Jump to content
Светулка

5. ПЕНТАГРАМ

Recommended Posts

5. ПЕНТАГРАМ

В 1926 г. един мой много близък приятел и съученик от Младежкия клас - брат Цочо Диков Ракитски отива при Учителя и го помолва да създаде едно музикално упражнение с движение , което да изразява и носи силите на Пентаграма. Този брат не е музикант, а астроном, но любознателен и с буден дух. Учителят, който тогава започва да оформя отделните части от упражненията на Паневритмията , веднага откликва на това красиво желание и подготвя „Пентаграм" със съответна музика и движение.

В 1927 г. след построяването на салона на Изгрева и свършването на събора , Беинса Дуно показва стъпките и движенията на Пентаграма , но приятелите не могат да ги схванат и Учителят ги отлага за по-късно време, което дойде през пролетта на 1938 г. След научаването от нас, децата на „Слънчеви лъчи" ние научихме и показахме „Пентаграм" на възрастните братя и сестри след свършване на Паневритмията.

Пентаграмът е символ на човешкото развитие и оформянето на петте сетива на човека: вкус, мирис, осезание, слух и виждане. Той е носител на петте добродетели : Любов , Мъдрост , Истина , Правда и Добродете л - качества , необходими за излизането на човечеството от Петата, арийска раса и влизането му в Шестата, светеща раса на Любовта. Чрез изиграването на Пентаграма, петте добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел се раздвижват и оживяват в човека и почват да работят, да изграждат духовното му тяло.

Още в 1896 г. Учителят получава картината на черно-белия Пентаграм, на върха на който е главата на Христос. Тази картина не е известна на никого от древните учени.

По-късно в 1922 г. той поставя пред горницата в Търново новия Пентаграм, нарисуван от американския художник Шлятер, в зенита на който - Върха на Истината, е поставен образа на Учителя с разтворени настрани ръце, с които благославя цялото човечество. Това е емблемата, хоругвата на хората, които се стремят към Шестата раса.

Пентаграмът представлява човекът с разкрачени крака и разтворени ръце

- гледана Пентограмата в анфас - насреща. Левият крак е Добродетелта, десният

- Правдата, лявата ръка е Любовта, а дясната ръка е Мъдростта, главата е Истината. Тази фигура статично се изразява в упражнението „Пентаграм" с подреждането на пет двойки в една права линия по посока на движението на Паневритмията.

При започване на движението на играчите веднага се образува

Пентаграмът. като първата двойка откъм центъра е лявата ръка - Любовта.

Втората двойка е левият крак - Добродетелта.

Третата двойка, която е в средата, е главата - Истината.

Четвъртата двойка е десният крак - Правдата, а петата двойка е дясната ръка - Мъдростта.

Обикновено повечето приятели се стремят да бъдат първа двойка към центъра, което става още от „Слънчеви лъчи", за да започнат развитието си в Пентаграма от Любовта.

При изиграване на упражнението пет пъти всеки участник става и лява ръка, и ляв крак, и глава, и дясна ръка, и десен крак. Музиката на „Пентаграм" Бархан Беру има 80 такта, с ДС al Fine, които се повтарят 5 пъти = 400 такта.

След свършването на „Слънчеви лъчи" шестата двойка напуска лъча и играчите на всички лъчи се обръщат надясно в посока на движението на Паневритмията. Лъчите в зависимост от играчите могат да бъдат по-малко от 12 в централната част, но никога повече от 12, като тези, които са в повече, излизат във външния кръг около основните 12 лъча.

1. Редицата от пет двойки се нарежда в права линия, краката събрани, погледът е насочен напред и нагоре под ъгъл 45°, а ръцете са с длани надолу на слънчевия възел.

Правим крачка с десния крак напред и едновременно разтваряме ръцете настрани, хоризонтално с длани надолу, правим крачка с левия крак и прибираме ръцете на изходно положение.

Най-лявата първа двойка прави 16 крачки и оформя лявата ръка. Втората двойка прави 8 крачки и оформя левия крак.

Третата двойка (средната) прави 24 крачки и оформя главата. Четвъртата двойка прави 8 крачки и оформя десния крак.

И петата двойка прави 16 крачки и оформя дясната ръка.

Водещият отпред на третата двойка - главата, като направи 24 крачки при изпяване на думата „свобода", се обръща надясно заедно с всички играчи с лице към центъра на току-що образувания Пентаграм.

2. Всички първи от двойките тръгват едновременно с десния крак напред, като разтварят ръцете си настрани. Правят крачка с левия крак и прибират ръцете си в изходно положение. Играещите правят 16 такива крачки за 8 такта, като всеки пръв от двойката отива наляво през една двойка и застава зад втория, който при тръгването на първия прави две крачки напред и освобождава място за идващия пръв отдясно през един. Той застава зад втория, който е станал пръв и е отпред.

3. Вторите тръгват и за 16 крачки или 8 такта отиват зад своя партньор. Всички се обръщат наляво в посока на движение на Паневритмията.

Първият - лявата ръка става дясна - пет; вторият става глава - три; третият става дясна ръка - четири; четвъртият става лява ръка - едно; петият става ляв крак - две.

За четири такта десният крак - четири, и левият крак - две, се изравняват с лявата ръка - едно, и дясната ръка - пет, кат о спира т за момен т на едн о мяст о и след това заедно за четири такта се изравняват с главата - три, като изправят редицата.

4. Двете ръце са при слънчевия възел със събрани пръсти, краката събрани, а погледът е напред и нагоре под ъгъл 45°. Правим крачка с десния крак напред и едновременно със замах издигаме двете ръце нагоре с длани надолу и ги разтваряме като чашка на разцъфнал цвят, за да приемем Божието благословение. Правим крачка с левия крак и ръцете отиват на изходното си положение. (При всяка крачка с десния крак ръцете се издигат и разтварят нагоре.) Правим 32 такива крачки за 16 такта от началото на музикалното упражнение на „Пентаграм" докрая.

Пентаграмът е върхът на Паневритмията и ода на Радостта, Хармонията и Мира, които радиално трябва да се разнасят по цялата Земя и да пробудят висшето съзнание на хората, да се примирят, да си подадат ръка и да заживеят като братя и сестри в едно семейство, в едно стадо с един пастир - Бог.

Братя и сестри, аз не ви предлагам нова Паневритмия, а само ви обяснявам принципите, върху които е изградена тя. Аз махам само панделките и украшенията, които някои наши приятели са прибавили към това, което е дал Учителя, всичко пресилено и крайно, което не хармонира с упражненията.

В Паневритмията няма крайности и всички движения трябва да бъдат отмерени, хармонични и проведени с мисъл и чувство. Стигнем ли до вътрешната същност на Паневритмията, ние постоянно ще придобиваме духовна сила и ако я играем ритмично и изпълняваме отделните движения едновременно и в единомислие, ние ще постигнем един неподозиран висок резултат в нашето духовно развитие на Земята. Висшите енергии ще потекат през нашите умове и ние ще изменим начина на мисленето си, главите ни ще узреят и ще се свържем с гениалните мисли на ангелите, които ще започнем да прилагаме на Земята. Ще станем братя и сестри и новият живот, който тропа на вратата на нашите измъчени души, ще намери благоприятна почва да се прояви, развие и разцъфти върху нашата изстрадала и измъчена от човешки противоречия Земя.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×