Jump to content
Светулка

2. Сатурн - Уран

Recommended Posts

2. Сатурн - Уран

Понеже България се ръководи от падналият бог Сатурн, а господарят на епохата е Уран, който ръководи диктатурите и анархизма, ще ви занимая с циклите на Сатурн и Уран, които се повтарят през 45 години, с едно отклонение от 2 години.

Аспектите им развързват цяла серия от кармични възли и играят важна роля като икономически фактори в капиталистическия и социалистическия светове. Сатурн управлява областта на труда, а Уран - големите капиталистически тръстове и общности в началото на 20 век.

Евреите по времето на Мойсей се намираха под ръководството на знака Козирог, респективно под влиянието на Сатурн и този 45 годишен цикъл има влияние и в техния живот. Докато Адам и Ева бяха старозаветни - орачи, Мойсей постави основите на новозаветния живот - на овчарите.

Сатурн съвпад Уран бележи започването на нов цикъл в живота на евреите, пъшкали 400 години под тежко египетско робство. Мойсей при този съвпад след големи борби с твърдоглавия египетски фараон извежда евреите из Египет, прекарва ги като по сухо през средата на Червеното море и когато излизат на брега, морето се съединява и издавя влязлата след тях да ги гони фараонова войска, заедно с фараона. Евреите под влиянието на Сатурн проявяват своята упоритост, твърдост, инат и създават много неприятности на техния водител Мойсей. Като си тръгват от Египет, евреите ограбват египтяните и започват да живеят в пустинята за да укрепнат и да могат да завземат земите, определени им от Бога. Дрехите и обувките им не се скъсват, макар че постоянно ходят из пустинята. Когато роптаят пред Мойсея, Бог им изпраща манна, с която да се хранят. Омръзва им манната и те искат месо и Бог им изпраща ята от препелици, които падат в лагера им и ги задоволяват.

При Сатурн секстил Уран Мойсей прави скинията и дава законите, по които трябва да живеят евреите. По нареждане на Бога, Мойсей преброява евреите, които са над 600 хиляди мъже, годни за война.

При Сатурн квадрат Уран евреите правят оглед на Ханаанската земя и се уплашват от големите исполини, които живеят там и се отказват да завоюват земята и не изпълняват волята Божия. Започват да роптаят срещу Бога. Тогава Бог казва, че всички, които роптаят срещу него, ще обикалят около 40 години пустинята и ще измрат. Ще остане само Исус Навин и Халеевият син, които ще влязат в Ханаанската земя. Продължават обикалянето на пустинята и постепенно старите евреи измират.

При Сатурн тригон Уран евреите нямат вода за добитъка и тях и силно протестират пред Мойсея. Мойсей удря с пръчицата си една скала при Мерива и изпод нея извира обилна вода. Понеже Мойсей не дава хвала на Бога за това чудо, Той му казва, че той и брат му Аарон няма да влязат в Ханаанската земя. Когато евреите минават през планината Ор, умира брат му Аарон и Мойсей помазва сина му Елиазер да ръководи службата на левитите в скинията. Навършват се 40 години от излизането на евреите от Египет. Тогава евреите пак роптаят пред Мойсей срещу Бога и той им изпраща горителни змии. За да спаси твърдоглавите евреи от смърт, Мойсей прави хоругва с образа на горителна змия и спира измирането на евреите като поглеждат към хоругвата.

Идва нов съвпад Сатурн Уран ,прилив на енергии и съзиждане бавно, постепенно на нови условия за живота на евреите. Започват да завземат постепенно земите в ханаанската земя. Побеждават Аморейския цар и още много друго. След Аарон умира и Мойсей. Духът на Мойсей влиза в Исус Навин и той довършва започнатата от Мойсей работа. Завзема определената им Ханаанска земя и я разделя на 12-те еврейски племена и на левитите.

В сегашното развитие на България цикълът на Сатурн и Уран отбелязва доста точно развитието, историята и духовният напредък или упадък на българите.

Сатурн съвпад Уран 1762 г. бележи появата на първия идеолог на нашето национално възраждане Паисий Хилендарски, който при неимоверни трудни условия написва „История славяноболгарская" в 1762 г. Тя е пропита с висок патриотизъм и указва силно въздействие на будния български ум. Тя призовава българите към открита борба срещу турския поробител и е зов за опазване на българския език и българщината. Историята е голям прилив в духовния живот на българите, която пробужда неговото национално самочувствие. Паисий разпространява своя труд по цяла България и навсякъде е била четена с жар и преписвана. В същата 1762 г. в Котел е ръкоположен за свещеник Стойчо Стойков Владиславов - Софроний Врачански, който се среща с Паисий в 1765 г., прави два преписа на Историята и продължава неговото дело.

