Jump to content
Светулка

Б.Шестте гимнастически упражнения на Учителя Дънов.Малката програма на ученика за всеки ден.

Recommended Posts

Шестте гимнастически упражнения

Шестте гимнастически упражнения, са малката програма на ученика за всеки ден, дадени на 19.08.1922 г. в гр. Търново на братския събор. След откриването на събора на Преображение и даването на „Молитвата обещание към Господа на Любовта", на с. 8, 9,10,11,12,13 от „Беседи, обяснения и упътвания", 1922 г. са описани точно как да се изпълняват тези шест много важни упражнения за ученика.

Господ веднъж дава нещо и то е абсолютно и не го променя никога. Упражненията започват с десният крак и напред. В Словото си, Учителят отбелязва, че всичките над 200 упражнения, които е дал в Школата започват с десният крак и само напред.

През 1939 г. за Пролетното равноденствие Учителят дава задачата на братята и сестрите да възстановят пълна хармония помежду си: да няма никакви спорове, кавги и разправии и тази хармония от Братството да се разнесе по целият български народ. От България тази вълна на мир, хармония и добро да обхване цяла Европа и така да се избегне надвисналата над човечеството Втора Световна война. Ако ние - Братството и българският народ не изпълним тази повеля на небето, България ще изгуби своите благоприятни духовни условия за 60 години.

И този път ние не изпълнихме повелята на Бога и последствията веднага се стовариха върху главите ни. Братството премина в инволюционен период на развитието си и шестте гимнастически упражнения започнаха да се играят назад, под въздействието на повечето от 3/4 братя и сестри, които бяха в своето инволюционно развитие.

Учителят , който владее Бялата и Черна ложа , инволюцията и еволюцията, каза: „Ще се върнете малко назад, за да си платите кармата, която сте натрупали в миналото." Ние влязохме в един 60 годишен период на мъки и страдания. Мина този период и е крайно време да играем първите упражнения с десният крак напред в пътя на еволюцията, в пътя към Бога, към Когото постоянно се стремим".

1960 г. една сутрин, като си правех молитвата рано и започнах да играя първите упражнения назад, ми се яви Учителят и ми каза: „Достатъчно си ги играл упражненията назад. От днеска нататък започни да ги играеш напред." Веднага изпълних думите Му и играя упражненията повече от 40 години с десният крак и напред.

Сега ние играем шестте упражнения и Паневритмията неправилно, което е израз на нашето забавено духовно развитие. Когато станем будни за духовният си живот и имаме пълна хармония между мислите си, чувствата и постъпките си, ние ще играем и упражненията съвършено. Тогава ще ни се отворят очите, ще виждаме как играят ангелите над нас и няма да грешим и спорим за упражненията.

Важно е упражненията да се играят с пълна концентрация на ума, хармонично - едновременно от всички участващи. Тогава те имат голяма сила.

Учителят на събора 1922 г. дава упражненията. На събора в София - Изгрева 1926 г. от 22 до 29 август дава за всяко упражнение формула, върху която да се размишлява при изпълнението на упражненията.

Към 1936 г, започнахме да правим поздрав при започване на всяко упражнение, с казване на съответната формула, за да се свържем със съществата, които стоят зад всяко упражнение и уреждат и направляват нашият физически и духовен живот.

Към 1940 г. Учителят в Словото си даде други формули, свързани с първите основни - да мислим върху тях.Така аз съм оформил всичките тези формули към всяко упражнение, да се ползваме от силите, които носят - от онова, което ни е дал Учителя. Много писачи писаха и защищаваха в писанията си старите методи на работа - инволюционното в живота.

Брат Боев много добре го е обяснил този въпрос в статията си „Значение на шестте гимнастически упражнения " от 31.01.194 8 г. Появи се и един инженер Георги Райнов, който взима цитати от Словото, измисля нови формули, които Учителят не е дал за тези упражнения, като се стреми да докаже, че лъжата е истина. Материалистът не се стреми към Бога, а се отдалечава от Него, като върви по пътя на инволюцията. Такива ги има много в Братството, които не вървят в пътя на ученика - еволюционният път, посочен ни от Учителя, а в старият инволюционен атавистичен път, водещ до Черната ложа.

ПЪРВО УПРАЖНЕНИ Е

Поздрав с дясната ръка, издигната с дланта напред и казваме:

Господи , да дойде Твоето благословени е върху мен като мислено казваме: Единство с Бога и общност с братята и сестрите

1. Издигаме двете си ръце в полукръг над главата с допрени пръсти, като поемаме дълбоко въздух и броиме до шест. Правим крачка с десният крак напред, задържаме поетият въздух до шест, клякаме на лявото коляно, като сваляме ръцете си покрай тялото, с длани към него и опираме с ръцете си земята до пръстите на краката, като издишаме задържаният въздух до шест.

