Jump to content
Светулка

V. Как се работи с Пентаграма

Recommended Posts

V. Как се работи с Пентаграма

Петте върха на Пентаграмът постоянно излъчват енергии и за тези сили няма ограничения. През тези 5 върха човек може да влезе в пътя, ако иска да служи на Бога.

Първото правило за това е написано в кръг около Пентаграма: „В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа".Тези думи са много важни и произнесени съсредоточено, имат мощно въздействие.

Според окултната наука, кръгът означава благоприятните условия, в които е поставено едно същество. Животът на човека /в пътя на неговата еволюция, протичащ в Пентаграма/ е обиколен от този кръг - от непрекъсната дъга заедно с формулата, което показва,че в усъвършенствуването си човек е поставен при благоприятни условия. Божественият Промисъл и напредналите същества му помагат и го крепят. Ученикът, тръгнал по пътя, винаги ще чувства подкрепата на невидимия свят, който го измъква от всички безизходни положения. Кръгът - дъгата, заедно с тази важна, написана около Пентаграма формула е любящата ръка Божия, която превръща всяко зло на добро. Това е мантра, с помощта на която човек лесно извървява външния кръг на Пентаграма и влиза в Школата на Учителя.

Пентаграмът е пътят на човека към Божественото, пътят на неговата душа за развитието и усъвършенстването и. Възприела вече петте добродетели, тогава Божественият Дух ще и изпраща хармонично енергии, които ще се изливат през петте върха и ще повдигат и укрепват падналите грешни души, като ги насочват в пътя на ученика.

Когато петте принципа живеят в човека, той се слива с Божествения свят и става една съзнателна монада, която знае вече да работи за еволюцията с пълно съзнание и дълбоко знание на Божествените закони.

Която добродетел иска да изрази най-силно, ученикът поставя Пентаграмът хоризонтално и насочва напред съответния ъгъл. Пентаграмът оживява и енергиите му протичат през тази добродетел с голяма сила. Тогава привеждаме и формулата в съответния за случая вид:

„В изпълнението волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа. " /3 пъти/

„В изпълнението волята на Бога чрез Мъдростта е силата на човешката душа. " /3 пъти/

„В изпълнението волята на Бога чрез Истината е силата на човешката душа. " /3 пъти/

„В изпълнението волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа. " /3 пъти/

„В изпълнението волята на Бога чрез Добродетелта е силата на човешката душа. " /3 пъти/

Когато се борим за постигане на доброто и искаме да победим известна мъчнотия чрез Истината, ще насочим върха на Истината напред.

Искаме ли да оправим нещо в себе си, тогава ще насочим върха на Мъдростта напред и ще работим с ума си. И с другите върхове и добродетели ще направим същото, според случая.

Когато човек се намира в опасност , нека си представи, че държи Пентаграмът пред себе си, като с дясната ръка хваща Правдата, а с лявата - Истината, и насочва върха на Мъдростта напред към обекта, който го заплашва, казвайки:

„В името на Господа Исуса Христа, молим Господа на Силите да стане благоугодно пред Неговите очи."

Абсолютно е забранено на ученика да използва това окултно знание с цел да атакува някои свои съученици, да им напакости, защото това, което направи, като бумеранг ще се върне върху главата му,

Учителят отбелязва, че някои приятели са го атакували дори и него с тези окултни сили.

Преди 2000 години на Земята слиза Синът Божи - Исус Христос, с великата задача да спаси човечеството, като поеме греховете му и го отклони от погибелния път, по който дотогава е вървяло. Неговата вътрешна, мистична задача е да обърне човешкото развитие от инволюционно - непрекъснато слизане надолу, в материята, в еволюционно - нагоре, към Слънцето на живота, към Бога. Човекът, излязъл от дома на Баща си, все повече се оплита в гъстата материя, като проявява егоизма и насилието, стигайки до краен предел на своето отдалечаване от Бога, допуснато от небето. Тогава в човека се пробужда индивидуалното съзнание, прави един обратен завой и отправя взора си към Бога - своя Отец.

Христос идва на Земата при инволюционното развитие на човечеството, преди то да е достигнало най-ниската точка на падението си. Той дава мощен тласък на човешкото подсъзнание, та когато човек стигне до дъното на своето падение, да има сили да започне да се изкачва и мине в пътя на еволюцията. Тогава той ще превъзмогне личния си живот и ще прояви живота за Цялото, като победи насилието и безлюбието и влезе в Любовта и Свободата.

Христос със своите беседи, държани в Палестина, подготвя пробудените умове да тръгнат в пътя на правилното развитие, на Любовта и Жертвата - да минат по Неговия труден път.

Това е пътят на вътрешния кръг на Пентаграмът, пътят в Школата, който може да се измине само с помощта на Христовия Дух.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×