на пръстите си и едновременно изнасяме с тласък двете ръце успоредни напред и нагоре с длани надолу под ъгъл 45°, като преместваме половин крачка левият си крак напред. Тези две движения на ръцете и краката се повтарят до края на музиката на упражнение № 20 с повторението 80 такта.

21. „РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА "

След побеждаването в живота с ума, сърцето и волята ние изпитваме една вътрешна радост, основно качество на учениците от Бялото Братство. Ние даваме външен израз на тази радост с люлеенето на ръцете си с лице и гръб към центъра на Паневритмията, наподобяващо люлеенията, които прави Земята в своя път при обиколката и около Слънцето.

Ликува цялата земя и се радва от сърце, и тича тя по своя път

като девица възлюблена.

Тя жадува слънцето

и към него се стреми. То я милва отдалеч

и целува я с лъчи.

Тя се радва и му пей:

„0, слънце на живота мой,

летя, летя към тебе непрестанно, и пълна с радост.

Реки текат, извори бликат чисти, върхове белоснежни в розови сияния обливаш изобилно с милувки нежни.

1. Играчите са обърнати с лице към центъра един зад друг, ръцете са вдясно успоредни и хоризонтални, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°. Повдигаме десния крак нагоре и правим стъпка на място, а двете ръце в полукръг надолу пред тялото с пръсти към земята, отиват опънати наляво в хоризонтално положение, с длани надолу.

2. Правим странична стъпка с десния крак напред, а левият се повдига и се приближава до десния. Вървим все напред с полукрачки като едновременно ръцете минават в полукръг пред тялото надолу с пръсти надолу и отиват опънати надясно до хоризонтално положение с длани надолу.

Точка първа и втора се повтарят 4 такта.

3. На петият такт обръщаме тялото си надясно по посоката на движение на Паневритмията. Правим крачка с левия крак напред и ръцете успоредни плавно ги изнасяме напред и нагоре с длани надолу под ъгъл 45°.

4. На 6-ия такт обръщаме тялото надясно с гръб към центъра. Правим стъпка с десния крак на място, като ръцете минават в полукръг пред тялото надолу с пръстите надолу и отиват опънати надясно до хоризонтално положение с длани надолу. Същото както при упражнение № 1, но с гръб към центъра.

5. Правим стъпка с левия крак наляво, напред, а десният се повдига и приближава до левия, като ръцете едновременно минават в полукръг пред тялото надолу и пръстите надолу и отиват опънати наляво до хоризонтално положение.

Движенията от точка 4 и 5 се повтарят и на десетия такт също както и при петия имаме обръщане наляво в посоката на Паневритмията и правим крачка с десния крак напред, а ръцете успоредни плавно ги изнасяме напред и нагоре с длани надолу под ъгъл 45°. Движенията, направени при тези 10 такта се повтарят без прекъсване до края на мелодията на упражнение № 21 (80 такта). При последният такт тялото е в посока на движението на Паневритмията, ръцете се свалят до тялото и левият крак се прибира до десния.

22. „ЗАПОЗНАВАНЕ "

Колко приятно птиченце пее и благодатно слънцето грей. Росни ливадите, свежи поляните, играем ний и пеем в ранина.

Живота е красив и изобилен, че Бог над нази е милостив.

А след игри и песни красиви ние работим в нашите ниви.

И ги посяваме семе избрано,

да никнат, зреят житни класове.

И дребен дъжд, роса ще ги полее, и слънцето ще ги възрасти.

След „Радостта на земята" ние изпитваме желание да се запознаем с околните и най-близки същества, които ни заобикалят. От запознаването започват всички противоречия в живота и понеже това е 22-рото упражнение, ние можем да избегнем всички противоречия само като живеем в единомислие. Няма по-велико нещо от това хората да са братя и сестри и да живеят в любов и хармония. Това е пътят към новия живот, който идва вече на Земята.

Играчите са един срещу друг - вътрешният с гръб към центъра, а външният с лице към центъра.

