Jump to content
Светулка

VI. Учителят за Пентаграма

Recommended Posts

VI. Учителят за Пентаграма

Учителят казва, че в средният кръг е написано:„Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего Единородного , за да не погине всеки, който вярва в него, но да има живот вечен." (ИоаннаЗ:16)

Този стих в Пентаграмът е невидим, но е абсолютно необходим в пътя на ученика. Когато човек иска да познае Бога и да се слее с Него, той напуща физическата си форма - къщата, дадена му от Бога, и тогава душата му трябва да каже: „Отивам да търся Царството Божие и Неговата Правда. "

Братята, които го изпращат на гробищата, трябва да кажат на душата му да излезе от тялото преди заравянето, за да не влезе заедно с него в гроба. Казва се 3 пъти на душата му: „Не влизай в гроба. "

Това е пътят на ученика в центъра на Пентаграмът - Божествения център, / Светая Светих/, където е написано: "Търсете първо Царството Божи е и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи. "

Това е третата и най-мистичната формула в Пентаграмът, която също е невидима.

Пентаграмът е една сложна математическа и магическа формула - пътят на човешката душа към Бога, излязла от робството и оковите на греха и животинската природа. Знае ли човек как да си служи с тази формула, той ще опита великите Божествени сили, които изтичат от нея.

Пентаграмът е велико Божие благословение, дадено ни от Учителя в тази трудна епоха. С неговите сили да можем да преодолеем всичките си мъчнотии и трудности и да влезем във виделината на Духовния свят, където Учителят ни е приготвил място, за да продължим нашата свещена работа, започната на Земята.

Символично, ако някой получи писмо от духовно същество или види насън една точка, която се отнася до някой човек от физическия свят, това показва, че този човек има елементарно егоистично съзнание и мисли само за себе си.

Ако символът е права линия, тогава самосъзнанието е развито - този човек мисли освен за себе си, но и за своя най-близък приятел.

Ако символът е равностранен триъгълник - това е ученик на Новия Живот, у когото умът, сърцето и волята са в пълна хармония и на него винаги може да се разчита. Той навсякъде проявява Божествените принципи на Любовта, Мъдростта и Истината.

Ако символът е квадрат, този човек има големи мъчнотии в семейството си и трябва да направи усилия да се хармонира с жена си, сина си и дъщеря си . Ако иска домът му да се свърже с Бялото Братство, той трябва върху квадрата да постави един равностранен триъгълник - символ на хармонията. Получената фигура е геометричното определение За Бялото Братство - къща с покрив, неуязвима за външните отрицателни влияния. Над главата на семейството са Любовта, Мъдростта и Истината, или числото 123.

Ако види числата 4,2,1,3,5 , това показва, че този човек извървява пътя на външния кръг на Пентаграмът. Понеже се движи обратно на около осното движение на Земята, по часовниковата стрелка, този човек среща много спънки и често се увлича от посторонния живот на чувствата и желанията си - от външните красиви форми на физическия свят. Той започва пътя си с ъгъла на Добродетелта и го завършва с ъгъла на Правдата.

Ако види числата 1,5,2,3,4, тогава този човек изминава вътрешния кръг на Пентаграмът, като започва от Истината, начертава го в душата си и го завършва с Добродетелта - става ученик в Школата на Учителя - на Бялото Братство.

Ако символът е кръг - това е Божественият свят, или животът в центъра на Пентаграмът - Божественият център, където при преминаването на изпитанията цялото съзнание на ученика се отправя към Бога и с Неговата помощ постига съвършенство, възкресение, безсмъртие и вечен живот и става едно с Бога - крайната цел на човешкото развитие.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×