2. Изправяме тялото си, издигаме двете си ръце в полукръг над главата с допрени пръсти, като правим крачка с левият крак напред и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме поетият въздух до шест, клякаме на дясното коляно, като сваляме ръцете си покрай тялото надолу с длани към него. Допираме с пръстите си земята до краката и издишаме до шест задържаният въздух. Изправяме тялото си.

3. Издигаме двете си ръце в полукръг над главата с допрени пръсти, като правим крачка с десният крак напред и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме поетият въздух до шест, клякаме на лявото коляно, като сваляме ръцете си покрай тялото надолу с длани към него. Допираме с пръстите земята до краката си и издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото си.

4. Издигаме двете си ръце в полукръг над главата с допрени пръсти, като правим крачка с десният крак назад и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме поетият въздух до шест, клякаме на дясното коляно като сваляме ръцете си покрай тялото, с длани към него. Допираме с пръстите земята до краката си и издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото си. Виждаме, че когато се връщаме назад (инволюцията), няма равномерно разпределяне на енергиите между двата крака, а се натоварва този крак с който се връщаме и на него клякаме. Значи при инволюцията равновесието и хармонията се нарушават. Напред отиваме с десния крак, а клякаме на лявото коляно, докато при връщането назад попадаме под закона на кармата - закона на еднообразието.

5. Издигаме двете си ръце в полукръг над главата, с допрени пръсти, като правим крачка с левият крак назад и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме поетият въздух до шест, клякаме на лявото си коляно, като сваляме ръцете си покрай тялото с длани към него. Допираме с пръсти земята до краката си и издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото си.

6. Издигаме двете си ръце в полукръг над главата с допрени пръсти, като правим крачка с десният крак назад и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме поетият въздух до шест, клякаме на дясното си коляно, като сваляме ръцете си покрай тялото с длани към него. Допираме с пръсти земята до краката си и издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото и прибираме десният крак до левият.

ВТОРО УПРАЖНЕНИЕ

Поздрав с дясната ръка, издигната с дланта напред:

„Да се изпълни душата ми с Божията любов. " - Отношенията ни с братята и сестрите.

1. Издигаме ръцете си в полукръг над главата една до друга с длани напред. Правим крачка с десният крак напред, като поемаме въздух до шест. Задържаме до шест, навеждаме тялото напред и сваляме ръцете успоредни една до друга, с дланите надолу над десният крак и опираме земята с пръстите си, като издишаме до шест задържаният въздух и едновременно коленичим на лявото коляно и изтегляме ръцете нагоре, като загребваме навътре и ги плъзгаме по десният крак нагоре до височината на гърдите. Изправяме тялото.

2. Продължаваме да издигаме ръцете още нагоре до вертикални с длани напред, правим крачка с левият крак напред, като поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме до шест и навеждаме тялото напред и сваляме ръцете успоредни една до друга с дланите надолу над левият крак и опираме земята с пръстите си, като издишаме до шест задържаният въздух и едновременно коленичим на дясното коляно и изтегляме ръцете нагоре, като загребваме навътре и ги плъзгаме по левият крак до височината на гърдите. Изправяме тялото.

3. Продължаваме да издигаме ръцете още нагоре до вертикални с длани напред, правим крачка с десният крак напред, като поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме го до шест и навеждаме тялото напред и сваляме ръцете успоредни една до друга с длани надолу над десният крак и опираме земята с пръстите си, като издишваме до шест задържаният въздух и едновременно коленичим на лявото коляно и изтегляме ръцете нагоре, като загребваме навътре и ги плъзгаме по десният крак до височината на гърдите. Изправяме тялото.

4. Продължаваме да издигаме ръцете още нагоре до вертикални с длани напред, правим крачка с десният крак назад и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме го до шест и навеждаме тялото напред и сваляме ръцете успоредни една до друга с длани надолу над левият крак и опираме земята с пръстите си, като издишаме задържаният въздух до шест, като едновременно коленичим на дясното коляно и изтегляме ръцете нагоре, като загребваме навътре и ги плъзгаме по левият крак до височината на гърдите. Изправяме тялото.