Дясната ръка на изпълнителя от вътрешния кръг е заловена за лявата ръка на този от външния кръг, като дясната ръка е винаги отгоре и ръцете са издигнати нагоре и назад под ъгъл 45°, а лявата ръка на този от вътрешния кръг и дясната на този от външния кръг са заловени и издигнати напред на височина на гърдите под ъгъл 45°. Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

1. Двете двойки ръце се преместват напред, краката са на място, десният крак на външния се издига на пръсти и левия крак на вътрешния също се вдига на пръсти, като правят полустъпка с левия и десният крак. След това ръцете се връщат назад в първоначалното си положение и пак отиват напред. /1-ви такт/

2. Двамата партньори пускат ръцете си, които, свити в лактите, се срещат с пръстите пред гърдите с длани надолу и се разтварят хоризонтално встрани с длани надолу, като едновременно вътрешният играч се завърта на левия крак наляво с лице към центъра, а десният крак се поставя надясно до левия; външният играч се завърта на десния крак надясно с гръб към центъра, двамата играчи са с гръб един към друг и левият крак се поставя наляво до десния. /2-ри такт/

3. Ръцете се прибират пред гърдите, като дясната с длан надолу се поставя върху лявата с длан нагоре. /3-и такт/

4. Вътрешният играч се завърта на десния си крак надясно, а външният на левия си крак наляво и двамата застават лице с лице, като си подават и хващат ръцете както в изходното положение и се поглеждат в очите с любовен поглед, след което отправят погледите си нагоре. (Ако играчите отправят погледите си надолу, те се свързват с отрицателните сили, с чувствата и страстите и изгарят душите си - развалят отношенията си). /4-и такт/

5. Левият крак на вътрешния играч стъпва наляво от десния крак, като прави полустъпка с десния крак, който се повдига на пръсти, а десният крак на външния стъпва надясно от левия, който също се повдига на пръсти, като прави полустъпка с левия крак, а двойката ръце отиват напред и нагоре под ъгъл 45°.

6. Десният крак на вътрешния играч се премества напред и левият на външния се премества напред, като двойките ръце се връщат в изходното положение. /6-и такт/

Движенията при тези 6 такта се повтарят непрекъснато до края на музиката на упражнение № 22, което с повторението DC е 120 такта.

Упражнението завършва и партньорите са лице с лице и с хванати ръце. Те пускат ръцете си надолу и се обръщат напред в посока на движението на Паневритмията.

23. „ХУБАВ ДЕН "

След като сме се запознали и хармонирали енергиите между нас и сме съединили двата принципа на земния живот - мъжа и жената в едно, ние образуваме истинския човек, който не е нито мъж, нито жена, а душа в духовния свят, където няма мъже и жени. Ние се радваме на Любовта, която се възцарява между нас, отправяме я към Твореца с благодарност за хубавия ден, който ни е дал, и работим за каляване на волята ни и тониране на нервната ни система, за да можем при всички условия на живота да не губим своя мир,

Първо движение:

Всеки хубав Божи ден дишам радост и живот. И ликът ми е засмян, че обича мен Господ.

Слънчицето с любов милва моето лице.

И гласът любим Христов шепне в моето сърце:

„Крепко, смело ти живей и помагай на света.

С песни, радост ни възпей

Ти на Бога любовта,

Наш Баща любим и свят и на вси души познат.

1. Тялото е в посока на движение на Паневритмията, ръцете са на кръста с пръсти напред и палците назад, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

Изнасяме десния крак напред, опънат и с пръсти насочени към земята, и същевременно приклякваме на лявото коляно 4 пъти, като пръстите на десния крак леко опират и се вдигат от земята. /4 такта/

2. Стъпваме на десния крак, а левият е опънат с пръсти, насочени към земята. Приклякваме на дясното коляно 4 пъти, като пръстите на левия крак леко опират и се вдигат от земята - 4 такта. Тези движения с ръцете и краката на осемте такта се повтарят 4 пъти до 32-ри такт.

Второ движение:

Към пружинирането на краката се прибавя и изнасяне на дясната ръка напред, нагоре, с длан надолу под ъгъл 45°, като лявата остава на кръста. Пружинира се пак 4 такта на левия крак, а десният опира земята 4 пъти с опънати пръсти. При смяната на левия крак напред се сваля дясната ръка на кръста, а се изнася лявата напред и нагоре с длани надолу под ъгъл 45°, като се пружинира 4 такта на десния крак, а левият опира с пръстите си 4 пъти земята.

Тези движения с краката и ръцете продължават до края на музиката на упражнение № 23 до 56-ия такт, когато музиката започва отначало.

Трето движение:

Партньорът от външния кръг повдига лявата си ръка с отворена длан нагоре, а този от вътрешния кръг поставя дясната си ръка върху лявата на външния с длан надолу. Външните ръце са на кръста и се правят 4 прикляквания на лявото коляно с опънат десен крак и пръсти, насочени към земята, като леко я докосва 4 пъти.

Тези движения продължават до 32-ро такт на повторението.

