Jump to content
Светулка

III . Епохата на Водолея

Recommended Posts

III . Епохата на Водолея

Новата епоха на Водолей, в която влезе Земята и човечеството, е епоха на Божията Мъдрост, на силно развитие на ума, който обуславя много открития, особено по отношение на земната атмосфера и овладяването и от хората със съответни ракети и кораби. Водолей е въздушен знак.В духовния свят символизира Божествения човек, Адам Кадмос, който напоява цялата вселена с живите си води, поддържа формите и пази живота на същества.Това е епохата, в която Словото Божие ще стане насъщна храна на всички човешки същества Съзнанията им ще се освободят от старите закостенели форми, обогатени от опитностите при новите условия ще преминат на по-висок стадий на развитие. Големите творчески възможности на човечеството скрити в глъбините на съзнанието му ще се проявят и ще станат много нови открития във въздухоплаването, атомната енергия, компютрите и експлозиви, използвани за военни цели. Всичките нови открития, които ще станат в първия - мистичен деканат, ще дадат силен тласък на духовния възход на земните жители и създаване условия за материалното изграждане на новата цивилизация на Шестата раса на Земята.

Както споменах по-горе, ще дойде Новият завет на живота и злото, Черната ложа ще стане слуга на доброто, на Бялото братство, което ръководи цялата Вселена. Взети са всички необходими мерки за връзване силите на злото и изгонването им от всички човешки същества. Хората ще станат братя и сестри и ще се радват на голямо изобилие на храна и условия. Народите ще се надпреварват да помагат на по-бедните от тях и изпадналите в беда. Вълната на Любовта ще залее Земята в пълнота и благост и ще изпълни и разшири човешките сърца.

Учителят дойде на Земята във физическо тяло, за да приключи епохата на Риби, като разруши езическите форми на религията и подготви условията за идването на Великия живот на Земята, определен от невидимия свят - от Бога за човечеството.

Първият, мистичен деканат от епохата на Водолей , който започна в 1914 г., ще продължи до 2634 г. През този период на Земята ще се вселят и въплътят (родят) много същества от планетата Нептун , носители на Божествената любов, светии, наречени от Учителят „Слънчеви деви". Те ще бъдат носители на дълбока безкористна любов, голяма магнетична сила, с която ще лекуват болните същества по Земята, нежност и уважение към всички души . Страданията , мъчнотиите и противоречията ще се стопят от тяхната любов и човечеството ще издигне жената на онази висота, определена и от Бога, за да може да разкрие на хората богатствата на духовния свят и силата на чистото любящо сърце.

Жената стана причина човечеството преди милиони години да падне и сега тя ще го издигне на онази Божествена висота, на която се е намирала Първата съвършена раса. Жената ще бъде помощничка, сътрудничка на мъжа в съграждането на новия живот на любовта.

Жената е мекия принцип - представителка на любовта, която тя ще прояви безкористно в пълнота, чистота и благост. Тогава Бог ще замени старите каменни сърца на хората с нови, чисти, любящи сърца, изпълнени с добродетели: чистота, нежност, девственост, годно да поддържа постоянна връзка на душата с Бога. Жената ще заеме своето истинско място, редом до мъжа и ще работят заедно с него във всички области на духовния културния и материален живот.

Слънчевите деви ще бъдат външно облечени с най-скромни дрехи. Делата им ще украсяват живота им и животът на всички около тях. Те ще бъдат емблема на чистота и нежност и ще стопяват всичките човешки страдания и мъки. Всеки ще намира при тях дълбок вътрешен мир и покой.Ще излъчват светлина, с която ще посочват пътя на всички същества към Живия Бог.Ще се създаде нова литература и музика.Ще се разкрие същността на Духовния свят, ще се отворят астралните очи на хората и той ще стане познат, близък, достъпен и реален за тях.

Славяните ще се обединят в името на любовта и благото на човечеството и ще работят за духовното и мистичното му развитие .Любовта ще стопи старата човешка карма и всички ще се радват на живота и ще се развиват напълно свободно. Бедни и богати ще си подадат ръка и ще създадат едно братство, в което всички ще бъдат равни и ще се надпреварват да проявяват доброто и любовта.

Във втория деканат на Водолей - от 2634 до 3354 година , на Земята ще нахлуе втората космична вълна от същества, които ще дойдат от планетата Уран , носителка на Божествената Мъдрост.

Учителят ги е нарекъл „Синове на Мъдростта". Те ще бъдат гениални, но много ще се различават по своята структура и поведение от хората, които ние сме считали за гениални. Животът им ще се украсява от пълна скромност и велико смирение, макар че те ще бъдат с велико знание, което с голяма любов ще го раздават на всички, които се интересуват от него.

Уран , както и всички други планети, има два полюса . Висшият - за пробудените души, е свързан със свръх съзнанието, което освобождава човешкия дух, а другият е свързан със самосъзнанието на обикновения човек - с неговия личен живот, егоистичните и шовинистичните наклонности, които се проявяват масово в сегашния ни живот.Синовете на Мъдростта ще бъдат вещи астролози и ще посочват правия път на всяка душа към Бога. Те ще имат дълбоко смирение пред величието на Незнайния, който е създал всичко в света. Урановите същества ще дадат ход на много нови открития във всичките области на науката, които ще помогнат на хармоничния живот на човечеството.

Ще пометат всички паяжини, заблуждения, неразбирания от умовете на хората и ще тълкуват по съвсем нов начин (езотеричен) Писанието.