Сатурн съвпад Уран 1807 г. - започва Руско-Турската война (1806-1812 г.), която дава нови надежди на българите за освобождение. Раздвижват се емигрантите в Румъния, начело със Софроний Врачански. Те създали доброволчески отряд в помощ на руснаците, които превземат Силистра и се насочват към Балкана. Намесата на Франция и Англия кара Русия да подпише Букурещкия мир при който не вземат под внимание българските искания, написани от Софроний Врачански.

Сатурн опозиция Уран 1829 г. - след неуспешното гръцко въстание Русия започва нова война срещу турците, подпомагана активно от много български дружини. В разсипа на цикъла и енергиите България не е удовлетворена при Одринския мирен договор, а независимост получава Гърция. Десетки българи напущат родината си. Подготвения отряд от Георги Мамарчев бил разформироват, а той арестуван, за да не избухне въстание. При изтеглянето на руските войски, с тях се изселили повече от 140 хиляди българи. Изредили се много неуспешни опити за въстания и четнически борби срещу турците. Не успяват и двата Браилски бунта. Не успява и подготвеното от патриарха на националната революция Георги Сава Раковски въстание, понеже били арестувани от румънците и изпратени в Гърция - като гръцки граждани. Преди новия подем в 1850 г. става Видинското въстание, жестоко смазано от турската редовна армия.

Сатурн съвпад Уран 15.08.1852 г. - дава нов силен тласък и стремеж на българите към свобода. Започва възраждането на национално-освободителното ни движение. Съзрява идеята за свободна България, като българската народност прераства в нация. Създал се голям конфликт между настъпилите нови буржоазни отношения в България и разпадащия се турски феодализъм. 1853 г. започва Кримската война, която дава нови надежди на българите за свобода. Но намесата на Англия и Франция попарват надеждите на българите.

Сатурн секстил Уран 22.10.185 7 г. - дава нов етап в националната революция. Сава Раковски предлага нова тактика за освобождение, чрез четнически движения и народно въстание.

Сатурн квадрат Уран 15.12.186 0 г. - става голям конфликт между сръбското княжество и Турция. Българите участват активно във войната, но скоро въпросът се решава по дипломатичен път и планът на Раковски не се изпълнява. Квадратът, изпитът за освобождение, показва трудните външни условия и недостатъчната вътрешна подготовка.

Сатурн тригон Уран 31.10.1864 г. - създава благоприятни условия (Сатурн е в екзалтация в знака Везни) за организиране на четнически набези в България.

На 30.06. стар стил 1864 г. се ражда и Учителят Петър Константинов Дънов. Тогава се изгражда и облика на Васил Левски като пламенен революционер, демократ, идеолог за създаване на вътрешна революционна организация. 1867 г. минават четите на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски и на Филип Тотю. След тях 1868 г. е четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, която загива за свободата на България.

Сатурн опозиция Уран 8.04.1873 г. - е времето, когато се създава БРЦК (Българския Революционен Централен Комитет) начело с Васил Левски и той е заловен 1872 г. и обесен.Шестте опозиции от 1873 г. до 1875 г. дава разсипване на енергиите и почините на българите. Сатурн е силен в знака Водолей, но Уран е заточен в Лъв. Последната опозиция Сатурн Уран 19.11.1875 г. показва и неуспеха на четата на певеца на българската революция Христо Ботев, загинал на 20.05.1876 г. В същата

1875 г., под влиянието на негативните сили (опозицията) започва подготовката на априлското въстание. На 14.04.1876 г. се състояло историческото събрание в местността Оборище, на което се взима решение за въстание, избухнало на 20.04.1876 г. Това е една народна епопея, завършило трагично, загинали са над 30 хиляди въстаници. То довело източния въпрос да излезе на първа линия. Световната общност се обръща в защита на България.

Сатурн тригон Уран 30.07.1881 г. - двете планети излизат от злокобните опозиции и енергиите се насочват към спасителния тригон, в разсипа на цикъла. Създават се условия за освобождението на България. На цар Александър II се явява едно светло същество от Бялото Братство и му нарежда да освободи България. Той подписва манифест за обявяване война на Турция на 24.04.1877 г. Във войната се включват българите чрез шест опълченски дружини, наброяващи 7500 души. Към тях се присъединява още много българи и достигат около 35 хиляди. Войната се провежда с големи мъчнотии, в която се проявява българската храброст. Подписва се Одринското примирие и Сан Стефанският мирен договор на 3.03.1878 г.

Сатурн квадрат Уран 28.06.188 5 г. - става сръбско-българската война, която българите печелят, но не получава нищо и се подписва мирен договор на 3.03.1886 г. Неуспешна за народа война - квадратът е в разсип и Сатурн е заточен в Рак. На 6.09.1885 г. става съединението на Източна Румелия с Княжество България. Третият квадрат на Сатурн с Уран 29.04.1886 г. предизвиква преврат и абдикация на 26.08.1886 г. на княз Батенберг. Русия скъсва дипломатическите си отношения с България. Под влиянието на Сатурн квадрат Уран в разсип се избира за княз на България Фердинанд Кобургготски, който идва в България на 30.07.1887 г. и създаде много беди на българския народ с лошата си неразумна политика и егоистичния си и грабителски личен живот.