5. Продължаваме да издигаме ръцете още нагоре до вертикални с длани напред, правим крачка с левият крак назад и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме го до шест и навеждаме тялото напред и сваляме ръцете успоредни една до друга с длани надолу над десният крак и опираме земята с пръстите си, като издишаме задържаният въздух до шест, като едновременно коленичим на лявото коляно и изтегляме ръцете нагоре, като загребваме навътре и ги плъзгаме по десният крак до височината на гърдите. Изправяме тялото.

6. Продължаваме да издигаме ръцете още нагоре до вертикални с длани напред, правим крачка с десният крак назад и поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме го до шест и сваляме ръцете успоредни една до друга с длани надолу над левият крак и опираме земята с пръстите си, като издишаме да шест задържаният въздух, като едновременно коленичим на дясното коляно и изтегляме ръцете си нагоре като загребваме навътре и ги плъзгаме по левият крак до височинат а на гърдите. Изправям е тялото. Ръцете ги даваме настрани , хоризонтално на височината на раменете с длани надолу и ги сваляме покрай тялото, като прибираме десният крак до левият.

ТРЕТО УПРАЖНЕНИЕ

Поздрав с дясната ръка, издигната с дланта напред:

„Да възрасне в мен Божията Правда" . Мислим за действието на силите в природата.

1. Дясната ръка описва полукръг назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред, а лявата остава свободно пусната надолу. Правим крачка с десният крак напред, като поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме го до шест, клякаме на лявото коляно и едновременно спускаме дясната ръка, опъната надолу и я поставяме върху дясното коляно. Лявата ръка е свободна и опира земята, като издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото и дясната ръка отива на мястото си - до тялото.

2. Лявата ръка описва полукръг назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред, а дясната остава свободно пусната надолу. Правим крачка с левият крак напред, като поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме го до шест, клякаме на дясното коляно, като едновременно спускаме лявата ръка опъната надолу и я поставяме върху лявото коляно, а дясната ръка е пусната свободно надолу и опира земята, като издишваме до шест. Изправяме тялото и лявата ръка отива до тялото.

3. Дясната ръка описва полукръг назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред, а лявата остава свободно пусната надолу. Правим крачка с десният крак напред, поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме до шест, клякаме на лявото коляно, като едновременно спускаме дясната ръка опъната надолу и я поставяме върху дясното коляно, като издишаме задържаният въздух до шест, а лявата ръка опира земята. Изправяме тялото си и дясната ръка отива до тялото.

4. Лявата ръка описва полукръг назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред, а дясната остава свободно пусната надолу. Правим крачка с десният крак назад, поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме до шест, клякаме на дясното коляно, като едновременно спускаме лявата ръка опъната надолу и я поставяме върху лявото коляно, като издишваме задържаният въздух до шест, а дясната ръка опира земята. Изправяме тялото си и лявата ръка отива до тялото.

5. Дясната ръка описва полукръг назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред, а лявата ръка остава свободно пусната надолу. Правим крачка назад с левият крак, като поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме до шест, клякаме на лявото коляно, като едновременно спускаме дясната ръка опъната надолу и я поставяме върху дясното коляно, като издишаме задържаният въздух до шест, а лявата ръка опира земята. Изправяме тялото си и дясната ръка отива до тялото.

6. Лявата ръка описва полукръг назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред, а дясната остава свободно пусната надолу. Правим крачка с десният крак назад, като поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме до шест и клякаме на дясното коляно, едновременно спускаме лявата ръка опъната надолу и я поставяме върху лявото коляно като издишаме задържаният въздух до шест, а дясната ръка опира земята. Изправяме тялото си и лявата ръка отива до тялото. Прибираме десният крак напред до левият.

ЧЕТВЪРТО УПРАЖНЕНИ Е (косене)

Поздрав с дясната ръка издигната с дланта напред:

„Ще служа Господу с цялата си душа" . Моята душа е чиста и отправена към Бога. Това упражнение показва пътя на душата.

1. Двете ръце се изнасят напред хоризонтално с длани надолу и отиват надясно хоризонтално на височината на раменете. Изнасяме и десният крак напред, като поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме до шест и косиме бавно на ляво, като клякаме на лявото коляно и издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест. Ръцете са хоризонтално наляво.

2. Изнасяме левият крак напред, задържаме въздуха до шест и косим бавно надясно, като клякаме на дясното коляно и издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест. Ръцете са хоризонтално на дясно.

3. Изнасяме десният крак напред, задържаме въздухът до шест и косим бавно наляво, като клякаме на лявото коляно и издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото като поемаме дълбоко въздух до шест. Ръцете са хоризонтално на ляво.

4. Изнасяме десният крак назад, задържаме въздухът до шест и косим бавно надясно, като клякаме на дясното коляно и издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест. Ръцете са хоризонтално надясно.

