Jump to content
Светулка

III.Вътрешният кръг на Пентаграмата и картините в него

Recommended Posts

III.Вътрешният кръг на Пентаграмата и картините в него

Вътрешният кръг на Пентаграмът представлява пътя на душата през петте картини, които са поставени на линията на съответните добродетели:

Към Истината - удобна стълба с врата, към Правдата - Христовия Дух, към Любовта - стръмен път, водещ към тясна врата, към Мъдростта - Окото, което вижда всичко, към Добродетелта - Дървото на Живота.

След изминаването на външния кръг човек е все още недоволен и душата му търси по-дълбок смисъл в живота. Започва да работи съзнателно върху себе си, за своето повдигане и усъвършенстване. Става ученик на Великото Училище на Живота. Досега външният живот е оказвал своето влияние върху него без активното участие на неговото съзнание, а сега той поема еволюцията си в свои ръце. Това е влизане в Божествената Школа . Той започва съзнателно да подхранва изработването на Божествените добродетели, които характеризират съвършения човек, като минава през пет стъпки на самоусъвършенстване.

1-ва картина

Стълба с удобни стъпала, които водят до една врата

Път към Истината от Добродетелта / 4 - > 1 / - по синия лъч. След външния кръг идва ново положение за ученика - да влезе през вратата на Добродетелта, откъдето ще започне посвещението. С влизането на човека в пътя на ученика започват и изпитанията.

Изпитите отначало са по-леки и в зависимост от възможността да ги издържа. Всичко се дава според силите му и ученикът върви по удобна стълба, което показва, че изпитите са леки, но необходими.

Ако при някоя неприятност - малка или голяма, или при някоя мъчнотия или препятствие човек губи кураж, своя вътрешен мир, изгубва самообладание и отпада духом - той е пропаднал на изпита.

Ако ученикът мине покрай едно страдащо същество и в неговата душа се яви желание да му помогне, но в последния момент се откаже от това добро и реши да продължи пътя и си отиде - той не издържа изпита.

Като се събуди нощем и в него се яви желание да се помоли, но си каже: "Студено ми е, уморен съм", и не стане,той не издържа изпита. В тази фаза от развитието на ученика започва зазоряването на Истината -1. Това е началото на познаване на Бога - Бог е Истина. В ученика се ражда подтик да върви в Божия път, да изпълнява Господните закони и волята Божия.

2-ра картина

Христовият Дух

Път към Правдата от Истината / 1 - > 5 / - по зеления лъч „Глава на твоето Слово е Истината" - това е Христовият Дух, до който неизбежно достига ученикът в своето развитие. Той го среща и прави първата връзка с Него, възприема Неговата Истина и Христовия Дух започва да го ръководи отвътре. Ученикът започва да се изменя постепенно - влиза естествено в пътя на Правдата и Справедливостта - да бъде правдив към всички и всичко. Да почита и уважава всекиго, да не обижда и най-малкото създание, защото всяко същество има право на живот и в него Бог живее и работи. Всяко същество, което срещаме в живота си, заслужава да бъде почитано и уважавано, защото, като Божие творение, то има известна мисия, определена му от Бога. И най-малкото и нищожно същество в процеса на своята еволюция има велико бъдеще. То ще се усъвършенства и ще достигне до висока степен на развитие.

Всяко същество, което слиза на Земята, има известен кредит, то има право на благоприятни условия за своето развитие. Никой няма право да му отнеме тези условия. Ученикът прави първите стъпки в това направление, докато в бъдеще разбере правдата в нейната дълбочина и велика същина.

В цветния Пентаграм на върха е изобразен Учителят с разтворени ръце, които благославят всички. Много векове душата на ученика търси да срещне своя Учител, да го познае и да влезе в неговата школа да учи. Той става ученик на Всемирното Бяло Братство, глава на което е Христос.