Сатурн съвпад Уран 7.01.1897 г. - това е началото на нов цикъл на подем и прилив на енергии за България, еволюционен период. През февруари 1897 г. се сключва двустранно споразумение между България и Сърбия. Тогава се подписва и споразумение между Австро-Унгария и Русия за запазване на балканското статукво. Има три съвпада на Сатурн и Уран: на 7.01., 1.06. и 9.09.1897 г. и всичките в мистичния войнствен знак Скорпион.

В тази година на 7(19) март в Учителя Петър Дънов се вселява Божият Дух пред баща му Константин и се дава голям подем на духовното развитие на готовите души, пробуждане на съзнанието им и насочване във веригата и съборите.

Сатурн квадрат Уран ретрограден 6.06.1909 г. - Сатурн е в знака Овен, в падение. Във връзка със затрудненията, които Турция има, Фердинанд на 22.09.1908 г. обявява независимостта на България, за трето царство, а Фердинанд - неин цар. В1909 г. Турция признава държавата ни и станалото съединение в 1885 г. България е призната и от великите сили. Квадратът в 1909 г. създава условия за стачки и борби на работниците, които търпят поражение, понеже Сатурн е в падение, знакът Овен (работниците), а Уран - в Сатурновия знак Козирог (капиталистите) са много силни. Силно се активизира социалистическото движение, но инициативата е в ръцете на капиталистите. Имаме големи икономически постижения, които се проявяват силно в 1905 г. при Сатурн секстил Уран 8.06.1905 г.

Сатурн тригон Уран 22.07.191 2 г. - През месец май 1912 г. сключват съюз България, Сърбия и Гърция и на 5.10.1912 г. обявяват война на Турция и я побеждават. Фердинанд, опиянен от победата, решава да създаде Велика България и обявява война на съюзниците си, макар че е предупреден от Учителя да не прави това безумие.

На 16.06.1913 г. започва Междусъюзническата война и завършва катастрофално с унизителния Букурещки мирен договор от 28.07.1913 г. Това е Първата национална катастрофа, причинена от Фердинанд Кобургготски. Уран в тригон е в зодиакалния знак Водолей и не допуска лъжите и безчестието. Продължават авантюрите на Фердинанд. Той пита Учителя чрез генерал Алекси Стоянов да се намеси ли във войната и Учителят му отговаря да не се намесва на страната на централните сили, защото ще загубят войната. За благодарност за хубавия съвет, интернира Учителя в град Варна и 1915 г. сключва съюз с Централните сили.

На 1.10.1915 г. обявява война на Сърбия и влиза в Първата световна война. Отначало българите бързо напредват в Сърбия, разбиват сръбските войски и две френски дивизии, но германците им нареждат да водят позиционна война.

Трите тригона от 1912 г. и 1913 година, както споменах иска умно решаване на въпросите и голямо внимание, понеже Уран е в собствения си знак Водолей и внезапно преобръща нещата, а Сатурн - в Близнаци иска много мислене. Войната е втората национална катастрофа за България, причинена от Кобурга.

Сатурн опозиция Уран ретрограден 1.10.1918 г. - слага край на войната чрез войнишкото Владайско въстание. На 2.10.1918 г. се сключва Скопското примирие.Последва несправедливият Ньойски мирен договор, подписан на 27.11.1919 г. Заради безумието и глупостта на Фердинанд България трябва да заплати два милиарда и 250 милиона златни франка репарации. Да даде 70,825 глави добитък и

250 хиляди тона въглища. Освен това гърците изгонват насилствено българите от Егейска Македония и западна Тракия.

Виновникът за това безобразие абдикира на 3.10.1918 г. в полза на сина си Борис. Кобургът направил толкова бели на българския народ, не се посвенява да ограби сейфа на Народната банка - 300 кг злато и напълва 34 вагона с картини и ценности и 10 тенекии от по 100 кг със златни накити и брошки.

Това ни донесе буквата Ф, за която Учителят изнесе специална беседа. В Германия, в град Кобург и другаде, по цял ден е играел на ролетка и до края на живота си разпилява ограбеното богатство на българския народ.

Положението на народа при тази опозиция е плачевно, глад, мизерия и безработица. Сатурне в Лъв (народът) е в много трудно положение, а Уран - във Водолей, капитализмът мощно ни натиска. Един долар струва 150 лева. Понеже българите сами напуснаха фронта и войната, Бог ги благослови и през 1919 г. има голяма зърнена реколта и българският лев се стабилизира - доларът станал 2 лева и положението на народа значително се подобри.

Започва цикълът на отлива и внезапни промени. Има пет опозиции до 1920 г., които създават много напрежения в икономическия и политически живот на българите.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×