Четвърто движение:

След 32-ри такт изнасяме десния крак напред, опънат, с пръсти, насочени към земята, и едновременно външните ръце на партньорите описват възходяща дъга и се хващат на височината на главата под ъгъл 45°, като дланта на лявата ръка на вътрешния партньор е отдолу, а дланта на външния партньор е отгоре. Вътрешните ръце са отпуснати свободно. Същевременно приклякваме на лявото коляно 4 пъти, като пръстите на десния крак леко опират и се вдигат от земята. /4 такта/

Външните ръце се пускат надолу покрай тялото, вътрешните ръце се хващат и се правят 4 прикляквания на дясното коляно, а левият крак, опънат, с пръсти към земята леко опира и се вдига от нея.

Тая смяна на външните и вътрешните ръце с приклякванията по 4 такта продължават до края на мелодия №23, или 144 такта. Накрая десният крак се прибира до левия и ръцете се свалят покрай тялото.

24. „КОЛКО СМЕ ДОВОЛНИ "

След като сме усилили волята си и сме тонирали нервната си система, ние проявяваме най-великото качество на Бялото Братство - благодарността. „Благодарността е най-висшата проява на Любовта."

("Минало, настояще, бъдеще", с. 139)

Тя е магия на живота, която отключва всички секретни заключени врати и ни открива много тайни на Природата. Когато ние сме доволни от всичко в живота - благата и страданията, т.е. идваме до съзнание, че всичко е за славата Божия на Земята, за благото на нашата душа, ние придобиваме безсмъртието.

Първо движение

1. Колко сме доволни,

Че в света живеем; Като птички волни Чудни песни пеем.

2.Сутрин мило слънце

Посреща ни рано. То ни благославя И живот ни дава.

3. Въздух дишам благодат. Радостно отивам за дома. Цялата природа с мене пей. Слънцето ме живо грей.

4. Природата ме обича И в живота ми помага, Чедо свое ме нарича

И ми казва дума блага:

5. „Работи, учи, време не губи, време не пилей, скъп живот пази.

6. Той е Божи дар, мил и скъпоценен. Ти добре варди го всеки час."

7. А подир игрите

ще отида да работя, време да не губя,

дор в небето слънце грей.

8. Хай напред, едно, две, три, с бодри стъпки ти ходи.

Още малко ние тук

Ще си поиграеме сега.

9. Ходи, ходи, ходи, за водата ходи,

през речица бистра, през пътека чиста.

10. 0, водице сладка, жива, носиш ти живота нов.

Теб обичам, теб жадувам, Тебе търся всеки час.

11. По ливади и градини непрестанно тичаш ти. Тъй през всичките години Бягай, тичай и лети.

Тялото е в посока на движението на Паневритмията и ръцете на кръста с пръсти напред, а палците назад до края на изпълнението на първото движение.

Погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

Правим крачка с десния крак напред, а левият се издига леко на пръстите си. /1 -ви такт/ - и правим полукрачка с него.

Правим крачка с левия крак напред, а десният крак се издига леко на пръстите си. /2-ри такт/ - правим полукрачка с него.

Правим крачка с десния крак напред, а левият се издига леко на пръстите си. /3-ти такт/

Няма люлеене назад, а прибиране - полукрачка на левия крак половин крачка напред. /4-ти такт/

Тези движения се повтарят 4 пъти до 16 такт на упражнение № 24.

Второ движение:

Двамата партньори хващат вътрешните си ръце. Лявата ръка на външния партньор е отдолу, а дясната ръка на вътрешния е върху лявата на външния партньор и двамата правят крачка с десния крак напред, като левият се повдига леко нагоре, и прави полустъпка. /17-ти такт/

Правим крачка с левия крак напред, като десният се издига нагоре и външните и вътрешните ръце с тласък се издигат напред и нагоре под ъгъл 45°, външните са с длани надолу /18-ти такт/, като правим полустъпка с десния крак.

Правим крачка с десния крак напред, а левият се повдига от коляното, като едновременно сваляме четирите ръце надолу в първоначалното им положение,

/19-и такт/ и полукрачка с левия крак.

Правим крачка с левия крак, както при 17-и такт, само че се сменят

краката.

Тези движения на краката и ръцете се играят до 32-ри такт, когато

упражнението се повтаря още 32 такта, или се играе с продължение, като се сменят до края първото с второто движение до края на мелодия № 24. Упражнението завършва с десния крак напред и ръцете напред под ъгъл 45°. Сваляме ръцете покрай тялото и преместваме левия крак до десния.