Ще разтворят пред хората книгата на живата природа и те ще черпят непосредствено знания от нея.

Синовете на Мъдростта ще съединят умствените усилия на хората в една обща целенасочена сила: човешкият ум - Меркурий, с ангелската мъдрост: Юпитер и с Божествената мъдрост - Уран. Науката ще стане достъпна за всички същества и ще достигне много високо развитие, за основа на която ще бъде Божествената интуиция. В нашето време направените велики открития са били стимулирани от Божествената Мъдрост, идваща от нейния носител - планетата Уран. Мъдростта непрекъснато ще протича през умовете на хората и те ще постигнат всичко разумно, което желаят.

Синовете на Мъдростта ще бъдат проводници на истинското познание за живота, идващо от живата природа и ще съхраняват и проявяват своя безкористен идеал - да помагат постоянно на човечеството в неговото развитие. Жителите на Земята ще придобият своята първична, кристална чистота и върховно знание за живота и Бога. Всички ще разберат, че няма същество, което да е по-мъдро и интелигентно на Земята от живата разумна природа и никой не може да и заповядва или владее. Когато хората са в пълна хармония с нея, тя ще ги награди с нови безгранични знания за космоса и законите, които го управляват. Духовният елемент ще навлезе във всяка научна човешка мисъл и тя ще дава винаги добри плодове.

Земята , на която ни е живеем , има свой хороскоп , свой ръководител и път, по който се движи ,както и всяка душа .Хората ще разберат, че Земята е живо, разумно същество, което постоянно се грижи за живота и развитието на своите малки деца - човеците и непрестанно им помага. Нея няколко пъти я е посетил Бог и е решил да я превърне в рай и това, което Бог е решил, непременно ще стане в определеното му време.

Третият социален деканат на епохата на Водолей започа от 3354 г. и продължава до 4074 г., когато ще завърши епохата на Водолей и ще започне епохата на Козирога.През този трети деканат на Земята ще дойдат много Същества на Истината,от планетата Плутон . Тази планета в движението си пресича орбитата на Нептун и е най-висшият синтез на изявения Божествен живот. Когато човек е потопен в истината и живее с нея постоянно, няма по-нежна, по-добра планета за него от Плутон, която крие в себе си огромни динамически сили. Истината е най-великата добродетел, която ръководи и направлява цялата Вселена. След падението на човечеството истината изчезва от живота на хората и Плутон като чисто огледало започва да отразява негативния им живот - ада на Земята. Затова колкото повече един човек е преиначавал нещата и е създавал криви мисли и фалшиви форми в живота си на Земята, толкова по-тежка карма си е създал.

Всичко може да се прости на Земята, но лъжата - никога.Истината е разделителната линия между доброто и злото , между негативното и бялото братство. Хората на истината светят и раздават светлината си на всички същества, а хората на лъжата пазят егоистично светлината, само за себе си и живеят в тъмнина. Те не знаят да дават, а само да ограбват околните си.Съществата, които ще се заселят на Земята по време на третия социален деканат от епохата на Водолей, ще бъдат същества на действието, изпълнени със силна воля. Те ще притежават качествата на съществата на любовта - Слънчевите деви от мистичния деканат и на съществата от втория научен деканат - синовете на Мъдростта.

В астро социологията съществата на волята символизират държавните мъже на властта, но в нейната първична чистота и абсолютна справедливост. Ще бъдат същества на силата, търпението и пълен самоконтрол в живота си. Ще притежават огромна вътрешна сила, с която ще довеждат докрай своите планове за социалното преобразуване на живота на човечеството. Това ще бъде епоха на абсолютна свобода на съществата, при която телата и душите им ще бъдат обърнати към Божия Дух .

Съществата на волята ще бъдат подпомагани постоянно от Божествените духове и материалните светове в трудната им задача. Тогава напълно ще се оформи новата Шеста светеща раса на Земята.

За този светъл период Учителят казва, че от миналото на Земята ще остане само чистото Слово, произнесено от Него, музиката и песните в своята първоначална чистота и Паневритмията в непромененото и точно изпълнение.

Предстоят генерални промени в живота на хората и в географията на нашата планета Земя, която ще изправи оста си от 23°2/ ' до перпендикулярна . Едновременно с това ще се изправи и ума на човечеството, отклонил се навремето заедно със Земята и ще започне да мисли право. В резултат от изправянето на земната ос ще се установи един нормален екваториален климат и навсякъде ще растат южни плодове. Ще се стопят шапките на Северния и Южния полюс - ледове високи 6-7 хиляди метра и Земята ще бъде залята с вода. Ниските места, на които сега живеят хората, и са извършили хиляди престъпления, ще изчезнат и жителите на Земята ще бъдат принудени да отидат и живеят по-високо в планините, на чисти места, непосещавани дотогава от хората.

Всички ще станат плодоядци. Населението на Земята от 6 милиарда души ще се намали на 180 милиона и ще се въведе строг закон за инкарнацията, за да не се пренаселва Земята с човешки форми. Когато едно същество си замине от Земята, само тогава на неговото място ще идва друго. Същият закон ще важи и за животните.Тогава няма да има пренаселени планети, както е сега нашата Земя, а други планети да нямат никакви жители. Ще има хармонично разпределение на съществата по степента на своето развитие и според качествата, добродетелите, които те притежават. Ще изчезнат всякакви разделения на раси и народи. Човечеството ще бъде едно стадо с един пастир - Бог, който често ще посещава.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×