Jump to content
Светулка

Г. Промени в Паневритмията и песните на Учителя,как се свири и играе Паневритмията.Бележки

Recommended Posts

Г. Промени в Паневритмията и песните на Учителя,как се свири и играе Паневритмията.Бележки

В живота на Братството се забелязва едно особено явление. Приятелите, се стремят постоянно и навсякъде да коригират Бога: коригират Словото и то губи духовната си същност, като особено старателен в това пакостливо дело сега е господин Димитър Калев и приятелите около него - Филип и др.

Всяко същество на Земята, колкото е по-несъвършено и просто, мисли, че много знае и търси грешки на Бога и смело Го коригира. Какво можеш да коригираш в съвършеният Беинса Дуно, който управлява цялата Вселена и всички Богове и Ангели слушат с трепет всяка Негова дума? Само ние пигмеите и глупавите деца на Земята можем да извършим тази Велика глупост. Как ни търпеше Учителя - такива безобразници? Когато музикантите му се перчеха и искаха и коригираха песните Му, Той отсече: „На Изгрева няма нито един, който да разбира от окултна музика." Това Учителя го обяснява: „На Изгрева 75% са врагове и гонители на Братството и 25% се учат. Макар, че съм ви дал толкова песни и молитви, които използвате, мъчно ще се справите с лошите влияния на тези 75% врагове, които ще развалят всичко хубаво в живота ви."

Имаме случая с Кирил Икономов, който постави във втората част на песента „Мога да любя" - „Слуга да стана" един „си бемол", за който Учителят му каза да го махне, защото ще му причини големи страдания. Той - големият музикант завършил Академията има толкова много знания! Как може да го коригира някой. И не послуша Учителя. Парализира се и 15 години до смъртта си беше схванат на легло. Ще гледаме бъдещите Велики наши музиканти, учители по Паневритмия и унищожители на Словото какво ще ги последва!

Паневритмията брат ми Костадин и аз сме започнали да я играем от 1934 г., когато майка ни изплете бели вълнени костюмчета и като белодрешковци играехме на поляната. В сряда на ООК Учителят казва, че в бъдеще всички европейци ще се облекат в бели дрехи, ще станат белодрешковци. Всичките противоречия в Паневритмията идват от това, че нашите любими сестри: Катя Грива, Елена Андреева, Мария Тодорова, Милка Периклиева, Ярмила Менцелова, Анина Бертоли и др., които писаха ръководства за играене на Паневритмията, не са гледали Учителя, Който играеше покрай музикантите и всеки можеше да сверява часовника с Неговата изящна и точна игра, а са гледали как играят някой наши братя и сестри и от тях вадят заключение. Тези приятели не са я играли точно - съвършено.

Учителят даде Паневритмията, показа я на приятелите и след това ги остави свободно да я играят без да направи на някого някаква бележка, но Той всеки ден ни я показваше. Учителят беше постоянно пред очите ни, когато играехме Паневритмията и аз непрекъснато го наблюдавах 10 години. Макар, че бях малко, глупаво дете, все нещо съм запомнил от Неговата игра (а имам силна памет - помня живота си от 2 годишна възраст насам).

Учителят казва: „Слушайте ме какво говоря! Гледайте ме какво правя! Достатъчно е в един живот да послушате само едно, което ви казвам и да го изпълните така, както аз го изпълнявам, защото Моето Слово е от Бога и моите дела са от Бога." Такава душа ще носи това благословение със себе си милиони години.

Понеже българите се ръководят от падналият Бог Сатурн, са крайно критични и много мъчно могат да приемат новото учение. „Най-мъчно от всичките народи по света", както казва Учителя. Затова имаме тези патологични прояви към Словото, Музиката и Паневритмията.

Някои предложиха на музикантите още 1936-1937 г. да свирят по-бързо, за да изиграват Паневритмията. Един застъпник за по-бързото свирене беше Кирил Икономов. Срещу него застанаха повечето музиканти начело с брат Гавраил Величков и Асен Арнаудов. Учителят прекрати спора, като една сутрин след Паневритмията донесоха метроном, и Той извика брат Галилей и Асен Арнаудов и определи точно такта на всяко упражнение и го записаха на Паневритмията, която излезе в 1938 г. Например „Скачане" Andante (ММ...=80), „Тъкане" Andante (ММ...=76), „Сила, здраве е богатство" - Moderato, „При всичките условия" - Alle- gretto, „Скитах се по гори и планини" - Lento, „Стъпка по стъпка" Allegretto (ММ

...= 70) и т.н.