3-та картина

Стръмен път, водещ до тясна врата

Път към Любовта от Правдата / 5 - > 2 / - по розовия лъч. Като мине строгия закон на Правдата, човек върви по стръмен път и стига до тясна врата - много по-тясна от първата, през която трябва да мине. Там той започва да търси страдащите, за да им помогне. Тази врата символизира отказване от светския живот. Ученикът желае вече да работи, както Бог иска. Труден и тесен е пътят на ученика - но славен. Христос казва:" Влезте през тесните врата, защото просторни са вратите и широк е пътят, който води към погибел."

Тук започват вече вътрешните, мистични изпити на ученика. Тук е изпитът - да възлюбиш врага си, който ти е направил много пакости, без да се озлобяваш, да му простиш и да го възлюбиш. Това е една от най-трудните задачи за ученика. Истинско прощаване има, когато е придружено с любов. Велики хора са тези, които имат любов към врага си.

Друг голям изпит е този - на праведния Йов. Когато минава някое голямо страдание: тежка болест, пълно ограничение, голямо разкаяние, да не се обезсърчава и обезверява, но да запази своя вътрешен мир и радостта си, като съзнава постоянно, че всичко е добро и за добро. Да каже: " Бог дал, Бог взел, да бъде благословено Неговото Име." Всеки ученик в пътя на своето развитие непременно ще мине през този кардинален изпит - така се добива посвещение.

Ако един ученик се съблазни от жажда за власт, слава, богатство и др., и за цената на тия неща изневери на своето убеждение, на своята връзка с Бога, той пропада на изпита си. Има много такива примери в живота. В миналото, в древните окултни школи, всеки ученик минава през изкуствени изпити, като например осмиването на ученика в Питагоровата школа. Сега в този сложен и разнообразен живот няма нужда от изкуствени изпити, животът сам ни ги предлага в различни гами и цветове. След тези трудни изпити ученикът е готов да приеме любовта и давлезе в истинския живот на постоянно обновление и хармония.

В цветния Пентаграм до върха на Правдата - 5, е даден третият път под свещения подпис на Духа, път към Съвършенството, към Новата епоха и Новия Живот, който идва на Земята.

4-та картина

Окото

Път към Мъдростта от Любовта /2 - > 3/ - по жълтия лъч

Окото символизира в случая Мъдростта. То е Божественият Дух, Който ще ни научи как да разбираме Божествените Истини. Ученикът тук има дълбок поглед към нещата. Той приема Божествената мъдрост в себе си. Портите и се отварят пред него - само на човека на Любовта се отварят тези порти. Само нему се поверяват ключовете на Висшето знание - на Великата Божествена наука, защото той няма да злоупотреби с него за свои лични цели, за свои интереси, но ще го употреби в служене на Бога за всички. Всеки, който не е минал през любовта, неминуемо ще злоупотреби с това знание и ще докара големи нещастия на себе си и на околните.

5-а картина

Дървото на живота

Добродетелта /3 - > 4 / - по белия цвят или цвета на узряло жито.

Овладял Любовта и Мъдростта, човек е изправен пред Дървото на Живота. Новият живот дава своите плодове - идва Добродетелта, и той разбира, че смисълът на живота е в служенето на Бога.

Ученикът започва един дълбок, вътрешен живот и дава пълна изява на добродетелите си. Това е петото качество, което той изработва в себе си, след Истината, Правдата, Любовта и Мъдростта.

Най-високата точка в живота, до която човек може да достигне - това е служенето на Бога. Ученикът е озарен от тази идея и започва беззаветно да Му служи. Проявата на Любовта в живота е - служене на Бога. Най-високата форма в служенето на Бога е: да показваш на другите хора пътя към Него, да помагаш в пробуждането на съзнанието им, за да Го познаят - да си лекар на човешките души.

Смята се, че действително човек е спечелен за Бога, ако и той от своя страна започне да печели души за Него.

Така ученикът преминава по лъчите на добродетелите, през тези пет картини на Пентаграмът, изрисува го в душата си и осмисля формулата - Заповедта на Учителя, с която завършва книгата „Завета на цветните лъчи":

„Обичай съвършения път на Истината и Живота . Постави Доброто за основа на дома си,

Правдата за мерило, Любовта за украшение , Мъдростта за ограда и Истината за светило.

Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×