Jump to content
Светулка

Светозар Няголов I . Астрокосмична синтеза

Recommended Posts

Светозар Няголов

I . Астрокосмична синтеза

Като излезем вечерно време при ясно небе, виждаме милиони звезди над нас, които трептят и ни поздравяват със своята светлина и мисъл. Звездите ни обгръщат отвсякъде и влиянията им проникват във всяко същество. Така цялото небе работи над нас и ни помага да растем и се развиваме в трудния живот, който живеем на Земята. Всички звезди и планети ни влияят пряко или косвено и от тях ние приемаме светли мисли, благородни чувства и ако сме будни, ще се ползваме от благата, които идват до нашите души.

Учителят ни учи: „Когато не сте разположени и имате големи мъчнотии , обърнете погледа си към ясното звездно небе и наблюдавайте звездите десет минути и състоянието ви ще се промени. "

Ние сме постоянно под непрекъснатото кръстосано влияние на звездите, особено на планетите, Слънцето и Луната от нашата Слънчева система. Те очертават на всеки човек специфичен път, по който трябва да премине и в зависимост от будността и светлината, която възприема с ума си да се справи с мъчнотиите и трудностите, които съпътстват живота му. Това са задачи, при решаването на които развиваме съответни добродетели, жизнено необходими за правилното ни движение по пътя на еволюцията.

„Земята е като неразтворенa книга , която крие неизчерпаеми богатства. " - Учителят.

Земята е център, средоточие, към което милиони същества отправят погледа и ума си и желаят винаги да ни помагат. Ще дойде ден и очите ни ще се отворят за астралната светлина и ние ще видим че сме заобиколени от хиляди разумни същества, които ни наблюдават и при нужда веднага ни помагат.

Земята е 13-та сфера на Вселената, юдол плачевен и няма друга подобна планета с такива страдания, мъчнотии и противоречия. Но Господ е посещавал два пъти Земята и решил да измени живота и развитието и в еволюционна посока. Свърши се тъмния период, „Кали Юга" в 1944 г. започнал преди 3102 години преди нашата ера. Отсега нататък Земята влиза в 12-та сфера. Нейното състояние сега е подобно на последните студени дни на зимата. Идва пролетта със започването на новата епоха на Водолей от 1914 г. Уран, господарят на епохата, ще проведе голямо пречистване на всичко старо, атавистично и ненужно за новия живот, ще очисти натрупаната карма на хората и ще създаде условия за един разумен мъдър духовен живот на Земята

Вселената е едно цяло и в нея се спазва великия принцип на природата: Всичко, което е горе, е и долу. Всичко, което е вътре, е и вън от нас. Вселената представлява тяло, органите на което са направени от едни и същи елементи, и всяка и най-малка част в нея спомага в нейното хармонично движение.

Човек също представлява една малка частица от нея, но важна, основна, защото той носи душа, която е велика и голяма като цялата вселена.Космичните, слънчевите и планетните енергии, достигащи Земята, са основните фактори, оформящи историческите и тектоническите процеси и явления в живота на Земята - фактите и материалните им концепции.Освен обикновената астрология имаме и така наречената Мондиална (Световна) астрология. Имаме десетина вида астрологии: езотерична, часова, метеорологична и т.н.).

Мондиалната астрология се занимава с процесите и развитието на живота, на отделните държави предизвикани от влизането на Слънцето в кардиналните знаци: Овен, Рак, Везни, Козирог, затъмненията на Слънцето и Луната.

Има и една астрология, която се занимава с циклите на тежките планети - звездния ритъм на откритите досега Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер. Това е наука, която ще има широко развитие в бъдещата Шеста раса и ще се занимава с икономическото и социално положение на човечеството и неговото подобряване. Наречена е световна астро социология. Тази наука е използвана още от древните астролози на Халдея, Египет, Гърция, Рим и сегашната Европа. Тези знания са се пазели стриктно в храмовете и са давани само на определени заслужили хора.

При честите разговори на братята Георги Марков, Кузман Кузманов и Методи Константинов с Учителя, той им разкрива основите на новата астрология на Шестата раса. Той разкрива много тайни знания на миналото и посочва основите, стълбовете върху които ще се гради бъдещата астрология на Шестата раса, при която тя ще достигне високо усъвършенстване в помощ на развитието на живота за цялото.

Учителят посочва планетните цикли на тежките планети, като най-важни фактори в развитието на социалния живот на човечеството. Началото на тази наука е дадена от астролозите на Китай.

Индивидуалните хороскопи трябва да се разглеждат във връзка с влиянието на циклите на тежките планети, които чертаят важните линии на живота на хората. Те обуславят идването на новите епохи и тяхното развитие. На Земята ние разглеждаме нещата и събитията в живота, като ги измерваме със секунди, минути, часове, дни, седмици и месеци, които са елементите на годината. Годината има по- голямо деление - век, равен на сто години. Също така и движението на зодиака има своите измерения, своя голяма година, месеци, което се обуславя от тъй наречената прецесия. Това е движението на екватора на Земята (привличан най-силно от Слънцето), кръгово от изток към запад, като запазва постоянно наклона си от 23°-27' и земната ос обикаля в кръг от изток към запад за 25,920 години, наречена Велика Платонична година. Тя се разделя на 12 месеца, които оказват влияние на отделните астрологически знаци върху живота на Земята за 2160 години. Това са т.н. епохи в развитието на живота на Земята,

От времето на Христос до 1914 г. беше епохата на знака Риби, епоха на жертвата и мълчаливото разпространение на Христовото учение. Пред нея имаме 2160 години епохата на знака Овен, когато са живеели евреите и са почитали Овена. Преди нея е епохата на знака Телец, когато в Индия са почитали кравата като свещено животно и оттогава е останал този обичай днес да почитат пак кравата в Индия, като свещено животно.