Тримата написаха и темпата на братските песни. Например„Цветята цъфтяха" Moderato и всеки що годе запознат с музиката, може да прочете темпото и да го изпълни.

По времето на Учителя, когато през делничните дни много приятели отиваха на работа, Учителят нареди да се играят упражненията през едно, за да не се изменя темпото. Учителят предложи в делничните работни дни Паневритмията да не се свири бързо, но точно и за да могат приятелите, отиващи на работа да я изиграят да се свирят упражненията през едно. Винаги се изсвирваше „Първият ден на пролетта" и 10-те упражнения, които са от Божественият свят. Прескачахме № 11

„Евера" и свиреха № 12 „Скачане". Прескачахме № 13 „Тъкане", и свиреха № 14 „Мисли" , прескачах ме № 15 „Аоум " и свиреха № 16 „Изгрява Слънцето", прескачахме № 17 „Квадрат" и свиреха № 18 „Красота" , прескачахме № 19 „Подвижност", и свиреха № 20 „Побеждаване", прескачахме № 21 „Радостта на земята", и свиреха № 22 „Запознаване", прескачахме № 23 „Хубав ден" и свиреха

№ 24 „Колко сме доволни", прескачахме № 25 „Стъпка по стъпка" и свиреха № 26 „На ранина", № 27 „Дишане и № 28 „Промисъл". Така Паневритмията се изиграваше за малко повече от половин час и чиновниците отиваха на работа на време, а ние останалите изигравахме „Слънчевите лъчи" и „Пентаграма". Празник беше неделя, когато след беседата играехме цялата Паневритмия.

Така беше по времето на Учителя, но след Неговото заминаване не помня случай да се е играла Паневритмията с упражненията през едно. Това бързане се прояви по време на свиренето на брат Филип Стоицев към 1990 г. Музикантите все бързаха по работата, която имаха, а Филип беше зъболекар и бързаше да приеме пациентите си и така Филип Стоицев наложи Паневритмията да се свири по френски образец - аеробично, бързо да свършва и музикантите да си гледат работата. Аз притежавам един такъв френски запис, при който не може да се играе Паневритмия, а само да се ръкомаха и тича.

Това материалистично течение в Братството се усили много, особено след завръщането на Благи Жеков от поклонението му на Михаил Иванов във Франция, след което започнаха да свирят Паневритмията близо 2 пъти по-бързо. Б. Жеков под давлението на Антония и Янко от Димитровград измени изпълнението на упражнение № 11 - Евера. След изсвирването на упражнението един път не повтаря от знака за повторение след 20 такт (птички хвъркат), даден от Учителя, а го измества 4 такта назад, след 16- тия (въздух благодат), като се изменя мелодията и упражнението се удължава с 4 такта.

На Паневритмията около 19.08.2000 г. в Рилската лятна школа 7-мото музикално упражнение от „Слънчеви лъчи" се изсвири и изпя с голям хор 3 пъти мелодията „Ти си ме мамо човек красив родила" по куплети, написани от Веса Нестерова. Това стана под давлението и ръководството на един оперен певец Симеон, който няма никаква духовна връзка с братската музика и всяка година досега вреди на Паневритмията на Рила. Това нещо може да се изпълни на концерт, а не да се развалят свещените упражнения на Паневритмията.

Благи Жеков и Петър Ганев направиха цялостна редакция в издадената Песнарка на Учителя, 1999 г. ISBN 954-8091-90-9. Няма песен, в която, да не е променена гамата, темпото, че дори и заглавието. Като например: „Езикът на живата природа", в „Страшен беше вятърът" и др. Това са разрушители на музиката на Учителя и затова се плаща много скъпо. Тази песнарка няма никаква духовна стойност и трябва да се издаде песнарката на Учителя, както Той е дал песните. Тук никой досега не ги е осъдил, но горе са осъдни и ще понесат последствията на своите „велики" музикални дела.

Какво да кажем за неправилното играене на Паневритмията, наложено от новоизлюпените лъжеучители по Паневритмия, които нито са виждали Учителя, нито как приятелите са играли по Неговото време.

Още не е заглъхнал въпросът със „Зум ме зум". Подобно е положението и с „Малката програма на ученика" - Шестте упражнения, които се играят от 99% от последователите на Учителя назад.

След 1000 години ще станем съвсем други хора, хора на Любовта. Учителят казва, че на Земята ще остане само Словото - непроменено , Паневритмията и Песните, които ни е дал. Бог, Учителят Беинса Дуно, Който е взел всички мерки да се запази оригиналното Слово както го е говорил.