25. „СТЪПКА ПО СТЪПКА "

След като сме придобили и изявили най-важното качество на живота - благодарността, ние проявяваме Любовта и искаме да придобием търпението. Доброто е плод на Любовта и се изразява с движението на нашите крака.

„Да искате вашите крака да са здрави. Щом краката са здрави, всичко ще бъде здраво. Щом не са здрави краката, нищо не е здраво. Вие искате главата да е на място, ръцете да са на място. Оставете това. Краката трябва да са на място. Щом те са добре, всичкото е добре." ("Минало, настояще, бъдеще", с. 184)

Когато започнем упражнението, ние сме със събрани крака - приемаме земните енергии и ги изпращаме към Слънцето. Когато разтворим краката си, ние сме положителни за Земята и отрицателни за Сльнцето и приемаме слънчевите енергии. С преместването на краката настрани и напред ние ставаме отрицателни за Слънцето и приемаме неговите енергии и ги предаваме на Земята.

С това упражнение ние придобиваме правилни методи за трансформиране на слънчевите и земните енергии.

1. Стъпка по стъпка ето ний Вървим към новия живот. Чертаем светли бъднини

За нас и цял човешки род.

2. Всички прегради преодоляваме, не се страхуваме от беди.

Мисли красиви вредом посяваме.

Любов света да победи.

3. Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина.

Живот в сърцата ни се влива, мъдрост и любов.

4. Цветята ухаят, Зреят плодове, Всичко расте, живее, Радва се целий мир.

5. Въздух дишам аромат, вредом чудна красота, извори бликат чиста вода. Бистра роса всяко листо

с брилянт краси.

Тялото е в посока на движението на Паневритмията. Ръцете са на кръста с пръсти напред и палци назад, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

1. Изнасяме десния крак встрани надясно, като с върха на пръстите леко допираме земята. Връщаме го до левия крак, пак го изнасяме надясно и го връщаме до левия. /2-ри такт/

2. Изнасяме десния крак напред и допираме земята с върха на пръстите, след което го връщаме в изходното му положение и пак го изнасяме напред, като допираме с върха на пръстите си земята и го връщаме назад. /4-ти такт/

3. Правим крачка с десния крак напред, правим крачка с левия крак напред, пак крачка с десния крак напред и прибираме левия крак до десния крак. /

6-и такт/

4. Изнасяме левия крак наляво, като с върха на пръстите леко допираме земята. Връщаме го до десния и пак го изнасяме наляво и го връщаме до десния.

/8-и такт/

5. Изнасяме левия крак напред и допираме земята с върха на пръстите, връщаме го в изходно положение, пак го изнасяме напред и го връщаме в изходно положение. /10-и такт/

6. Правим крачка с левия крак напред, правим крачка с десния крак напред, пак крачка с левия крак напред и прибираме десния крак до левия./12-и такт/

Тези шест точки се повтарят до края на музиката на упражнение № 25 - 96 такта.

26. „НА РАНИНА "

Проявили доброто и Любовта и придобили търпение, ние отправяме нашия взор към Божествените импулси, които идват на Земята периодически в определено време заедно с появата на зората на изток, за да се просветят нашите умове, да ги изпълним с великите идеи, които градят вечността, и да пробудят нашето свръхсъзнание.

Учителят казва, че когато пеем „Песен на зората", идват най-добрите условия и възможности в нашия живот.

Когато играем упражнение № 26 - „На ранина", ние хармонизираме енергиите на физическия и умствения свят чрез движенията на краката и ръцете и излизаме от противоречията на живота.

Първо движение:

Кой на ранина става да играй (2)

по зелената трева

и на бистрата роса,

Той ще бъде вечно млад, здрав и хубав, и богат; ще се учи най-добре, няма нивга да умре.

Тялото на играещите е в посока на движение на Паневритмията, ръцете - на кръста с пръсти напред и палци, насочени назад, а погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

Десният крак описва над земята полукръг пред левия, като опира земята с пръстите си и се връща обратно на мястото си. /1-ви такт/

Това движение се повтаря пак от десния крак. /2-ри такт/

Правим крачка с десния крак напред, следва крачка с левия крак напред. /3-и такт/

Пак крачка с десния, а след това с левия крак напред, като левият се прибира до десния. /4-и такт/

Следващите 5-и, 6-и, 7-и и 8-и тактове се изпълняват по същия начин, както 1-ви, 2-ри, 3-и и 4-и, само че се сменя кракът. Започва се с левия крак. Тези движения в осем такта се повтарят 3 пъти и правят 24 такта.

Второ движение:

Рано ти стани, слънцето посрещни (2)

и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.