5. Изнасяме левият крак назад, задържаме въздухът до шест и косим бавно наляво, като коленичим на лявото коляно и издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест. Ръцете са хоризонтално наляво.

6. Изнасяме десният крак назад, задържаме въздухът до шест и косим бавно надясно като клякаме на дясното коляно и издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото. Прибираме десният крак напред до левият. Ръцете отиват напред хоризонтално с длани надолу, разтваряме ги настрани хоризонтално на височината на раменете и ги сваляме долу.

ПЕТО УПРАЖНЕНИЕ

Поздрав с дясната ръка издигната с дланта напред:

„Ще се радваме на Божиите блага" , които Ти Господи със Своята Велика Любов ни изпълваш. Ръцете отиват нагоре, допират се и се спускат върху главата и отиват на раменете с допрени пръсти, като поемаме дълбоко въздух до шест. Това упражнение е за придобиване на търпение.

1. Правим три полукръга с десният крак напред наляво пред левия крак, като опираме с върхът на пръстите десният крак до земята. (Това е задържането на въздуха до шест), пристъпваме с десният крак напред и клякаме на лявото коляно, като издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест. Ръцете са постоянно на раменете.

2. Правим три полукръга с левият крак напред надясно пред десният крак (това е задържането на въздуха до шест). Пристъпваме с левият крак напред, клякаме на дясното коляно, като издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест.

3. Правим три полукръга с десният крак напред, наляво пред левият крак (това е задържането на въздуха до шест). Пристъпваме с десният крак напред, клякаме на лявото коляно, като издишваме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото като поемаме дълбоко въздух до шест.

4. Правим три полукръга с десният крак назад, наляво зад левият крак (това е задържането на въздухът до шест). Пристъпваме с десният крак назад, клякаме на дясното коляно, като издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест.

5. Правим три полукръга с левият крак назад надясно зад десният крак (задържането на въздуха до шест). Пристъпваме с левият крак назад, клякаме на лявото коляно, като издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, като поемаме дълбоко въздух до шест.

6. Правим три полукръга с десният крак назад, наляво, зад левият крак (това е задържането на въздуха до шест). Пристъпваме с десният крак назад, клякаме на дясното коляно като издишаме задържаният въздух до шест. Изправяме тялото, десният крак отива напред до левият, разтваряме ръцете настрани хоризонтално с длани обърнати надолу и ги сваляме до тялото.

Дълго време аз правех това упражнение без да опирам земята с кракът си (във въздуха) при правене на полукръговете, но ми се яви едно същество от духовният свят и ми каза, че на земята ние трябва да правиме контакт с нейните сили и затова леко да опираме с пръстите на движещият се крак земята.

ШЕСТО УПРАЖНЕНИЕ

Поздрав с дясната ръка, издигната с дланта напред:

„Ще ходя в пътя на истината" .

Ръцете назад и нагоре в полукръг се издигат до отвесно положение допрени. Изнасяме десният крак напред и казваме: „Ще пречистя ума и сърцето си". Двете ръце се слагат на центъра на Мъдростта - над челото: „Ще имам ум, светъл като слънцето". Двете ръце отиват на сърцето: „И сърце чисто като кристал". Клякаме на лявото коляно, поставяме ръцете успоредни напред с длани една срещу друга на височината на раменете и казваме: „Господи, ела чрез Духът си и ни очисти". Прибираме ръцете с длани на гърдите като поемаме дълбоко въздух до шест. Задържаме до шест с дланите на гърдите и изнасяме напред ръцете хоризонтално, като издишаме задържаният въздух с духане през устата до шест, като казваме: „Ху". Това упражнение се повтаря шест пъти. С това духане ние изчистваме умът си, а с дъхането след това - сърцето си.

При шестото издишване -духане разтваряме ръцете настрани хоризонтално с длани напред на височината на раменете и казваме: „Господи, ела чрез Духът си и ме благослови." Така да се разнесе Словото на Бога по лицето на цялата земя! Прибираме ръцете с длани към тялото и ги слагаме допрени върху устните със събрани пръсти, като поемаме дълбоко въздух до шест, задържаме го до шест - с ръцете върху устните, обръщаме дланите си навън и издишваме тихо с дъхане до шест, като ръцете отиват в изходното си положение - разтворени настрани хоризонтално с длани напред. Това упражнение се повтаря шест пъти. С него ние изчистваме сърцето си (с дъхането). Изправяме тялото, прибираме десният крак назад до левият и сваляме ръцете надолу - покрай тялото си.

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×