На Рила Учителят се явява пред брат Борис Николов с голяма бяла тетрадка и му казва: „Виждаш ли тази тетрадка. В нея са записани всичките мои беседи, които съм изнесъл на Земята - 7777, точно дума по дума. Словото ми е записано точно и в Акаша, и нищо няма да се изгуби."

На Земята ще се въплотят и вселят милиони ангели, които ще ни научат как точно да играем Паневритмията, точно да пеем песните и да четем точното оригинално Слово на Учителя. Като си свършат работата, те ще си отидат, а ние ще останем да живеем като братя и сестри един велик духовен живот, при който Царството Божие ще дойде в миниатюр на Земята. Идат дни на радост!

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Формулите към шестте гимнастически упражнения, дадени в наряда за 1926 г., 22-29 август, София на „Изгрев" в томчето „Съборни беседи" - 1926 г.

II. „Обяснения на старите гимнастически упражнения", дадени в „Съборни беседи" -1926 г.

III. Изпълнение на гамата с движения, дадени от Учителя на 6.03.1942 г.,вт . „Двете Божествени посещения", МОК, 21 год., с. 263.

IV. „Значение на шестте гимнастически упражнения", Боян Боев - 31.01.1948 г.

НАРЯД

1926 г. 22-29 август. София на „Изгрев"

Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на „Изгрева", през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 238-239.

Като се изпълняват старите гимнастически упражнения, при всяко едно ще се размишлява върху следното:

При I -то - „Господи, да дойде Твоето благословение върху мен!"

При II -то - „Да се изпълни душата ми с Божията Любов!"

При Ill-то - „Да възрастне в мен Божията Правда!"

При IV-то - „Ще служа Господу с всичката си душа."

При V-то - „Ще се радвам на Божиите блага."

При Vl-то - „Ще ходя в пътя на Истината."

ОБЯСНЕНИЯ НА СТАРИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Първото упражнение включва в себе си два принципа: единство и множество . Ръцете спуснат и надолу, това представлява проявление на множеството . Съединението на ръцете, това представлява проявление на единството, което всичко хора проучват. Двете ръце изразяват токове в природата, т.е. две противоположни полюса на битието. Значи, това упражнение изразява проявление на единството в множеството, то служи за развиване на силата. Така се огражда човек.

Второто упражнение представлява проявлението на битието във взаимните отношения, които съществуват между елементите. То изразява всички химически реакции, които се извършват във физическия и в духовния свят.

Третото упражнение представлява отделните енергии, методи, начини, чрез които природата действа.

Четвъртото упражнение представлява пътя, по който душата върви. Когато някога усетите, че пътят ви е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствувате по-добре, ще дойдете в първото

Закон е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва и противодействието. Ако вървиш наляво и надясно, но всякога нагоре, това показва, че ти вървиш във възходяща степен, душата ти се развива. Но, ако вървиш надясно и наляво и слизаш надолу, това показва, че вървиш в низходяща степен, постепенно падаш. Щом вървиш нагоре, ще знаеш, че пътят, който ти е определен е един, затова не трябва да се спъваш от условията на живота. И всички противоречия, които срещате в живота, трябва да ги минете. Знайте, че те не са спънка в живота ви, но условия за вашето растене.

За петото и за шестото упражнения няма да дам никакви обяснения. Те ще останат затворени, тъй както ангелът каза на Йоана след видението му: „Запечатай това нещо!"

Всички тия упражнения имат освен физическо , още и духовно въздействие върху човека.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАМАТА

Гамата към шестте упражнения с движения е дадена от Учителя на 6.03.1942 г. в беседата „Динамични движения" МОК 21 годишнина томчето „Двете Божествени посещения", с. 263.

„Гамата трябва да пеем с движения. (Учителят кляка с десния крак напред и като става пее „до" с издигнати ръце нагоре до рамената). Левият крак напред и ръцете опънати успоредно напред - пее „ре". Ръцете настрани и десният крак напред - пее „ми".

Левият крак напред и ръцете под гърдите (стомаха), една до друга - пее „фа". Десният крак напред, отваряне ръцете настрани в полукръг - пее „сол". Левият крак напред и ръцете с допрени пръсти горе - на лявата страна на гърдите (сърцето)

- пее „ла". Десният крак напред, ръцете неуспоредни нагоре, малко разтворени - пее „си". Левият крак напред, ръцете се спускат надолу - пее „до"... Някой път като не сте разположени - направете това упражнение. Дето ще се караш с някого, направи туй движение! Ще си помогнеш."

При това седмо упражнение, което се играе напред, назад и пак напред се казва: „Ще пея Господи и ще те славословя в душата си."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×