Бодра гимнастика, раз, два, три. Подвижи се и спри.

Смело пак тръгни напред, радвай се на Божий свет.

Играещите се хващат за вътрешните си ръце - дясната ръка на вътрешния играч отгоре върху лявата ръка на външния играч. Ръцете се издигат под ъгъл 45°, а външните ръце остават на кръста. Правим крачка с десния крак напред, след това с левия, пак с десния и левият отива до десния, ръцете остават в същото положение. /2-ри такт/

Хванатите ръце се свалят надолу до тялото, като едновременно пръстите на левия и десния крак се повдигат нагоре, а ръцете пак се издигат напред и нагоре под ъгъл 45°, при което стъпваме на пръстите на левия и десния крак. Сваляме ръцете в изходно положение, като същевременно пръстите на левия и десния крак се повдигат нагоре. /4-и такт/

Тези движения продължават 24 такта.

Трето движение:

В описанието на Паневритмията от 1938 г. неправилно е дадено, че в началото на Трето движение се правят 4 крачки напред, като се почва с десния крак и ръцете не се движат, а остават на кръста. Веднага още с първата крачка с десния крак ръцете се изнасят хоризонтално напред, опънати и успоредни с длани надолу.

При трето движение, когато пеем „рано ти стани", някой приятели спят и не правят движения с ръцете си, а ги държат на кръста си 4 такта. Веднага се започва движението на ръцете в първият такт, с изнасянето на десният крак напред.

След изиграването на 24-и такт от второто движение играчите пускат ръцете си и ги поставят на кръста. Правим крачка с десния крак напред и едновременно двете ръце се изнасят хоризонтално напред опънати и успоредни с длани надолу. Правим крачка с левия крак и ръцете се връщат пак на кръста. /1 -ви такт/

Правим пак крачка с десния крак напред, същевременно двете ръце се изнасят напред, крачка с левия крак напред и ръцете отиват на кръста. /2-ри такт/ Изнасяме десния крак надясно и опираме земята с върха на пръстите, като едновременно двете ръце се разтварят хоризонтално настрани с длани надолу.

Десният крак се прибира до левия и ръцете отиват на кръста. Това движение се повтаря още един път. /4-и такт/

Десният крак се изнася напред и докосва с пръсти земята, а двете ръце се изнасят напред хоризонтално с длани надолу, насочени нагоре под ъгъл 45°. Десният крак се прибира до левия и двете ръце отиват на кръста. Това движение се повтаря още веднъж. /6-и такт/

Движенията на тези 6 такта се повтарят до края на мелодия № 26 - 96 такта. Накрая ръцете се свалят до тялото и краката се прибират един до друг.

27. „ДИШАНЕ "

Приели красотата и импулсите на зората, ние естествено чрез музика се стремим да приемем правилно въздуха, в който Бог живее, за да станем едно с духовния свят, който е носител на музика и хармонично дишане.

Всички участници са обърнати с лице към центъра, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°, ръцете са поставени на гърдите с длани към тялото.

При изсвирване на първия продължителен тон, ние разтваряме ръцете си настрани под ъгъл 45°, ръцете са поставени на гърдите с длани към тялото. При изсвирване на първия продължителен тон ние разтваряме ръцете си настрани под ъгъл 45° и поемаме дълбоко въздух.

При вторите тонове с пеене на гласната „а", издишаме бавно поетия въздух и ръцете отиват на гърдите. Това се повтаря 9 пъти докрая на музиката на упражнение №27.

28. „ПРОМИСЪЛ "

Изпълнени чрез въздуха с Божието присъствие , ние искаме да възприемем и Божието благословение, определено за нас в този хубав ден.

Ние отправяме ръцете си нагоре за приемане на това благословение, с което обливаме след това тялото си.

Всички играещи са обърнати към центъра, ръцете са спуснати до тялото, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°.

Издигаме ръцете нагоре с длани нагоре и ги съединяваме над главата, като казваме : „Да пребъде Божият мир!" , свалям е ръцете си върху хилядолистника - центъра на истината и ги задържаме там, докато кажем „Д а изгрее Божията радост и Божието веселие" , ръцете отиват на сърцето и казваме „в нашите сърца" . Този промисъл се казва 3 пъти.

В 1926 г. в Съборните беседи Учителят обяснява, че когато правим това упражнение, трябва да задържаме по-дълго време ръцете си на хилядолистника, за да можем по този начин да го раздвижим и развием.

Така казан и направен, промисълът става мантра и има голяма духовна сила.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×