От 1914 г. започва Новата епоха на Водолей, в която важна роля ще изиграят славянските народи. От Шестата славянска под раса ще се образува новата Шеста раса, ще се създаде нов рай на Земята. Ще дойдат третият Адам и Ева и ще започне „третата култура на Любовта". Светещите същества на Шестата раса ще се наричат Синове Божии. За нея ще се измени и природата, климатичните условия и ще се създаде нов континент между Азия и Америка. Островите, на които живеят сега японците, ще бъдат върховете на планините на новия континент, високи, колкото е Марианската падина - единадесет хиляди и триста метра.

Всяка епоха има три деканата по 720 години всеки (2160:3=720).

Първият деканат е мистичен, вторият е научен, а третият е социален. Ако погледнем изминалата епоха на Рибите, ще забележим, че християните са заредени мистично със силна вяра, смелост и готовност за саможертва Така те преодоляват много пречки и изпитания, създадени им от езичниците в пътя им. Това е епохата на мъчениците на християнството. Под влиянието на Нептун те проявяват Божията любов.

През втория научен деканат, под влиянието на зодиакалния знак Рак и Луната, която го управлява, той обхваща епохата на Средновековието, когато голямо надмощие взе личността и се появи папата, като заместник на Христос. На духовна основа се проявява тиранията на властниците и инквизицията. Ражда се западният феодализъм. Като реакция срещу него идва възраждането и реформацията, борещи се срещу религиозните догми и заблуди. Дава се силна материална форма на Християнството - черквите и обредите, неподплатени от духовната му същност. Развиват се църковни борби, водени от егоистични подбуди. Тогава се доказа хелиоцентричната теза, че Земята се върти около Слънцето, което е център на системата, а не обратното, поддържано жестоко от католицизма.

Третият деканат е под влиянието на зодиакалният знак Скорпион и неговият управител Плутон. Появяват се много социални вълнения. Тогава стават първите религиозни събори и разделянето на християнството на няколко клона с канони и материални форми. Правят се много открития на нови земи, океани и морета. Създават се много нови социални движения, социализма в различните му форми.

Планетните цикли на тежките планети започват със съвпад на двете планети, прилив, който съгражда. Това е устрем и нов импулс в природата. Тогава планетите проявяват най-хубавите си качества. Вибрациите им са в апогея си и достигат до висока кулминация и влияят и на другите планети в Слънчевата система. Това е процес на еволюция. Подобен и донякъде на новолунието, където има много положителни енергии за реализиране на добрите начинания на хората.

Много е важно, ако радиксът на даден човек попада в такъв подем от съвпад до опозиция .

След първия прилив от съвпада имаме намаляване на импулса и ново съзиждане на процеса при секстила , където условията са по-неблагоприятни, отколкото при съвпада. Следва квадрата , който поставя на сериозен изпит зародилата се нова идея, приливът намалява като намаляват и вътрешните сили, с които се преодоляват външните съпротивления.

Кулминацията на този импулс идва при хармоничния тригон , където се създават най-благоприятните условия за проява и осъществяване на първичната идея. Аспектът е от духовния свят и има неговото пълно съдействие.

Идва опозицията, при която започва отливът на цикъла, който може да се сравни със Слънце опозиция Луна, разсипа на Луната. Започва инволюционния процес на цикъла в природата. Докато приливите (при съвпада) настъпват бавно и постепенно, то отливите идват (при опозицията) рязко и неочаквано и в природата се изразява често чрез земетресения , вулкани и големи бури. При този инволюционен процес положителните сили са малко, а негативните - силни и активни. В човешката история този аспект ще предизвиква упадък и неблагополучие за народа и държавите. В миналото сме имали при този аспект големи сътресения, като изчезването на Лемурия, потъването на Атлантида преди 13 хиляди години.

Следва пак тригон , при разсипа в еволюционния процес. По естество тригонът внася известно подобрение в ситуацията на народа и държавата.

Следва квадрата в инволюционния цикъл, който поставя пак идеята на изпит. Мъчнотии и страдания за хората и страните, които попадат под това влияние. Загуби на войни и плащане на репарации.

Секстилът омекотява и намалява негативните влияния, идващи от преминалият квадрат и злото спира да действа.

Стигаме до нов съвпад - прекъсва се инволюционния процес и започва нов цикъл с голям прилив, с възможности за реализиране на поредната идея, която се е явила. Разбира се при аспектите на един цикъл в еволюционния и инволюционния период трябва да отчетем планетите в какви знаци се намират, каква е тяхната сила или слабост.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×